TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Grupy VAT w Polsce – konsultacje w sprawie implementacji nowych przepisów

Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie tzw. grup VAT. Zgodnie z dyrektywą VAT 2006/112/WE państwa członkowskie mogą uznać za jednego podatnika kilka podmiotów mających siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego, będących prawnie niezależnych wobec siebie, pozostających jednak pod ścisłym powiązaniem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym. Pomimo, że grupy VAT funkcjonują już w niektórych krajach, Polska jest jednak dopiero teraz na etapie wprowadzenia regulacji w tym zakresie.

Jak przeliczyć faktury w walutach obcych na potrzeby VAT

Przepisy dotyczące faktur walutowych i sposobu ich przeliczania na potrzeby podatku od towarów i usług niejednokrotnie przysparzają przedsiębiorcom wielu problemów. Sprzedawca wystawiając fakturę w walucie obcej, ma obowiązek zamieścić informację o kwocie podatku VAT w przeliczeniu na polski złoty. Brak kwoty podatku VAT w złotych powoduje, że faktura jest uznana za wadliwą, a stanowiska organów skarbowych w interpretacjach podatkowych wskazują na możliwość zakwestionowania prawa do odliczenia.

Pakiet SLIM VAT wchodzi w życie

Od Nowego Roku weszła w życie część zmian z tzw. pakietu SLIM VAT (simple, local and modern) przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, który analizowaliśmy w jednym z wcześniejszych wpisów. Nowe regulacje w zamyśle miały wprowadzić uproszczenia podatkowe dla przedsiębiorców, jednak już teraz wzbudzają wśród podatników pewne wątpliwości. Poniżej opisaliśmy najważniejsze zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r.

Zbiorcze rozliczanie podatku VAT w przypadku dostaw o charakterze ciągłym

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 4 sierpnia 2020 r. (sygn. I FSK 1848/17) stałe dostawy z magazynu mają charakter dostawy ciągłej, jeśli z umowy zawartej przez strony wynika, że będą powtarzalne w terminach z góry określonych. Obowiązek podatkowy powstanie z końcem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy płatność, a samego rozliczenia VAT będzie można dokonać w sposób zbiorczy.

5-letni termin przedawnienia przenoszonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 14 stycznia 2020 r. wprowadził istotne zmiany w wykładni przepisów podatkowych, dotyczących przenoszenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym na następny okres rozliczeniowy. NSA orzekł, że 5-letni termin przedawnienia ma zastosowanie także do nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, czego konsekwencją jest niemożność przenoszenia jej w nieskończoność.

Sprzedaż wysyłkowa z Polski do innego kraju UE a VAT

Sprzedaż wysyłkowa z Polski to sprzedaż towaru transportowanego z tego kraju do osoby fizycznej (prywatnej) z innego państwa UE, która nie jest podatnikiem VAT. Taka sytuacja ma miejsce, gdy towar zostaje wysłany z magazynu położonego w Polsce do prywatnej osoby fizycznej przykładowo w Niemczech.

Zmiany w opodatkowaniu VAT transgranicznej sprzedaży wysyłkowej

Sprzedaż wysyłkowa dotyczy dostawy towarów na rzecz prywatnej osoby fizycznej (B2C), gdzie towar jest wysyłany lub transportowany z jednego państwa członkowskiego do innego. Przykładem takiej sytuacji może być sprzedaż towaru z magazynu położonego w Polsce na rzecz osoby fizycznej w Niemczech. Sprzedaż wysyłkowa z Polski podlega obecnie opodatkowaniu w państwie członkowskim wysyłki towaru, chyba że przekroczy się limit sprzedaży do państwa przeznaczenia lub złoży zgłoszenie w urzędzie skarbowym o dobrowolnym opodatkowaniu w tym państwie. W 2021 roku zasady te ulegną zmianie.

SLIM VAT- Ministerstwo Finansów ogłasza pakiet uproszczeń w rozliczaniu VAT

Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie pierwszego pakietu uproszczeń w podatku VAT- SLIM VAT (simple, local and modern). Planowane zmiany dotyczą czterech obszarów: fakturowanie, eksport, kursy walut, korzyści finansowe. Przedsiębiorcy powinni zapoznać się już teraz ze zmianami i wynikającymi z nich konsekwencjami dla funkcjonowania ich biznesu.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony