TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Walka z mobbingiem: czy pracownik mobber może ponieść odpowiedzialność?

Na łamach naszego bloga bardzo często poruszamy tematykę związaną z różnorodnymi aspektami dyskryminacji oraz mobbingu, co tylko świadczy o tym, jak bardzo stały się one istotnymi zagadnieniami we współczesnym świecie oraz jak mocno zwiększa się potrzeba świadomości istnienia zagrożeń oraz sposobów ochrony przed nimi. Dzisiejszy wpis poświęcimy temu, co grozi pracownikowi, który dopuścił się wobec współpracownika zachowań mobbingowych.

Staffing, czyli kiedy mobbing nie jest tak oczywisty, jak nam się wydaje

Mimo że o mobbingu mówimy dużo, często nasza uwaga skupia się jedynie na mobbingu pionowym, czyli tym, który wywiera pracodawca lub przełożony na pracownika. Intuicyjnie kojarzymy pojęcie mobbingu właśnie z taką sytuacją, zapominając, że zachowania patologiczne mogą być również skierowane w innych kierunkach – od pracownika wobec pracodawcy lub przełożonego i od pracownika wobec innego pracownika. W tej pierwszej sytuacji mówimy wówczas o tzw. staffingu. Rozprzestrzeniające się plotki wśród pracowników na temat przełożonego, podważanie jego kompetencji na oczach współpracowników czy bezpodstawna krytyka zachowań lub poleceń przełożonego to tylko niektóre przykłady działań o charakterze mobbingowym, podejmowanych w celu nękania lub zastraszania przełożonego.

Komisja wyjaśniająca ds. mobbingu i dyskryminacji u pracodawcy

Na łamach naszego bloga poruszaliśmy w ostatnim czasie temat zmian w prawie pracy w 2023 r., a także pochylaliśmy się nad bardzo ważną problematyką związaną z dyskryminacją i mobbingiem w miejscu pracy, dotykając jej aspektów z perspektywy obydwu stron stosunku pracy. Dzisiejszy wpis poświęcimy na przedstawienie zarysu możliwości działania tzw. Komisji wyjaśniającej ds. mobbingu i dyskryminacji (dalej nazywaną „Komisją”) jako organu w strukturze pracodawcy.

Wyzwania pracodawców w 2023 r.

Połowa roku za nami, a dyskusje na temat tegorocznych zmian w prawie pracy nie cichną. Trudno się dziwić, biorąc pod uwagę liczbę dokonanych zmian w ciągu jednego roku. Często to właśnie pracodawcy pytają nas, na co zwracać uwagę, które zmiany są najważniejsze, a które można pominąć. Mam wrażenie, że choć trudno podsumować całe półrocze w jednym artykule – można wyodrębnić kluczowe obszary oraz pojawiające się stale wątpliwości. Spróbujmy zatem wyodrębnić te najważniejsze obszary, z jakimi pracodawcy muszą się mierzyć w 2023 r.

Mobbing w postępowaniach sądowych

Sukcesywnie poruszana na naszym blogu tematyka związana z prawem pracy dotyczy wielu jego aspektów, takich jak nowelizacja związana z wprowadzeniem pracy zdalnej, implementacja dyrektywy work-life balance czy dyskryminacja w pracy. Poniższy artykuł został poświęcony szczegółowej analizie spraw sądowych dotyczących mobbingu – na podstawie ewidencji spraw w latach 2011-2021, opublikowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

132 lata na osiągnięcie równości płci

Już niedługo, 18 września 2023 r. będziemy po raz kolejny obchodzić Międzynarodowy Dzień Równej Płacy. Święto to zostało ustanowione w 2020 r. przez ONZ celem zwrócenia uwagi społeczeństwa na nierówny system wynagradzania kobiet i mężczyzn z tytułu wykonywanej pracy. Nie bez powodu ustawodawcy różnych krajów, rządzący oraz organizacje na szczeblu krajowym i międzynarodowym starają się nagłośnić istniejące dysproporcje oraz potrzebę zmian w tym zakresie.

Zmiany w świadectwie pracy

Na łamach prowadzonego przez nas bloga wielokrotnie poruszaliśmy różnorodne kwestie związane z nowelizacją przepisów prawa pracy w 2023 r. Wprowadzenie do Kodeksu pracy regulacji dotyczących kontroli trzeźwości pracowników czy też pracy zdalnej, a także implementacja dyrektywy work-life balance do polskiego porządku prawnego przyczyniły się również do tego, iż zmianą zostały objęte niektóre akty wykonawcze wydawane na podstawie Kodeksu pracy. Jednym z nich jest rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, które na skutek nowelizacji wprowadziło nowe wymagania dla świadectw pracy wydawanych pracownikom od 23 maja 2023 r., które omawiamy w niniejszym wpisie.

Czy nowe przepisy przyczynią się do korzystania przez pracowników-ojców z uprawnień rodzicielskich?

Omawiana przez nas szeroko na blogu nowelizacja prawa pracy, obejmująca wprowadzenie możliwości kontroli trzeźwości, pracy zdalnej oraz implementacji dyrektywy work-life balance przedstawiana jest przede wszystkim w pozytywnym świetle dla pracowników, którzy zyskują szereg nowych uprawnień. Na pierwszy rzut oka wydaje się to być dla nich korzystne – ustawodawca (zarówno europejski, jak i polski) wzmacnia ich pozycję jako podmiotu stosunku pracy i wspiera realizację przysługujących im praw. Czy to oznacza, że pracownicy-ojcowie zaczną w większym zakresie korzystać z urlopów rodzicielskich? Czy może są narażeni na zachowania dyskryminujące z tego powodu?

Umowa o pracę po nowelizacji dyrektywą work-life balance

Upłynęły już ponad 2 tygodnie od wejścia w życie jednej z największych nowelizacji przepisów prawa pracy związanej z implementacją tzw. dyrektywy work-life balance, czyli dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 20 czerwca 2019 rokuw sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE, która jest przedmiotem wielu naszych poprzednich wpisów na łamach bloga. Tym razem przyjrzymy się zmianom obejmującym zagadnienia dotyczące umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Dyrektywa work-life balance – realna szansa na zmianę?

Od 26 kwietnia 2023 r. obowiązuje dyrektywa work-life balance, która ma na celu zwiększenie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym pracowników. Choć nowelizacja Kodeksu pracy, dopasowująca przepisy do dyrektywy unijnej zawiera szereg pozytywnych zmian dla rodziców, to wiąże się również z pewnymi potencjalnymi negatywnymi skutkami, na które trzeba zwrócić uwagę.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony