TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Mechanizm Pay and Refund

Od 2022 r. płatników podatku u źródła (WHT) obowiązuje mechanizm pay and refund. Zmiana wprowadzona w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) pozwala na wystąpienie o opinię o stosowaniu preferencji WHT podatnikowi lub płatnikowi w celu pominięcia stosowania wyżej wymienionego mechanizmu. Z takim wnioskiem należy zwrócić się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, a wysokość opłaty od jej wydania to 2000 zł. Opinia musi zostać wydana nie później niż w ciągu 6 miesięcy od wpływu wniosku do urzędu.

W ramach opinii o stosowaniu preferencji WHT urząd może potwierdzić możliwość stosowania zwolnienia z poboru tego podatku na podstawie przepisów szczególnych lub nawet niepobrania podatku albo pobrania w niższej stawce na podstawie odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wystawiona opinia jest ważna przez 36 miesięcy od dnia jej wydania.

Nowy projekt zmiany rozporządzenia odraczającego pobór WHT

Dnia 23 kwietnia 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt przewiduje kolejne, już czwarte odroczenie wejścia w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła, tym razem do dnia 31 grudnia 2020 r.

Podatek u źródła – kolejne istotne zmiany od 01.07.2020

Podatek u źródła jest podatkiem, który na ogół jest potrącany przez polskie spółki (płatników podatku) w Polsce w związku z wypłatą na rzecz spółek zagranicznych niektórych świadczeń, w tym wypłatą dywidend (19%), odsetek (pożyczki lub kredytu) lub wynagrodzenia za usługi doradcze (20%). Poprzednie przepisy zezwalały na zwolnienie takich płatności z podatku u źródła w Polsce lub podlegały obniżonej stawce podatku u źródła (np. 5% lub 15%), pod warunkiem spełnienia określonych wymogów prawnych. Od 01.07.2020 r. obowiązywać będą analogiczne zasady, ale z innymi ważnymi zmianami.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony