TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Walka z mobbingiem: czy pracownik mobber może ponieść odpowiedzialność?

Na łamach naszego bloga bardzo często poruszamy tematykę związaną z różnorodnymi aspektami dyskryminacji oraz mobbingu, co tylko świadczy o tym, jak bardzo stały się one istotnymi zagadnieniami we współczesnym świecie oraz jak mocno zwiększa się potrzeba świadomości istnienia zagrożeń oraz sposobów ochrony przed nimi. Dzisiejszy wpis poświęcimy temu, co grozi pracownikowi, który dopuścił się wobec współpracownika zachowań mobbingowych.

Staffing, czyli kiedy mobbing nie jest tak oczywisty, jak nam się wydaje

Mimo że o mobbingu mówimy dużo, często nasza uwaga skupia się jedynie na mobbingu pionowym, czyli tym, który wywiera pracodawca lub przełożony na pracownika. Intuicyjnie kojarzymy pojęcie mobbingu właśnie z taką sytuacją, zapominając, że zachowania patologiczne mogą być również skierowane w innych kierunkach – od pracownika wobec pracodawcy lub przełożonego i od pracownika wobec innego pracownika. W tej pierwszej sytuacji mówimy wówczas o tzw. staffingu. Rozprzestrzeniające się plotki wśród pracowników na temat przełożonego, podważanie jego kompetencji na oczach współpracowników czy bezpodstawna krytyka zachowań lub poleceń przełożonego to tylko niektóre przykłady działań o charakterze mobbingowym, podejmowanych w celu nękania lub zastraszania przełożonego.

(Corporate) Power Purchase Agreements – cPPA/PPA czy mogą być optymalnym rozwiązaniem dla wytwórców i odbiorców końcowych?

W celu zwiększenia stabilności i przewidywalności kosztów energii dla uczestników rynku oraz w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu energetycznego, Komisja Europejska podjęła starania mające na celu promocję długoterminowych umów prywatnych, zawieranych bezpośrednio między producentem a odbiorcą końcowym, czyli umów typu PPA/cPPA. W niniejszym artykule przedstawiamy Państwu korzyści wynikające z tego rozwiązania prawnego oraz omawiamy główne bariery, które stanowią przeszkodę w powszechnym stosowaniu umów PPA/cPPA.

Komisja wyjaśniająca ds. mobbingu i dyskryminacji u pracodawcy

Na łamach naszego bloga poruszaliśmy w ostatnim czasie temat zmian w prawie pracy w 2023 r., a także pochylaliśmy się nad bardzo ważną problematyką związaną z dyskryminacją i mobbingiem w miejscu pracy, dotykając jej aspektów z perspektywy obydwu stron stosunku pracy. Dzisiejszy wpis poświęcimy na przedstawienie zarysu możliwości działania tzw. Komisji wyjaśniającej ds. mobbingu i dyskryminacji (dalej nazywaną „Komisją”) jako organu w strukturze pracodawcy.

Skutki zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Jak już informowaliśmy na blogu w artykule „Kluczowe aspekty nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym”, proces zmian legislacyjnych dotyczący ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: Ustawa) zbliża się ku końcowi. Pozostaje jeszcze podpis Prezydenta oraz ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, co stanowi doskonałą okazję do podsumowania zmian, w tym ostatnich propozycji przedstawionych przez Senat.

Wyzwania pracodawców w 2023 r.

Połowa roku za nami, a dyskusje na temat tegorocznych zmian w prawie pracy nie cichną. Trudno się dziwić, biorąc pod uwagę liczbę dokonanych zmian w ciągu jednego roku. Często to właśnie pracodawcy pytają nas, na co zwracać uwagę, które zmiany są najważniejsze, a które można pominąć. Mam wrażenie, że choć trudno podsumować całe półrocze w jednym artykule – można wyodrębnić kluczowe obszary oraz pojawiające się stale wątpliwości. Spróbujmy zatem wyodrębnić te najważniejsze obszary, z jakimi pracodawcy muszą się mierzyć w 2023 r.

Mobbing w postępowaniach sądowych

Sukcesywnie poruszana na naszym blogu tematyka związana z prawem pracy dotyczy wielu jego aspektów, takich jak nowelizacja związana z wprowadzeniem pracy zdalnej, implementacja dyrektywy work-life balance czy dyskryminacja w pracy. Poniższy artykuł został poświęcony szczegółowej analizie spraw sądowych dotyczących mobbingu – na podstawie ewidencji spraw w latach 2011-2021, opublikowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

132 lata na osiągnięcie równości płci

Już niedługo, 18 września 2023 r. będziemy po raz kolejny obchodzić Międzynarodowy Dzień Równej Płacy. Święto to zostało ustanowione w 2020 r. przez ONZ celem zwrócenia uwagi społeczeństwa na nierówny system wynagradzania kobiet i mężczyzn z tytułu wykonywanej pracy. Nie bez powodu ustawodawcy różnych krajów, rządzący oraz organizacje na szczeblu krajowym i międzynarodowym starają się nagłośnić istniejące dysproporcje oraz potrzebę zmian w tym zakresie.

Zmiany w świadectwie pracy

Na łamach prowadzonego przez nas bloga wielokrotnie poruszaliśmy różnorodne kwestie związane z nowelizacją przepisów prawa pracy w 2023 r. Wprowadzenie do Kodeksu pracy regulacji dotyczących kontroli trzeźwości pracowników czy też pracy zdalnej, a także implementacja dyrektywy work-life balance do polskiego porządku prawnego przyczyniły się również do tego, iż zmianą zostały objęte niektóre akty wykonawcze wydawane na podstawie Kodeksu pracy. Jednym z nich jest rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, które na skutek nowelizacji wprowadziło nowe wymagania dla świadectw pracy wydawanych pracownikom od 23 maja 2023 r., które omawiamy w niniejszym wpisie.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony