TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Szwajcarski przemysł wyrobów medycznych – utrata bezbarierowego dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

26 maja 2021 r., w wyniku braku kompromisu odnośnie niektórych istotnych punktów projektowanego porozumienia, władze szwajcarskie podjęły decyzję o niepodpisaniu z Unią Europejską porozumienia instytucjonalnego. Tym samym negocjacje pomiędzy Unią Europejską a Szwajcarią zakończyły się fiaskiem, a umowa instytucjonalna, której celem było zabezpieczenie bezbarierowego dostępu Szwajcarii do rynku wewnętrznego UE i umożliwienie jej ekspansji nie została podpisana.

Sankcja 20% VAT niezgodna z regulacjami unijnymi – wyrok TSUE w sprawie C-935/19

TSUE w wyroku wydanym 15 kwietnia 2021 roku wskazuje, że kary dotyczące nieprawidłowości w zakresie rozliczania podatku VAT muszą uwzględniać określoną sytuację. Nie można stosować ich w przypadku, gdy niemożliwe jest oszacowanie negatywnych skutków działania i bez weryfikacji intencji podatnika. Sankcje mają bowiem zapobiegać oszustwom oraz przestępstwom podatkowym, nie mogą być zatem wyrazem opresyjnego traktowania przedsiębiorców przez organy państwa.

Karty paliwowe a VAT

Podatnicy korzystający z kart paliwowych nie mają pewności, kiedy będą mieli prawo do odliczenia VAT, a kiedy nabycie przez nich paliwa będzie zwolnione z tego podatku. Problem dotyczy bowiem niejasności w zakresie klasyfikacji takiego zakupu jako dostawy towaru lub świadczenia usługi finansowej. Ministerstwo Finansów po długich konsultacjach wydało 16.02.2021 roku interpretację ogólną w sprawie transakcji dokonywanych za pomocą tzw. kart paliwowych. Interpretacja miała w założeniu ostatecznie wyjaśnić wątpliwości podatników, kiedy tankowanie za pomocą kart będzie dostawą towaru a kiedy usługą.

Nowa e-faktura – faktura ustrukturyzowana i Krajowy System e-faktur

Zakończyły się konsultacje Ministerstwa Finansów dotyczące projektu zmiany ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzającego e-fakturę. Polska dołączy do krajów członkowskich takich jak Hiszpania, Portugalia czy Włochy, które wdrożyły tę innowację. Oznacza to nie tylko ułatwienia dla przedsiębiorców, ale także większą kontrolę dokonywanych przez nich transakcji.

Nowelizacja ustawy odległościowej jako szansa dla zielonej energii

Dyskusja wokół nowelizacji ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 981, 1378; dalej: ustawa odległościowa) nie cichnie. Od początku 2020 roku rząd prowadzi prace nad zmianą ustawy odległościowej, której głównym celem jest wprowadzenie rozwiązań w zakresie procesów inwestycyjnych dotyczących elektrowni wiatrowych. Obecnie są one znacząco ograniczone przez tzw. regułę 10H.

Korzystny wyrok TSUE w sprawie podatku VAT od WNT

Podatnicy będą mogli odzyskać odsetki wpłacone za nieterminowe zgłoszenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zdaniem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej polskie regulacje odnośnie prawa do odliczenia VAT od WNT są bowiem niezgodne z przepisami unijnymi. TSUE uznał, że prawo do rozliczenia podatku należnego i naliczonego w tym samym okresie nie powinno być uzależnione jakimkolwiek terminem. Ponadto WNT za każdym razem musi stanowić transakcję neutralną podatkowo, co oznacza, że fiskusowi nie należą się odsetki z tytułu nieterminowego zgłoszenia transakcji.

Brexit – przedstawiciel podatkowy nie będzie potrzebny

Przedsiębiorcy ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz z Królestwa Norwegii, rozliczający w Polsce podatek VAT nie mają obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego pomimo Brexitu. Polska dołączyła do grona państw członkowskich ułatwiających podatnikom z niektórych krajów trzecich rozliczenia podatku od towarów i usług na terytorium Polski. Nowe przepisy obowiązują z mocą wsteczną, od 1 stycznia 2021 r.

Pakiet „SLIM VAT 2” – omówienie najważniejszych założeń

Nie milkną jeszcze komentarze do pierwszego pakietu ułatwień dla podatników podatku od towarów i usług „SLIM VAT”, który wszedł w życie 1 stycznia 2021 r., a Ministerstwo Finansów idzie za ciosem i opublikowało założenia do kolejnego pakietu „SLIM VAT 2”. Od 18 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. trwały prekonsultacje do projektu „SLIM VAT 2”. Pakiet ten według wstępnych założeń powinien zacząć obowiązywać od 1 października 2021 r. lub od 1 stycznia 2022 r.

Rewolucyjny wyrok TSUE a rozliczenia VAT w polskich oddziałach zagranicznych firm

TSUE wydał przełomowy wyrok w zakresie rozliczeń VAT pomiędzy oddziałem a zakładem głównym należącym do grupy VAT, w przypadku gdy obie lokalizacje położone są w różnych państwach w UE. Zdaniem Trybunału oddział zagranicznego przedsiębiorcy w jednym państwie członkowskim należy traktować jako odrębnego podatnika VAT w stosunku do centrali należącej do grupy VAT w innym państwie członkowskim. Takie wnioski zawarte zostały w wyroku z 11 marca 2021 roku o sygn. C‑812/19 w sprawie Danske Bank A/S. Konsekwencje takiego obrotu sprawy odczuje wielu przedsiębiorców.

Dokumentowanie WDT dla celów VAT – objaśnienia Ministerstwa Finansów

Objaśnienia Ministra Finansów dotyczące WDT wydane 17 grudnia 2020 roku stanowią usystematyzowanie dotychczasowej praktyki stosowania przepisów w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Należy przypomnieć, że objaśnienia nie dotyczą wszystkich warunków zastosowania stawki VAT 0%, a jedynie jednego z nich. MF odniosło się do sytuacji, gdy towary zostały wysłane lub przetransportowane przez dostawcę z państwa członkowskiego UE do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony