TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług w 2022 r. – zestawienie istotnych zmian dla podatników

Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, które mogą mieć istotne znaczenie dla prowadzenia rozliczeń VAT w Polsce. Zmiany dotyczą przede wszystkim nowej metody fakturowania, zasad rozliczania faktur korygujących, zasad wystawiania faktur zwykłych i korygujących.

Podatek VAT – błędy we wniosku nie stanowią podstawy do odmowy zwrotu VAT

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, błędy popełniane przez podmioty zagraniczne w treści wniosku o zwrot podatku VAT naliczonego w Polsce nie mogą stanowić podstawy do odmowy przyznania zwrotu podatku VAT. Polskie przepisy wykonawcze, pozbawiające podatników zagranicznych prawa do zwrotu podatku VAT z uwagi na popełnione we wniosku błędy, polegające na nieprawidłowym wskazaniu ram czasowych wnioskowanego zwrotu są niezgodne z Dyrektywą 2008/9/WE.

SLIM VAT 2 czyli kolejne zmiany w VAT uchwalone

1 października br. wejdzie w życie większość zmian przewidzianych w drugiej odsłonie pakietu uproszczenia podatku VAT, tzw. SLIM VAT ( S- simple, L-local, M-modern). Prezydent podpisał już ustawę. We wpisie analizuję 6 najistotniejszych zmian, które wkrótce zaczną obowiązywać, dotyczących transakcji łańcuchowych, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług, ulgi na złe długi, odliczenia podatku naliczonego, dobrowolnego opodatkowanie sprzedaży nieruchomości, wydłużenia czasu na korektę importu w procedurze uproszczonej oraz mechanizmu podzielonej płatności.

Nadal można odzyskać zapłacone odsetki z tytułu nieterminowego zgłoszenia WNT

18 marca 2021 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał korzystny wyrok dla polskich podatników (C-895/19) w sprawie opodatkowania podatkiem VAT od Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT). O samym wyroku informowałam już na łamach bloga w kwietniu br., we wpisie „Korzystny wyrok TSUE w sprawie podatku VAT od WNT”, w którym szczegółowo analizowałam istotę sporu podatnika z dyrektorem Krajowej Izby Skarbowej (KIS). Po publikacji uzasadnienia wyroku TSUE w maju 2021 r., podatnicy masowo zaczęli składać wnioski o stwierdzenie nadpłaty, aby zdążyć przed 9 czerwca 2021 r., ponieważ tego dnia upłynął termin do złożenia wniosku wraz z należnym oprocentowaniem nadpłaty. Warto pamiętać, że upływ tego terminu nie zamyka jednak drogi do odzyskania zapłaconych odsetek od nieterminowo złożonego WNT.

Aktualizacja założeń e-faktury

Trwają dalsze prace związane z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wprowadzenia e-faktur do obrotu prawnego. O trwających konsultacjach w tym zakresie informowaliśmy już na łamach naszego bloga we wpisie „Nowa e-faktura – faktura ustrukturyzowana i Krajowy System e-faktur”. E-Faktury będą służyć dalszemu uszczelnianiu systemu podatkowego i przeciwdziałaniu oszustwom podatkowym.

Nowy plik JPK_V7 wraz z deklaracją obowiązuje już od 1 lipca 2021 r.

1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe wymogi dotyczące rozliczania podatku VAT. Wyjątkiem są uregulowania związane z pakietem e-commerce oraz z obowiązkiem oznaczenia w ewidencji sprzedaży terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w uldze na złe długi, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Sankcja 20% VAT niezgodna z regulacjami unijnymi – wyrok TSUE w sprawie C-935/19

TSUE w wyroku wydanym 15 kwietnia 2021 roku wskazuje, że kary dotyczące nieprawidłowości w zakresie rozliczania podatku VAT muszą uwzględniać określoną sytuację. Nie można stosować ich w przypadku, gdy niemożliwe jest oszacowanie negatywnych skutków działania i bez weryfikacji intencji podatnika. Sankcje mają bowiem zapobiegać oszustwom oraz przestępstwom podatkowym, nie mogą być zatem wyrazem opresyjnego traktowania przedsiębiorców przez organy państwa.

Karty paliwowe a VAT

Podatnicy korzystający z kart paliwowych nie mają pewności, kiedy będą mieli prawo do odliczenia VAT, a kiedy nabycie przez nich paliwa będzie zwolnione z tego podatku. Problem dotyczy bowiem niejasności w zakresie klasyfikacji takiego zakupu jako dostawy towaru lub świadczenia usługi finansowej. Ministerstwo Finansów po długich konsultacjach wydało 16.02.2021 roku interpretację ogólną w sprawie transakcji dokonywanych za pomocą tzw. kart paliwowych. Interpretacja miała w założeniu ostatecznie wyjaśnić wątpliwości podatników, kiedy tankowanie za pomocą kart będzie dostawą towaru a kiedy usługą.

Nowa e-faktura – faktura ustrukturyzowana i Krajowy System e-faktur

Zakończyły się konsultacje Ministerstwa Finansów dotyczące projektu zmiany ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzającego e-fakturę. Polska dołączy do krajów członkowskich takich jak Hiszpania, Portugalia czy Włochy, które wdrożyły tę innowację. Oznacza to nie tylko ułatwienia dla przedsiębiorców, ale także większą kontrolę dokonywanych przez nich transakcji.

Korzystny wyrok TSUE w sprawie podatku VAT od WNT

Podatnicy będą mogli odzyskać odsetki wpłacone za nieterminowe zgłoszenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zdaniem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej polskie regulacje odnośnie prawa do odliczenia VAT od WNT są bowiem niezgodne z przepisami unijnymi. TSUE uznał, że prawo do rozliczenia podatku należnego i naliczonego w tym samym okresie nie powinno być uzależnione jakimkolwiek terminem. Ponadto WNT za każdym razem musi stanowić transakcję neutralną podatkowo, co oznacza, że fiskusowi nie należą się odsetki z tytułu nieterminowego zgłoszenia transakcji.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony