TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Nowe terminy i formalności dotyczące cen transferowych w 2020 roku

Regulacje dotyczące cen transferowych obowiązujące od stycznia 2019 roku wprowadziły liczne zmiany, takie jak przykładowo:

  • nowe progi dokumentacyjne,
  • obowiązek złożenia Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez podmioty powiązane informacji o cenach transferowych TPR-C (osoby prawne) lub TPR-P (osoby fizyczne),
  • obowiązek złożenia oświadczenia, w którym zostanie potwierdzony fakt sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz przeprowadzania transakcji na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

SARS-CoV-2 a ceny transferowe

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wiele przedsiębiorstw musi zmierzyć się z problemami takim jak zmniejszone przychody, przestoje w produkcji, opóźnienia w dostawach materiałów i surowców, niewypłacalność kontrahentów itp.

W praktyce mogą się pojawić w związku z tym sytuacje, w których konieczna będzie reorganizacja łańcucha dostaw w transakcjach z podmiotami powiązanymi związana z czasowym zamknięciem zakładu pracy, brakiem personelu, koniecznością dłuższego magazynowania towarów w związku z brakiem możliwości ich transportu itp.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony