TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

TSUE o zwrocie VAT-u

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu o sygnaturze C-397/21 z dnia 13 października 2022 r. wskazał, że usługobiorca ma prawo do złożenia wniosku o zwrot podatku do urzędu skarbowego, jeżeli podatek został zapłacony a usługodawca znajduje się w likwidacji.

Istota sprawy

W rzeczonej sprawie spółka węgierska, będąca podatnikiem VAT na Węgrzech, zakupiła usługi związane z nieruchomością znajdującą się na terenie Włoch.

Usługodawca wystawił za świadczenie usług kilka faktur, które zostały opłacone przez spółkę węgierską. W wyniku kontroli podatkowej węgierskich organów skarbowych okazało się, że podatek został niesłusznie uiszczony na Węgrzech. Z uwagi na położenie nieruchomości we Włoszech powinien być bowiem odprowadzony do włoskich organów skarbowych.

W związku z toczącym się wobec usługodawcy postępowaniem likwidacyjnym syndyk uznał kwotę zapłaconego podatku VAT za nieściągalną. Usługobiorca wystąpił zatem z wnioskiem do węgierskiego organu podatkowego o zwrot błędnie wykazanego podatku. Węgierski fiskus jednak systematycznie odmawiał zwrotu, aż sprawa trafiła najpierw do węgierskiego sądu, który potem wystąpił z pytaniem prejudycjalnym do TSUE.

Wyrok TSUE daje nadzieje podatnikom

Zgodnie z orzeczeniem TSUE w tej sprawie, państwa członkowskie powinny przewidzieć środki i procedury niezbędne dla umożliwienia zwrotu nienależnie zapłaconego podatku.

Taka wykładnia jest zgodna z poprzednim wyrokiem TSUE z 15 marca 2007 r. W nim również Trybunał uznał, że w przypadku braku możliwości uzyskania zwrotu VATu od dostawcy, państwa członkowskie powinny określić środki umożliwiające odzyskanie podatku nienależnie wykazanego na fakturze.

Dodatkowo, orzeczenie Trybunału wskazuje na powinność wypłaty odsetek od nienależnie wykazanego podatku, gdy nie został on zwrócony w rozsądnym terminie, pod warunkiem, że stronom transakcji nie da się zarzucić oszustwa bądź nadużycia prawa.

Powyższy wyrok TSUE daje podatnikom nadzieję na odzyskanie błędnie wpłaconego podatku VAT i daje prawo do powołania się na powyższy wyrok w przypadku wystąpienia o zwrot podatku do lokalnego urzędu skarbowego.

Nasz dział podatkowy z powodzeniem reprezentuje podatników w sprawach zwrotów podatku VAT, dlatego w razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Autorzy:
Aleksandra Philips, LL.B., specjalistka ds. podatku VAT
Maciej Gryka, młodszy konsultant ds. podatkowych

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony