TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Agencja pracy tymczasowej pod lupą – sygnaliści i niemieckie kontrole – szkolenie online

💻 Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Agencja pracy tymczasowej pod lupą – sygnaliści i niemieckie kontrole”.

Rynek, na którym poruszają się agencje pracy tymczasowej jest dynamiczny i podlega bardzo wielu zmianom. Nie na wszystkie nurtujące przedsiębiorców pytania można znaleźć odpowiedź w przepisach prawa i dostępnych publikacjach.

Nowe prawo holdingowe już obowiązuje

Przypominamy, że od 12 października 2022 r. obowiązuje w Polsce tzw. prawo holdingowe, które wprowadziło m.in. możliwość wyłączenia odpowiedzialności zarządu za decyzje, podjęte w interesie całej grupy kapitałowej, oraz możliwość odkupu udziałów lub akcji mniejszościowych spółki zależnej. To istotne zagadnienia z punktu widzenia zwłaszcza zarządów spółek zależnych, ponieważ wprowadza do polskiego porządku prawnego rozwiązania formalizujące faktyczne funkcjonowanie grup kapitałowych.

Dyrektywa Omnibus – zmiany w e-commerce

Najpóźniej z dniem 28 maja 2022 r. Państwa członkowskie Unii Europejskiej były zobowiązane do przyjęcia i rozpoczęcia stosowania przepisów implementujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27 listopada 2019 r., zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (dalej: Dyrektywa Omnibus). Wprowadziła ona zmiany w prawie ochrony konsumentów. Choć projekt ustawy implementującej Dyrektywę Omnibus jest procedowany dopiero przez Sejm, już dziś zapraszamy do zapoznania się z głównymi zmianami.

Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) – pewność co do klasyfikacji towaru, określenia wielkości cła i innych opłat celnych

Wiążąca Informacja Taryfowa (tzw. WIT) to oficjalna decyzja o klasyfikacji taryfowej towarów znajdujących się na terenie Unii Europejskiej, która określa nie tylko właściwy kod taryfy celnej, lecz także wysokość cła i ewentualnych innych opłat celnych. Uzyskanie decyzji WIT daje podatnikom gwarancję zastosowania właściwego kodu taryfowego nomenklatury scalonej (CN) lub TARIC, prawidłowość deklarowania należności celnych czy skrócenie czasu odprawy celnej, dlatego warto ją uzyskać, aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami zastosowania niewłaściwego kodu taryfowego i ułatwić procedury związane z ocleniem towarów. Jak to zrobić?

Case study: System ochrony sygnalistów – wdrożenie w 3 krokach

Do grudnia 2021 r. w mediach wiele mówiło się o nadchodzącym, upływającym i wreszcie przekroczonym terminie uchwalenia polskiej ustawy o ochronie sygnalistów. W tym wpisie nie będę analizował kolejnej wersji projektu ustawy, zrobiliśmy to wspólnie z Aleksandrą Philips we wpisie „Ostateczna wersja ustawy o ochronie sygnalistów coraz bliżej?”. Zamiast tego, z przyjemnością podzielę się doświadczeniem i przemyśleniami z przeprowadzonego przez nas wdrożenia systemu ochrony sygnalistów.

Ostateczna wersja ustawy o ochronie sygnalistów coraz bliżej?

Choć o ochronie sygnalistów szczególnie dużo mówiło się dotychczas głównie jesienią 2021 r., to nie znaczy, że brak wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. zupełnie pogrzebał ten temat. Wręcz przeciwnie. Okres wakacyjny sprzyja Ustawodawcy w tworzeniu kolejnych projektów ustawy o ochronie sygnalistów. Niedawno na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się już czwarta wersja. Warto trzymać rękę na pulsie, ponieważ wciąż nie wiadomo kiedy właściwa ustawa wejdzie w życie i aktywuje obowiązki po stronie firm, a także jaki będzie jej ostateczny kształt.

Polski ład a wynagrodzenia członków zarządu oraz osób pełniących funkcje na podstawie aktu powołania

Zmiany podatkowe wynikające z Polskiego Ładu weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022r. Rewolucja w podatkach dotknie niemal każdego. Jedną z grup, które odczują skutki Polskiego Ładu są osoby, pełniące funkcje na podstawie aktu powołania i pobierające z tego tytułu wynagrodzenie. Zmiany dotkną przede wszystkim członków zarządu i prokurentów, członków Komisji Rewizyjnych m.in. w spółkach, stowarzyszeniach. Z jakimi zmianami trzeba się liczyć?

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony