TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Rewolucyjny wyrok TSUE a rozliczenia VAT w polskich oddziałach zagranicznych firm

TSUE wydał przełomowy wyrok w zakresie rozliczeń VAT pomiędzy oddziałem a zakładem głównym należącym do grupy VAT, w przypadku gdy obie lokalizacje położone są w różnych państwach w UE. Zdaniem Trybunału oddział zagranicznego przedsiębiorcy w jednym państwie członkowskim należy traktować jako odrębnego podatnika VAT w stosunku do centrali należącej do grupy VAT w innym państwie członkowskim. Takie wnioski zawarte zostały w wyroku z 11 marca 2021 roku o sygn. C‑812/19 w sprawie Danske Bank A/S. Konsekwencje takiego obrotu sprawy odczuje wielu przedsiębiorców.

Dokumentowanie WDT dla celów VAT – objaśnienia Ministerstwa Finansów

Objaśnienia Ministra Finansów dotyczące WDT wydane 17 grudnia 2020 roku stanowią usystematyzowanie dotychczasowej praktyki stosowania przepisów w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Należy przypomnieć, że objaśnienia nie dotyczą wszystkich warunków zastosowania stawki VAT 0%, a jedynie jednego z nich. MF odniosło się do sytuacji, gdy towary zostały wysłane lub przetransportowane przez dostawcę z państwa członkowskiego UE do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Pakiet VAT e-commerce – zmiany w opodatkowaniu coraz bliżej

Kilkukrotnie informowaliśmy Państwa o zasadach opodatkowania transgranicznej sprzedaży wysyłkowej. Zgodnie z założeniami unijnego pakietu dotyczącego opodatkowania handlu elektronicznego od 1 lipca 2021 nastąpi modyfikacja zasad opodatkowania podatkiem VAT w segmencie e-commerce. Państwa członkowskie Unii Europejskiej prowadzą prace nad implementacją tych zmian, aby mogły one stać się częścią krajowego porządku prawnego.

Grupy VAT w Polsce – konsultacje w sprawie implementacji nowych przepisów

Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie tzw. grup VAT. Zgodnie z dyrektywą VAT 2006/112/WE państwa członkowskie mogą uznać za jednego podatnika kilka podmiotów mających siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego, będących prawnie niezależnych wobec siebie, pozostających jednak pod ścisłym powiązaniem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym. Pomimo, że grupy VAT funkcjonują już w niektórych krajach, Polska jest jednak dopiero teraz na etapie wprowadzenia regulacji w tym zakresie.

INTRASTAT – kto ma obowiązek składania deklaracji

INTRASTAT to system statystyczny, który umożliwia gromadzenie danych dotyczących obrotu towarowego między krajami Unii Europejskiej. Zgłoszeniu podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju. Natomiast transakcje krajowe nie podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu. Sprawdź kto i kiedy ma obowiązek składania deklaracji.

Jak przeliczyć faktury w walutach obcych na potrzeby VAT

Przepisy dotyczące faktur walutowych i sposobu ich przeliczania na potrzeby podatku od towarów i usług niejednokrotnie przysparzają przedsiębiorcom wielu problemów. Sprzedawca wystawiając fakturę w walucie obcej, ma obowiązek zamieścić informację o kwocie podatku VAT w przeliczeniu na polski złoty. Brak kwoty podatku VAT w złotych powoduje, że faktura jest uznana za wadliwą, a stanowiska organów skarbowych w interpretacjach podatkowych wskazują na możliwość zakwestionowania prawa do odliczenia.

Pakiet SLIM VAT wchodzi w życie

Od Nowego Roku weszła w życie część zmian z tzw. pakietu SLIM VAT (simple, local and modern) przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, który analizowaliśmy w jednym z wcześniejszych wpisów. Nowe regulacje w zamyśle miały wprowadzić uproszczenia podatkowe dla przedsiębiorców, jednak już teraz wzbudzają wśród podatników pewne wątpliwości. Poniżej opisaliśmy najważniejsze zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r.

Zbiorcze rozliczanie podatku VAT w przypadku dostaw o charakterze ciągłym

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 4 sierpnia 2020 r. (sygn. I FSK 1848/17) stałe dostawy z magazynu mają charakter dostawy ciągłej, jeśli z umowy zawartej przez strony wynika, że będą powtarzalne w terminach z góry określonych. Obowiązek podatkowy powstanie z końcem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy płatność, a samego rozliczenia VAT będzie można dokonać w sposób zbiorczy.

Dyrektywa UE RED II w sprawie OZE rozszerza rynek umów Power Purchase Agreements (PPA)

Od kilku lat w Europie wraz z rozwojem rynku OZE zaobserwować można wzrost zainteresowania umowami typu Power Purchase Agreements (PPA). Umowy Corporate PPA to rozwiązanie pozwalające na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pomiędzy wytwórcą a odbiorcą, z pominięciem spółek obrotu.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony