TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Zbiorcze rozliczanie podatku VAT w przypadku dostaw o charakterze ciągłym

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 4 sierpnia 2020 r. (sygn. I FSK 1848/17) stałe dostawy z magazynu mają charakter dostawy ciągłej, jeśli z umowy zawartej przez strony wynika, że będą powtarzalne w terminach z góry określonych. Obowiązek podatkowy powstanie z końcem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy płatność, a samego rozliczenia VAT będzie można dokonać w sposób zbiorczy.

Dyrektywa UE RED II w sprawie OZE rozszerza rynek umów Power Purchase Agreements (PPA)

Od kilku lat w Europie wraz z rozwojem rynku OZE zaobserwować można wzrost zainteresowania umowami typu Power Purchase Agreements (PPA). Umowy Corporate PPA to rozwiązanie pozwalające na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pomiędzy wytwórcą a odbiorcą, z pominięciem spółek obrotu.

5-letni termin przedawnienia przenoszonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 14 stycznia 2020 r. wprowadził istotne zmiany w wykładni przepisów podatkowych, dotyczących przenoszenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym na następny okres rozliczeniowy. NSA orzekł, że 5-letni termin przedawnienia ma zastosowanie także do nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, czego konsekwencją jest niemożność przenoszenia jej w nieskończoność.

Zmiany w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Holandią

29 października polski wiceminister finansów Jan Sarnowski oraz ambasador Królestwa Niderlandów Daphne Bergsma podpisali Protokół zmieniający Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Zmiany uwzględniają politykę podatkową Polski oraz rozwiązania przewidziane w projekcie OECD BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) w zakresie uszczelniania międzynarodowego systemu podatkowego i zwalczania oszustw podatkowych.

Sprzedaż wysyłkowa z Polski do innego kraju UE a VAT

Sprzedaż wysyłkowa z Polski to sprzedaż towaru transportowanego z tego kraju do osoby fizycznej (prywatnej) z innego państwa UE, która nie jest podatnikiem VAT. Taka sytuacja ma miejsce, gdy towar zostaje wysłany z magazynu położonego w Polsce do prywatnej osoby fizycznej przykładowo w Niemczech.

Zmiany w opodatkowaniu VAT transgranicznej sprzedaży wysyłkowej

Sprzedaż wysyłkowa dotyczy dostawy towarów na rzecz prywatnej osoby fizycznej (B2C), gdzie towar jest wysyłany lub transportowany z jednego państwa członkowskiego do innego. Przykładem takiej sytuacji może być sprzedaż towaru z magazynu położonego w Polsce na rzecz osoby fizycznej w Niemczech. Sprzedaż wysyłkowa z Polski podlega obecnie opodatkowaniu w państwie członkowskim wysyłki towaru, chyba że przekroczy się limit sprzedaży do państwa przeznaczenia lub złoży zgłoszenie w urzędzie skarbowym o dobrowolnym opodatkowaniu w tym państwie. W 2021 roku zasady te ulegną zmianie.

SLIM VAT- Ministerstwo Finansów ogłasza pakiet uproszczeń w rozliczaniu VAT

Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie pierwszego pakietu uproszczeń w podatku VAT- SLIM VAT (simple, local and modern). Planowane zmiany dotyczą czterech obszarów: fakturowanie, eksport, kursy walut, korzyści finansowe. Przedsiębiorcy powinni zapoznać się już teraz ze zmianami i wynikającymi z nich konsekwencjami dla funkcjonowania ich biznesu.

Jak uniknąć rejestracji w państwie członkowskim przeznaczenia towarów

Dnia 1 lipca weszły w życie przepisy implementujące postanowienia unijnej dyrektywy2018/1910 (tzw. pakietu quick fixes) dotyczącej m.in. sprzedaży towarów z zastosowaniem procedury magazynu typu call-of-stock. Wspomniana dyrektywa ujednoliciła przepisy państw UE m.in. w zakresie zasad opodatkowania dostawy towarów do innych państw UE. Dzięki nowym przepisom firmy przemieszczające produkty z jednego kraju UE do drugiego w celu późniejszej sprzedaży unikną obowiązku dodatkowego rejestrowania się jako podatnicy VAT w państwie przeznaczenia towarów.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony