TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Rewolucyjny wyrok TSUE a rozliczenia VAT w polskich oddziałach zagranicznych firm

TSUE wydał przełomowy wyrok w zakresie rozliczeń VAT pomiędzy oddziałem a zakładem głównym należącym do grupy VAT, w przypadku gdy obie lokalizacje położone są w różnych państwach w UE. Zdaniem Trybunału oddział zagranicznego przedsiębiorcy w jednym państwie członkowskim należy traktować jako odrębnego podatnika VAT w stosunku do centrali należącej do grupy VAT w innym państwie członkowskim. Takie wnioski zawarte zostały w wyroku z 11 marca 2021 roku o sygn. C‑812/19 w sprawie Danske Bank A/S. Konsekwencje takiego obrotu sprawy odczuje wielu przedsiębiorców.

Dokumentowanie WDT dla celów VAT – objaśnienia Ministerstwa Finansów

Objaśnienia Ministra Finansów dotyczące WDT wydane 17 grudnia 2020 roku stanowią usystematyzowanie dotychczasowej praktyki stosowania przepisów w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Należy przypomnieć, że objaśnienia nie dotyczą wszystkich warunków zastosowania stawki VAT 0%, a jedynie jednego z nich. MF odniosło się do sytuacji, gdy towary zostały wysłane lub przetransportowane przez dostawcę z państwa członkowskiego UE do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Pakiet VAT e-commerce – zmiany w opodatkowaniu coraz bliżej

Kilkukrotnie informowaliśmy Państwa o zasadach opodatkowania transgranicznej sprzedaży wysyłkowej. Zgodnie z założeniami unijnego pakietu dotyczącego opodatkowania handlu elektronicznego od 1 lipca 2021 nastąpi modyfikacja zasad opodatkowania podatkiem VAT w segmencie e-commerce. Państwa członkowskie Unii Europejskiej prowadzą prace nad implementacją tych zmian, aby mogły one stać się częścią krajowego porządku prawnego.

Grupy VAT w Polsce – konsultacje w sprawie implementacji nowych przepisów

Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie tzw. grup VAT. Zgodnie z dyrektywą VAT 2006/112/WE państwa członkowskie mogą uznać za jednego podatnika kilka podmiotów mających siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego, będących prawnie niezależnych wobec siebie, pozostających jednak pod ścisłym powiązaniem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym. Pomimo, że grupy VAT funkcjonują już w niektórych krajach, Polska jest jednak dopiero teraz na etapie wprowadzenia regulacji w tym zakresie.

Jak przeliczyć faktury w walutach obcych na potrzeby VAT

Przepisy dotyczące faktur walutowych i sposobu ich przeliczania na potrzeby podatku od towarów i usług niejednokrotnie przysparzają przedsiębiorcom wielu problemów. Sprzedawca wystawiając fakturę w walucie obcej, ma obowiązek zamieścić informację o kwocie podatku VAT w przeliczeniu na polski złoty. Brak kwoty podatku VAT w złotych powoduje, że faktura jest uznana za wadliwą, a stanowiska organów skarbowych w interpretacjach podatkowych wskazują na możliwość zakwestionowania prawa do odliczenia.

Pakiet SLIM VAT wchodzi w życie

Od Nowego Roku weszła w życie część zmian z tzw. pakietu SLIM VAT (simple, local and modern) przygotowanego przez Ministerstwo Finansów, który analizowaliśmy w jednym z wcześniejszych wpisów. Nowe regulacje w zamyśle miały wprowadzić uproszczenia podatkowe dla przedsiębiorców, jednak już teraz wzbudzają wśród podatników pewne wątpliwości. Poniżej opisaliśmy najważniejsze zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r.

Zbiorcze rozliczanie podatku VAT w przypadku dostaw o charakterze ciągłym

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 4 sierpnia 2020 r. (sygn. I FSK 1848/17) stałe dostawy z magazynu mają charakter dostawy ciągłej, jeśli z umowy zawartej przez strony wynika, że będą powtarzalne w terminach z góry określonych. Obowiązek podatkowy powstanie z końcem okresu rozliczeniowego, którego dotyczy płatność, a samego rozliczenia VAT będzie można dokonać w sposób zbiorczy.

5-letni termin przedawnienia przenoszonej nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 14 stycznia 2020 r. wprowadził istotne zmiany w wykładni przepisów podatkowych, dotyczących przenoszenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym na następny okres rozliczeniowy. NSA orzekł, że 5-letni termin przedawnienia ma zastosowanie także do nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, czego konsekwencją jest niemożność przenoszenia jej w nieskończoność.

Sprzedaż wysyłkowa z Polski do innego kraju UE a VAT

Sprzedaż wysyłkowa z Polski to sprzedaż towaru transportowanego z tego kraju do osoby fizycznej (prywatnej) z innego państwa UE, która nie jest podatnikiem VAT. Taka sytuacja ma miejsce, gdy towar zostaje wysłany z magazynu położonego w Polsce do prywatnej osoby fizycznej przykładowo w Niemczech.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony