TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Nowelizacja ustawy odległościowej jako szansa dla zielonej energii

Dyskusja wokół nowelizacji ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 981, 1378; dalej: ustawa odległościowa) nie cichnie. Od początku 2020 roku rząd prowadzi prace nad zmianą ustawy odległościowej, której głównym celem jest wprowadzenie rozwiązań w zakresie procesów inwestycyjnych dotyczących elektrowni wiatrowych. Obecnie są one znacząco ograniczone przez tzw. regułę 10H.

Dyrektywa UE RED II w sprawie OZE rozszerza rynek umów Power Purchase Agreements (PPA)

Od kilku lat w Europie wraz z rozwojem rynku OZE zaobserwować można wzrost zainteresowania umowami typu Power Purchase Agreements (PPA). Umowy Corporate PPA to rozwiązanie pozwalające na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pomiędzy wytwórcą a odbiorcą, z pominięciem spółek obrotu.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony