TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Co dyrektywa work-life balance zmienia dla stron stosunku pracy?

Rok 2023 to czas gruntownych zmian w polskim prawie pracy, które systematycznie analizujemy i komentujemy na naszym blogu. 23 marca 2023 r. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą Kodeks pracy w związku z obowiązkiem implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1158 z dnia 20 czerwca 22019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE, nazywaną umownie „dyrektywą work-life balance”. Znowelizowane przepisy zaczną obowiązywać w ciągu najbliższego miesiąca.

Możliwość wykonywania pracy zdalnej za granicą w świetle nowelizacji Kodeksu Pracy

Nowelizacja Kodeksu Pracy, opisywana już łamach na naszego bloga, wprowadziła niezwykle istotny sposób wykonywania pracy, popularny zwłaszcza w trakcie pandemii COVID-19, czyli pracę zdalną. Podstawową zaletą pracy zdalnej możliwość wykonywania jej poza siedzibą pracodawcy, praktycznie z każdego miejsca na świecie, w którym pracownik może wykonywać swoje obowiązki i powinności względem pracodawcy. Ale, czy można pracować zdalnie u polskiego pracodawcy przebywając za granicą?

Nowelizacja ustawy odległościowej

Na posiedzeniu 9 marca 2023 r. Sejm RP przyjął długo oczekiwaną nowelizację ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724; dalej: ustawa odległościowa, ustawa H10). Prace nad nowelizacją trwały od początku 2020 r., a o ich przebiegu informowaliśmy Państwa w szeregu artykułów (m.in. Projekt nowelizacji ustawy 10H przyjęty przez rząd, Prace nad nowelizacją ustawy odległościowej nadal trwają, Nowelizacja ustawy odległościowej jako szansa dla zielonej energii). W niniejszym artykule omawiamy finalny kształt przyjętych zmian.

Zmian w prawie pracy ciąg dalszy – kiedy można odmówić pracy zdalnej?

Jak wspominaliśmy w poprzednich wpisach, początek 2023 roku upływa pod znakiem jednej z największych nowelizacji w prawie pracy od kilku lat. Niezwykle intrygującym wszystkie podmioty stosunku pracy jest wprowadzona ustawą nowelizującą Kodeks pracy możliwość wykonywania pracy w ramach pracy zdalnej, w związku z którą pojawia się wiele praktycznych pytań, jak na przykład – w jakich okolicznościach pracodawca może odmówić pracownikowi wykonywania pracy zdalnej, na które odpowiadamy w poniższym wpisie.

Rejestracja VAT z mocą wsteczną – krótka analiza wyroku NSA

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 15 listopada 2022 r. (sygn. I FSK 95/19), wskazanie daty rozpoczęcia czynności opodatkowanych w przeszłości nie sprawia, że obowiązek rejestracji do celów VAT w Polsce powstaje z mocą wsteczną i nie powoduje powstania obowiązku skorygowania rozliczeń w związku z transakcjami rozliczonymi według mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge).

Niewinnie wyglądający mobbing w białych rękawiczkach

Krzyki, krytyczne uwagi i spojrzenia, wyzwiska w towarzystwie współpracowników – to zwykle najczęstsze przejawy mobbingu, które zwracają uwagę nie tylko świadków tych sytuacji, ale przede wszystkim osoby dotkniętej takimi zachowaniami. Nie zawsze mobbing jest manifestowany tak dobitnie – jak w takiej sytuacji udowodnić, że dzieje się coś złego?

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony