TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Projekt nowelizacji ustawy 10H przyjęty przez rząd

5 lipca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji 10H o lądowej energetyce wiatrowej, przygotowany przez ministra klimatu i środowiska. Projekt został przyjęty we wcześniej zapowiadanym kształcie, który na łamach bloga analizowaliśmy w artykule „Prace nad nowelizacją ustawy odległościowej nadal trwają”. Jakie będą kolejne kroki?

Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów

Przyjęcie projektu przez rząd otwiera drogę do rozpoczęcia prac parlamentarnych nad projektem nowelizacji liberalizującej zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Złożenie projektu do Sejmu, a następnie sprawne przejście przez proces legislacyjny zapowiadali trzy tygodnie temu przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska na konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Zapowiadano również złożenie projektu do Sejmu jeszcze w pierwszym półroczu 2022 roku, tj. do końca czerwca, jednakże już tutaj pojawiły się opóźnienia.

Założenia projektu

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem ustawy 10H, lądowe elektrownie wiatrowe mogą być lokowane w odległości co najmniej dziesięciokrotności wysokości elektrowni od zabudowań mieszkalnych, co znacząco ograniczało możliwości realizowania nowych inwestycji.

Główne cele projektowanych zmian to m.in.:

  • uelastycznienie zasad umożliwiających rozwój lądowej energetyki wiatrowej, co skutkować ma – w założeniu – spadkiem cen energii i zwiększeniem poziomu inwestycji w energetykę wiatrową;
  • ułatwienie rozwoju zabudowy mieszkaniowej;
  • kontynuacja pełnej ochrony społeczności, na terenach lokalizacji elektrowni wiatrowych;
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie dodatkowych obowiązków serwisowych dla wytwórców.

Zapewnienia ministerstwa

Wg zapewnień ministerstwa, wprowadzenie zmian umożliwi powstanie nowych instalacji wiatrowych o łącznej mocy 6-10 GW i przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Nowe-stare zasady lokalizowania farm wiatrowych

Zgodnie z projektem nowelizacji, utrzymana zostanie podstawowa zasada lokalizowania elektrowni wiatrowej, zgodnie z którą taki obiekt może powstać wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

Obowiązek sporządzenia lub zmiany MPZP na potrzeby inwestycji będzie dotyczyć jedynie obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie jak dotąd obszaru wyznaczonego na podstawie zasady 10H.

W przypadku parków narodowych i rezerwatów przyrody zachowano zasadę 10H, a więc obowiązek zachowania odległości równej 10-krotności długości wiatraka.

Nowelizacja wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wnioski dla inwestorów

Inwestorzy długo czekali i lobbowali za zmianą pierwotnego brzmienia zapisów ustawy 10H, które – praktycznie uniemożliwiały realizowanie nowych inwestycji wiatrowych.

Wydaje się, że nowelizacja zostanie finalnie uchwalona, choć nie wiadomo jeszcze kiedy. Inwestorzy mogą więc powrócić do zawieszonych projektów, ewentualnie – rozejrzeć się za nowymi terenami pod inwestycje. Nie warto zwlekać, ponieważ sam proces inwestycyjny – zwłaszcza poprzedzające go uzyskanie pozwoleń administracyjnych – jest dość czasochłonne.

Autor:
Paulina Czaja, LL.M., Aplikantka radcowska

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony