TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Rejestracja VAT z mocą wsteczną – krótka analiza wyroku NSA

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 15 listopada 2022 r. (sygn. I FSK 95/19), wskazanie daty rozpoczęcia czynności opodatkowanych w przeszłości nie sprawia, że obowiązek rejestracji do celów VAT w Polsce powstaje z mocą wsteczną i nie powoduje powstania obowiązku skorygowania rozliczeń w związku z transakcjami rozliczonymi według mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge).

Krajowy System e-Faktur – kolejna aktualizacja projektu

Celem, dla którego powołano Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest możliwość wystawiania, przechowywania i przetrzymywania faktur ustrukturyzowanych w scentralizowanej bazie. KSeF zostanie zintegrowany m.in. z Platformą Elektronicznego Fakturowania, stosowaną w zakresie obsługi zamówień publicznych. System został w Polsce wprowadzony na początku 2022 r., jednak jego stosowanie obligatoryjnie planowane jest dopiero od 1 stycznia 2024 r. W międzyczasie, ustawodawca kolejny raz aktualizuje założenia projektu.

TSUE o zwrocie VAT-u

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu o sygnaturze C-397/21 z dnia 13 października 2022 r. wskazał, że usługobiorca ma prawo do złożenia wniosku o zwrot podatku do urzędu skarbowego, jeżeli podatek został zapłacony a usługodawca znajduje się w likwidacji.

Umowa może być uznana za fakturę VAT – przełomowy wyrok TSUE

29 września 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok o sygnaturze C-235/21, który może mieć istotny wpływ na fundamentalne znaczenie faktury VAT w obrocie gospodarczym oraz pozostawić podatników w ciągłej niepewności co do kwalifikacji dokumentów niepodatkowych. Zgodnie z orzeczeniem, w wyjątkowych przypadkach umowa zawarta między kontrahentami może być uznana za fakturę VAT.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony