TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Co dyrektywa work-life balance zmienia dla stron stosunku pracy?

Rok 2023 to czas gruntownych zmian w polskim prawie pracy, które systematycznie analizujemy i komentujemy na naszym blogu. 23 marca 2023 r. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą Kodeks pracy w związku z obowiązkiem implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1158 z dnia 20 czerwca 22019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE, nazywaną umownie „dyrektywą work-life balance”. Znowelizowane przepisy zaczną obowiązywać w ciągu najbliższego miesiąca.

Możliwość wykonywania pracy zdalnej za granicą w świetle nowelizacji Kodeksu Pracy

Nowelizacja Kodeksu Pracy, opisywana już łamach na naszego bloga, wprowadziła niezwykle istotny sposób wykonywania pracy, popularny zwłaszcza w trakcie pandemii COVID-19, czyli pracę zdalną. Podstawową zaletą pracy zdalnej możliwość wykonywania jej poza siedzibą pracodawcy, praktycznie z każdego miejsca na świecie, w którym pracownik może wykonywać swoje obowiązki i powinności względem pracodawcy. Ale, czy można pracować zdalnie u polskiego pracodawcy przebywając za granicą?

Zmian w prawie pracy ciąg dalszy – kiedy można odmówić pracy zdalnej?

Jak wspominaliśmy w poprzednich wpisach, początek 2023 roku upływa pod znakiem jednej z największych nowelizacji w prawie pracy od kilku lat. Niezwykle intrygującym wszystkie podmioty stosunku pracy jest wprowadzona ustawą nowelizującą Kodeks pracy możliwość wykonywania pracy w ramach pracy zdalnej, w związku z którą pojawia się wiele praktycznych pytań, jak na przykład – w jakich okolicznościach pracodawca może odmówić pracownikowi wykonywania pracy zdalnej, na które odpowiadamy w poniższym wpisie.

Niewinnie wyglądający mobbing w białych rękawiczkach

Krzyki, krytyczne uwagi i spojrzenia, wyzwiska w towarzystwie współpracowników – to zwykle najczęstsze przejawy mobbingu, które zwracają uwagę nie tylko świadków tych sytuacji, ale przede wszystkim osoby dotkniętej takimi zachowaniami. Nie zawsze mobbing jest manifestowany tak dobitnie – jak w takiej sytuacji udowodnić, że dzieje się coś złego?

Obalamy 7 mitów pracy zdalnej

Rok 2020 przyniósł falę cyfrowej transformacji. Organizacje – będąc w obliczu szalejącej pandemii – chętniej wprowadzały pracę zdalną, widząc w tym rozwiązaniu nie tylko korzyści biznesowe, ale często także przymus organizacyjno-społeczny. Niewątpliwym skutkiem rosnącej popularności takiej formy świadczenia pracy – zarówno w środowiskach pracowników, jak i pracodawców, stało się wprowadzenie pracy zdalnej na stałe do polskiego porządku prawnego. Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej została już podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że od 7 kwietnia pracodawcy mogą oficjalnie implementować rozwiązania przewidziane nowelizacją. Nadchodzące zmiany oraz liczne obawy pracodawców z tym związane wykreowały wiele pytań i jednocześnie wiele odpowiedzi, z których spora część znacząco mija się z prawdą. W tym artykule obalamy 7 najczęściej pojawiających się mitów dotyczących pracy zdalnej.

Ochrona przed mobbingiem i dyskryminacją osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych

Już ponad dwa miesiące minęły od czasu ostatniej konferencji „Dyskryminacja i mobbing w pracy”, organizowanej przez naszą Kancelarię. Liczny udział w wydarzeniu oraz szerokie zainteresowanie
tematem po raz kolejny udowodniły, jak ważnych zagadnień dotknęliśmy, a przede wszystkim – jak istotne jest podnoszenie świadomości pracodawców i osób zatrudnionych w tym obszarze. W trakcie spotkania padło również wiele pytań o to, jak chronić przed mobbingiem i dyskryminacją osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Praca zdalna i badanie trzeźwości wreszcie w Kodeksie pracy

2023 rok to rok zmian w Kodeksie pracy. Najważniejszymi z nich są wprowadzone do polskiego porządku prawnego zapisy o pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości, które zostały uchwalone nowelizacją z 13 stycznia 2023 r., podpisane przez Prezydenta RP 27 stycznia 2023 r. Nowelizacja dotycząca kontroli trzeźwości wejdzie w życie 2 tygodnie po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z kolei nowelizacja dotycząca pracy zdalnej – w ciągu 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Koniecznych do wprowadzenia zmian będzie sporo, warto przygotować się z wyprzedzeniem.

Urlopy związane z rodzicielstwem w dyrektywie work-life balance

Prawo pracy przewiduje kilka rodzajów urlopu dla pracujących rodziców: urlop macierzyński, rodzicielski i urlop wychowawczy. Dodatkowo, pracownicy-ojcowie mogą wykorzystać tzw. urlop ojcowski w wymiarze dwóch tygodni. Statystki pokazują jednak, że o ile urlop ojcowski wykorzystywany jest coraz częściej, o tyle urlop rodzicielski jest wykorzystywany zaledwie przez 1 proc. mężczyzn. Być może, zmieni to dyrektywa work-life balance.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony