TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Polityka prywatności

Jako operator tych stron podchodzimy bardzo poważnie do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami w zakresie ochrony danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Poniższe oświadczenie o ochronie danych służy do przekazania Państwu jako użytkownikowi naszych stron internetowych informacji na temat przetwarzania danych w związku z korzystaniem z tej strony.

1. Nazwa i dane kontaktowe administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych oraz inspektora ochrony danych

Niniejsza  informacja o ochronie danych dotyczy przetwarzania danych przez:

Administratora:
VON ZANTHIER & SCHULZ Rechtsanwalt / Wirtschaftsprüfer / Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB (zwanego dalej również „Kancelarią“),
reprezentowanego przez zarządzających spółką partnerów  Henninga von Zanthiera oraz Rüdigera Schulza
Kurfürstendamm 217
D – 10719 Berlin, Niemcy
E-Mail: berlin@vonzanthier.com
Telefon  +49 (0) 30  88 03 59 0
Telefax +49 (0) 30  88 03 59 99

Z inspektorami ochrony danych Kancelarii można skontaktować się pod powyższym adresem oraz pisząc na adres email datenschutz@vonzanthier.com .

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz sposób i cel ich wykorzystywania

a) Przy wchodzeniu na stronę internetową

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę,  przez przeglądarkę używaną na Państwa urządzeniu końcowym automatycznie przesyłane są informacje do serwera naszej strony internetowej. Informacje te są tymczasowo przechowane w tzw. pliku logowania. Bez Państwa udziału rejestrowane są wówczas następujące informacje, aż do chwili ich automatycznego usunięcia:

 • Adres IP komputera wysyłającego zapytanie,
 • Data i godzina zapytania,
 • Nazwa i URL pobieranego pliku,
 • Strona www, z której następuje dostęp (referrer URL),
 • Użyta wyszukiwarka i ewentualnie system operacyjny Państwa komputera oraz nazwa Państwa dostawcy dostępu (access provider).

Wskazane dane są przez nas przetwarzane do następujących celów:

 • zapewnienie sprawnego nawiązania połączenia ze stroną www,
 • zapewnienie wygodnego użytkowania naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • do dalszych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyszczególnionych powyżej celów gromadzenia danych. W żadnym razie nie wykorzystujemy zgromadzonych danych w celu wyciągania wniosków odnośnie Państwa osoby.

Ponadto podczas odwiedzin naszej strony stosujemy pliki cookies oraz usługi analityczne. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia znajdą Państwo w punktach 5 i 6 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

b) Przy  zgłoszeniu  do otrzymywania naszego newslettera

Jeśli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrazili Państwo na to zgodę, używamy Państwa adresu email w celu regularnego przesyłania naszego newslettera. W celu otrzymywania newslettera wystarczające jest podanie adresu email.

Rezygnacja z otrzymywania jest możliwa w dowolnym momencie, na przykład poprzez link na końcu każdego newslettera. Życzenie rezygnacji można również wyrazić poprzez wysłanie wiadomości email na adres berlin@vonzanthier.com.

c) Przy korzystaniu z naszego formularza kontaktowego

W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami poprzez udostępniony na stronie internetowej formularz kontaktowy. Konieczne jest wówczas podanie Państwa aktualnego adresu email, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi pytanie i w celu udzielenia na nie odpowiedzi. Dalsze informacje mogą zostać podane dobrowolnie.

Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnie zgody. Dane osobowe uzyskane przez nas w celu skorzystania z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po udzieleniu odpowiedzi na Państwa pytanie.

3. Przetwarzanie i przekazywanie danych

Nie będzie miało miejsca przetwarzanie i przekazywanie Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż wyszczególniono poniżej.

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko w przypadku gdy:

 • Wyrazili Państwo na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • Przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy lub wykonania czynności przedumownych w wyniku Państwa zapytania,
 • Przetwarzanie i przekazywanie danych według art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest konieczne w celu dochodzenia, wykonywania i obrony roszczeń prawnych i nie istnieją podstawy, aby domniemywać, że mają Państwo nadrzędny, podlegający ochronie interes w nieprzekazywaniu swoich danych,
 • W przypadku istnienia ustawowego obowiązku przetwarzania i przekazywania danych według art. 6 ust. 1 lit. c  RODO, jak również gdy
 • Jest to ustawowo dopuszczalne i według art. 6 ust. 1 lit. b RODO jest konieczne do realizacji stosunku umownego z Państwem.

4. Kategorie odbiorców danych i przekazywanie ich do państw trzecich

4.1. W ramach naszej firmy dostęp do powierzonych przez Państwa danych osobowych mają te obszary, które potrzebują ich do realizacji swoich umownych i ustawowych obowiązków i są uprawnione do przetwarzania tych danych.

Jako podmiot zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej jesteśmy zobowiązani do przestrzegania i wprowadzania w życie zasad zawodowej dyskrecji. Inni odbiorcy mogą otrzymać przekazane przez Państwa dane wyłącznie na Państwa życzenie, jeśli zwolnią nas Państwo z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie ma zastosowania żaden z wyszczególnionych poniżej wyjątków.

4.2. Kancelarie współpracujące w ramach świadczonych przez nas usług.Jeśli będzie  to konieczne w celu wykonania usługi będącej przedmiotem zlecenia, tzn. w przypadku występowania elementu międzynarodowego lub konieczności skorzystania z fachowej wiedzy któregoś z kolegów specjalizującego się w określonej dziedzinie prawa, współpracujemy z kancelarią VON ZANTHIER & DACHOWSKI SP.K. z siedzibą  w Poznaniu, Polska.

Jeśli będzie to konieczne w celu ochrony Państwa interesów, przekażemy Państwa dane również do innych kancelarii prawnych, w szczególności zrzeszonych w DIRO diro.eu.

4.3. Organy, sądy oraz inne jednostki

W związku z świadczeniem przez nas usług konieczne może być przekazywanie informacji, wyników pracy oraz dokumentów organom, sądom oraz innym jednostkom publicznym lub prywatnym (w przypadku występowania elementu międzynarodowego również za granicą). Dotyczy to również przypadków, w których podlegamy ustawowemu, urzędowemu lub sądowemu  nakazowi wydania  / ujawnienia danych osobowych. Ma to miejsce tylko wówczas, gdy nie stoi temu na przeszkodzie obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

4.4. Zewnętrzni dostawcy usług IT

W ramach naszej działalności korzystamy w indywidualnych przypadkach z usług innych niemieckich lub zagranicznych firm świadczących usługi w zakresie eksploatacji, konserwacji i serwisowania użytkowanych przez nas systemów i aplikacji informatycznych. Zaangażowanie tych firm z prawami dostępu do danych osobowych ma miejsce tylko wtedy, gdy zostało to uzgodnione w ramach porozumień z naszymi dostawcami usług lub jest dopuszczalne ustawowo.

4.5. Informujemy, że dane osobowe mogą być przekazywane w ramach państw członkowskich UE. Dbamy o to, aby każdy transfer danych odbywał się z uwzględnieniem warunków niemieckiego i europejskiego   prawa o ochronie danych. Wszyscy dostawcy usług spoza UE, którzy mogą przetwarzać Państwa dane, oferują odpowiedni poziom ochrony zgodnie z postanowieniami Komisji UE.

5. Cookies

Na naszej stronie stosujemy pliki cookie. Są to małe pliki, które Państwa przeglądarka tworzy automatycznie i które są zapisywane  na Państwa urządzeniu końcowym (PC, laptop, tablet, smartfon itp.), gdy odwiedzają Państwo naszą stronę. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód  na Państwa urządzeniu końcowym, nie zawierają wirusów, trojanów czy innego szkodliwego oprogramowania. W pliku cookie zachowywane są informacje dotyczące  każdorazowo specyficznie zastosowanego urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że wskutek tego uzyskujemy bezpośrednią wiedzę o Państwa tożsamości.

Zastosowanie plików cookie służy przede wszystkim do tego, by korzystanie z naszej oferty stało się dla Państwa przyjemniejsze. W tym celu stosujemy tak zwane cookie sesyjne w celu rozpoznania, że odwiedzali juz Państwo poszczególne strony naszej witryny internetowej. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony. Ponadto również w celu optymalizacji  wygody użytkowania stosujemy tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, następuje automatyczne rozpoznanie, że już u nas Państwo byli i jakich wpisów i ustawień Państwo dokonali, aby nie było konieczne ich ponowne wprowadzanie. Ponadto stosujemy pliki cookie w celu statystycznego monitorowania korzystania z naszej strony internetowej i w celu dokonania analizy służącej optymalizacji naszej oferty dla Państwa (patrz punkt 6). Przy kolejnych odwiedzinach strony te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że już Państwo u nas byli. Pliki te są automatycznie usuwanie po upłynięciu każdorazowo zdefiniowanego okresu czasu.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są konieczne dla zabezpieczenia naszego uzasadnionego interesu do wskazanych celów oraz interesu osób trzecich według art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie. Mogą Państwo jednak skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby na Państwa komputerze nie mogły być przechowywane żadne pliki cookie lub aby zawsze pojawiała się informacja, zanim utworzony zostanie nowy plik cookie. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak prowadzić do tego, że nie z wszystkich funkcji naszej strony internetowej będą mogli Państwo korzystać.

6. Narzędzia analityczne

a) narzędzia do śledzenia

Wyszczególnione poniżej i realizowane przez nas działania służące do śledzenia aktywności stosowane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dzięki stosowanym działaniom służącym do śledzenia aktywności chcemy zapewnić dostosowaną do potrzeb, stałą optymalizację naszej strony internetowej. Ponadto stosujemy działania służące do śledzenia aktywności w celu prowadzenia statystycznego monitorowania użytkowania naszej strony internetowej i w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Ten interes należy uznać za uzasadniony w rozumieniu wskazanego powyżej przepisu prawnego.

Poszczególne cele przetwarzania danych i kategorie danych wynikają z odpowiednich narzędzi śledzenia.

b) Google Analytics

W celu dostosowanego do potrzeb kształtowania i stałego optymalizowania naszych stron korzystamy z Google Analytics, narzędzia do analizy statystyk serwisów www, udostępnianego przez  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nazywanego dalej „Google“).

W związku z tym tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników i stosowane są pliki cookie (patrz punkt 5). Pozyskane przez plik cookie informacje na temat użytkowania przez Państwa tej strony, takie jak

 • Typ/wersja wyszukiwarki,
 • Stosowany system operacyjny,
 • Referrer-URL (strona odwiedzona wcześniej),
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
 • Godzina wysłania zapytania do serwera,

zostają przeniesione na serwer Google w USA i są tam przechowywane. Informacje są wykorzystywane do analizy użytkowania strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem strony i korzystaniem z Internetu w celu prowadzenia badań rynku oraz dostosowywania tych stron  internetowych do potrzeb. Informacje te będą w razie potrzeby przekazywane osobom trzecim, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa lub jeśli osoby trzecie będą przetwarzać te dane na zlecenie.

Państwa adres IP w żadnym razie nie będzie łączony z innymi danymi Google. Adresy IP będą anonimizowane, tak aby nie było możliwe przyporządkowanie (IP-Masking). Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku być może nie każda funkcja tej strony internetowej będzie w pełni dostępna.

Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych pozyskiwanych przez pliki cookie, dotyczących użytkowania przez Państwa strony internetowej (włączając Państwa adres IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie Browser-Add-on.

Alternatywnie do Browser-Add-on, w szczególności w przypadku przeglądarek na mobilnych urządzeniach końcowych, mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, poprzez kliknięcie na ten link. Zostanie umieszczony plik opt-out cookie, który uniemożliwi późniejsze gromadzenie Państwa danych podczas odwiedzin na tej stronie internetowej. Plik opt-out cookie obowiązuje tylko w tej przeglądarce, dotyczy tylko naszej strony internetowej i zostaje umieszczony tylko na Państwa urządzeniu. Jeśli usuną Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, będą Państwo musieli ponownie umieścić plik opt-out cookie.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z Google Analytics znajdą Państwo na przykład w Google Analytics-Pomoc.

c) Google Adwords Conversion Tracking

W celu statystycznego monitorowania korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu analizy służącej optymalizacji naszej oferty dla Państwa, używany również Google Conversion Tracking. W tym celu Google Adwords umieszcza na Państwa komputerze plik cookie (patrz punkt 5), jeśli trafili Państwo na naszą stronę przez ogłoszenie Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Adwords, a plik cookie jeszcze nie stracił ważności, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na ogłoszenie i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. Nie jest zatem możliwe monitorowanie plików cookie poprzez strony internetowe klientów Adwords. Informacje uzyskane za pośrednictwem plików konwersji cookie służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci Adwords uzyskują informację o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani do strony opatrzonej tagiem conversion tracking. Nie otrzymują oni jednak informacji, za pomocą których użytkownicy mogliby zostać osobiście zidentyfikowani.

Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w procedurze śledzenie (trackingu), mogą Państwo również odmówić zgody na konieczne w tym celu umieszczenie pliku cookie – na przykład poprzez odpowiednie ustawienia wyszukiwarki, które generalnie dezaktywują automatyczne umieszczanie plików cookie. Mogą Państwo również dezaktywować pliki cookie do śledzenia konwersji poprzez wprowadzenie w swojej wyszukiwarce takich ustawień, które spowodują, że pliki cookie będą blokowane przez domenę „www.googleadservices.com“. Informację o ochronie danych Googles w zakresie śledzenia konwersji znajdą Państwo tutaj: https://policies.google.com/.

7. Wtyczki mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej umieszczamy w na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wtyczki mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn oraz Xing, aby dzięki temu bardziej rozpropagować naszą kancelarię. Stojący za tym cel promocyjny należy traktować jako uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Odpowiedzialność za eksploatację zgodną z zasadami ochrony danych spoczywa na danym operatorze.

W przypadku odnośników do platform mediów społecznościowych operatorów będących stronami trzecimi lub osób prywatnych, administrowanych na osobnych serwerach, nie mamy kontroli nad prezentowaniem i wykorzystywaniem udostępnianych tam treści. Nie bierzemy odpowiedzialności za prawidłowość i wykorzystywanie treści udostępnianych na tych serwerach. Odnośnik do obcej witryny nie oznacza naszej rekomendacji lub wsparcia dla odpowiednich osób trzecich bądź produktów i usług danego dostawcy.

Nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie i/lub wykorzystywanie danych użytkownika na serwerach dostawców będących osobami trzecimi. Zalecamy zapoznanie się z zasadami ochrony danych poszczególnych osób trzecich, do których odnośniki znajdują się na naszej stronie internetowej.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo:

 • Zgodnie z art. 15 RODO żądać informacji na temat Państwa przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności mogą Państwo żądać informacji na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania danych, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, istnienia prawa do wniesienia skargi, pochodzenia danych, jeśli dane nie zostały zebrane przez nas, jak również na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz ewentualnie istotne informacje o ich szczegółach;
 • Zgodnie z art. 16 RODO żądać niezwłocznego sprostowania Państwa nieprawidłowych danych osobowych, które są u nas przechowywane, lub uzupełnienia danych niekompletnych;
 • Zgodnie z art. 17 RODO żądać usunięcia Państwa przechowywanych u nas danych osobowych, jeśli przetwarzanie nie jest konieczne w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego, z uwagi na względy interesu publicznego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Zgodnie z art. 18 RODO żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli zakwestionują Państwo prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu, dane nie są już nam potrzebne, ale potrzebne są one Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub według art. 21 RODO wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • Zgodnie z art. 20 RODO uzyskać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które nam Państwo udostępnili lub żądać ich przesłania ido innego administratora;
 • Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO w dowolnym momencie cofnąć udzieloną nam zgodę; wskutek tego nie wolno nam w przyszłości kontynuować przetwarzania danych, które odbywało sie na podstawie tej zgody oraz
 • Zgodnie z art. 77 RODO wnieść skargę do organu nadzorczego; z reguły mogą Państwo zwrócić się do organu nadzorczego właściwego dla swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub siedziby naszej kancelarii.

 9. Okres przechowywania

Proszę mieć na uwadze, że przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania. Jeśli dane osobowe są przedmiotem ustawowych obowiązków przechowywania lub stanowią cześć dokumentacji, która podlega ustawowym obowiązkom przechowywania, będziemy przechowywać te dane przez okres ustalony przepisami ustawowymi.

Z reguły dane przechowywane są z uwagi na ustawowe terminy przedawnienia przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończone zostało zlecenie lub kontakt.

10. Prawo do sprzeciwu

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu według art. 6 ust. 1 lit. f RODO, maja Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych według art. 21 RODO z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją lub gdy sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego. W tym drugim przypadku mają Państwo generalne prawo sprzeciwu, które zostanie przez nas zrealizowane bez powoływania się na szczególną sytuację.

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swojego prawa cofnięcia zgody lub prawa sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość email do berlin@vonzanthier.com.

11. Bezpieczeństwo danych

W ramach odwiedzin na stronie internetowej korzystamy z powszechnie stosowanej metody SSL (Secure Socket Layer) w powiązaniu z każdorazowo najwyższym poziomem szyfrowania, jaki wspiera Państwa wyszukiwarka. Z reguły jest to szyfrowanie 256 bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie wspiera szyfrowania 256 bitowego, sięgamy po technologię v3 128 bitową. To, czy połączenie z daną stroną naszej witryny jest szyfrowane, mogą Państwo rozpoznać po zamkniętym symbolu klucza czy zamka na dolnej listwie statusu Państwa wyszukiwarki.

Ponadto stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, częściową  lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane wraz z postępem technologicznym.

12. Aktualność i zmiana tego oświadczenia o ochronie danych

To oświadczenie o ochronie danych jest aktualne i odpowiada stanowi z maja 2018 roku. Wskutek rozwijania naszej witryny i oferty lub w związku ze zmianą ustawowych lub urzędowych wytycznych może być konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualnie obowiązujące oświadczenie o ochronie danych może zostać w dowolnym momencie pobrane przez Państwa i wydrukowane ze strony internetowej https://vonzanthier.com/datenschutz/.

Ochrona Państwa danych osobowych w VON ZANTHIER & SCHULZ – Informacje dla Klientów

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony