TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

(Corporate) Power Purchase Agreements – cPPA/PPA czy mogą być optymalnym rozwiązaniem dla wytwórców i odbiorców końcowych?

W celu zwiększenia stabilności i przewidywalności kosztów energii dla uczestników rynku oraz w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu energetycznego, Komisja Europejska podjęła starania mające na celu promocję długoterminowych umów prywatnych, zawieranych bezpośrednio między producentem a odbiorcą końcowym, czyli umów typu PPA/cPPA. W niniejszym artykule przedstawiamy Państwu korzyści wynikające z tego rozwiązania prawnego oraz omawiamy główne bariery, które stanowią przeszkodę w powszechnym stosowaniu umów PPA/cPPA.

Co się dzieje w polskiej energetyce wiatrowej?

Polska i europejska transformacja energetyczna stanowi szansę na dynamiczny rozwój branży wiatrowej. Przedsiębiorcy planujący nowe inwestycje powinni być świadomi nowych trendów wynikających zarówno ze zmian w otoczeniu regulacyjnym, jak i z kształtujących się, nowych modeli biznesowych. W niniejszym artykule omawiamy pokrótce co się dzieje w polskiej energetyce wiatrowej.

Nowe zasady funkcjonowania klastrów energii w Polsce

Po kilku latach od utworzenia pierwszych klastrów energii w Polsce, ustawodawca przeprowadził kompleksowy przegląd dotychczasowych zasad ich funkcjonowania. Zauważono, że zasady współpracy w ramach klastrów energii wymagają dalszego doprecyzowania na poziomie ustawy. W dniu 08 maja 2023 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja), regulujący powyższą materię. W artykule przedstawiamy Państwu główne zmiany wynikające z Nowelizacji.

Kluczowe aspekty nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

23 marca 2023 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3097; dalej: Nowelizacja). Projektowane przepisy budzą kontrowersje, ponieważ wpłyną na proces inwestycyjny w instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE). W niniejszym artykule przedstawiamy najistotniejsze zmiany jakie niosą ze sobą projektowane przepisy.

Nowelizacja ustawy odległościowej

Na posiedzeniu 9 marca 2023 r. Sejm RP przyjął długo oczekiwaną nowelizację ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724; dalej: ustawa odległościowa, ustawa H10). Prace nad nowelizacją trwały od początku 2020 r., a o ich przebiegu informowaliśmy Państwa w szeregu artykułów (m.in. Projekt nowelizacji ustawy 10H przyjęty przez rząd, Prace nad nowelizacją ustawy odległościowej nadal trwają, Nowelizacja ustawy odległościowej jako szansa dla zielonej energii). W niniejszym artykule omawiamy finalny kształt przyjętych zmian.

Projekt nowelizacji ustawy 10H przyjęty przez rząd

5 lipca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji 10H o lądowej energetyce wiatrowej, przygotowany przez ministra klimatu i środowiska. Projekt został przyjęty we wcześniej zapowiadanym kształcie, który na łamach bloga analizowaliśmy w artykule „Prace nad nowelizacją ustawy odległościowej nadal trwają”. Jakie będą kolejne kroki?

Prace nad nowelizacją ustawy odległościowej nadal trwają

W ubiegłym roku pisaliśmy o pracach Ministerstwa Rozwoju i Technologii (dalej również: MRiT) nad projektem nowelizacji tzw. ustawy 10H przewidującym zmniejszenie ograniczeń wynikających z reguły określającej odległość minimalną elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych i form ochrony przyrody. MRiT zapowiadało, że dzięki nowelizacji powstaną nowe elektrownie wiatrowe, nastąpi obniżenie cen hurtowych energii elektrycznej i pobudzenie gospodarki lokalnej i krajowej. Jak się okazuje, na niecierpliwie wyczekiwane przez branże zmiany przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Nowelizacja ustawy odległościowej jako szansa dla zielonej energii

Dyskusja wokół nowelizacji ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 981, 1378; dalej: ustawa odległościowa) nie cichnie. Od początku 2020 roku rząd prowadzi prace nad zmianą ustawy odległościowej, której głównym celem jest wprowadzenie rozwiązań w zakresie procesów inwestycyjnych dotyczących elektrowni wiatrowych. Obecnie są one znacząco ograniczone przez tzw. regułę 10H.

Dyrektywa UE RED II w sprawie OZE rozszerza rynek umów Power Purchase Agreements (PPA)

Od kilku lat w Europie wraz z rozwojem rynku OZE zaobserwować można wzrost zainteresowania umowami typu Power Purchase Agreements (PPA). Umowy Corporate PPA to rozwiązanie pozwalające na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pomiędzy wytwórcą a odbiorcą, z pominięciem spółek obrotu.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony