TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

CSR a podatek VAT

Wydatki przedsiębiorstwa poniesione w związku z realizacją polityki społecznej odpowiedzialności biznesu mają charakter promowania firmy, a więc związek z działalnością opodatkowaną – wyrok NSA
z 8 marca 2022 r. (sygn. I FSK 1760/18).

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

CSR (corporate social responsibility) jest koncepcją, której głównymi założeniami jest prowadzenie biznesu w sposób etyczny, uwzględniający interesy społeczne i ochronę środowiska. Przykładami takiego działania są programy stypendialne czy wsparcie lokalnej społeczności z okolic siedziby firmy poprzez odnowienie przestrzeni publicznej lub działania proekologiczne np. ulepszanie gospodarki odpadami.

Skutkiem takich inwestycji jest dodatkowo promocja firmy i budowanie jej pozytywnego wizerunku nie tylko wśród klientów, lecz także wśród społeczności.

Spór podatnika z Dyrektorem KIS o prawo do odliczenia VAT od CSR

Z wnioskiem o interpretację w tej sprawie wystąpiła spółka produkująca i sprzedająca meble, prowadząca program, którego celem jest wspieranie zaangażowania pracowników w działalność dobroczynną na rzecz lokalnej społeczności.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) nie zgodził się z uzasadnieniem spółki, że wyżej wymienione działania mają służyć m. in. budowaniu więzi między pracownikami, integracji oraz budowaniu długotrwałej strategii, która pozwoli czerpać korzyści z synergii społeczno-biznesowej. Dyrektor KIS wskazał, że wydatki te nie wykazują ani bezpośredniego, ani pośredniego związku z czynnościami opodatkowanymi Spółki w postaci sprzedaży mebli wyprodukowanych przez Spółkę.

Stanowisko WSA i NSA

Spór trafił przed Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA), który przychylił się do stanowiska spółki i uchylił zaskarżoną interpretację. Dyrektor KIS nie zgodził się z wydanym wyrokiem i złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

Sąd drugiej instancji oddalił skargę kasacyjną i podtrzymał wcześniejszy wyrok. W ocenie NSA, CSR może pozytywnie oddziaływać na nowe rynki i sprzyja tworzeniu nowych możliwości wzrostu gospodarczego. Dodatkowo, NSA uznaje CSR za powszechnie przyjęte narzędzie marketingowe, szczególnie w branżach, w których tradycyjna reklama nie przynosi spodziewanych efektów.

Nie trać tam, gdzie nie musisz

Podatnicy realizujący działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu powinni mieć na uwadze swoje prawo do odliczenia podatku VAT od takiej działalności i zweryfikować, czy działania te mają związek
z czynnościami opodatkowanymi. W przypadku pytań dotyczących prawa do odliczenia od CSR zachęcamy do kontaktu z działem podatkowym naszej kancelarii.

Autorzy:
Aleksandra Philips, LL.M., Specjalistka ds. podatku VAT

Maciej Gryka, Młodszy konsultant ds. podatkowych

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony