TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Orzecznictwo TSUE: subpartycypacja a VAT

6 października 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok o sygnaturze C 250/21 w sporze pomiędzy Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), a polskim zamkniętym funduszem inwestycyjnym, który dotyczył zwolnienia usług subpartycypacji z opodatkowania podatkiem VAT.

Czym jest umowa subpartycypacji?

W umowie subpartycypacji wyróżniamy 3 strony:

  • dłużnika,
  • inicjatora (wierzyciela),
  • i subpartycypanta, który kupuje prawa do należnych z tytułu wierzytelności przepływów pieniężnych.

Subpartycypant otrzymuje wynagrodzenie, będące różnicą między finansowaniem dla inicjatora a kwotą, którą uzyskał w trakcie trwania umowy. Subpartycypacja powinna być traktowana jak pochodna instrumentu kredytowego, a tym samym korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT.

Istota sporu

W omawianym przypadku polski fundusz wystąpił z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji w kwestii opodatkowania wyżej wymienionej umowy podatkiem VAT.

Wnioskodawca powołał się na zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 38 odnoszące się do usług „(…) udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzania kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę”.

Stanowiska KIS, WSA i NSA

Organ podatkowy nie zgodził się z argumentacją wnioskodawcy i stwierdził, że subpartycypacja powinna być opodatkowana podatkiem VAT ze stawką 23%. Rację Wnioskodawcy przyznał Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA), natomiast Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) – mając wątpliwości co do słuszności wydanego wyroku, zadał pytanie prejudycjalne do TSUE.

Trybunał orzekł, że usługa świadczona w ramach umowy o subpartycypację stanowi „odpłatne” świadczenie usług, mieszczące się w zakresie definicji udzielania kredytu z art. 135 ust. 1 lit. b) dyrektywy VAT.

Znaczenie wyroku

Wydany wyrok zapewnia neutralność podatkową dla tego rodzaju finansowania zwiększając pulę atrakcyjnych opcji finansowania dłużnego i brak ograniczenia definicji udzielenia kredytu do pożyczek i kredytów udzielanych przez instytucje bankowe i finansowe.

Autorzy:
Aleksandra Philips, LL.B., Specjalistka ds. podatku VAT
Maciej Gryka, Młodszy konsultant ds. podatkowych

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony