TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Krajowy System e-Faktur – kolejna aktualizacja projektu

Celem, dla którego powołano Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest możliwość wystawiania, przechowywania i przetrzymywania faktur ustrukturyzowanych w scentralizowanej bazie. KSeF zostanie zintegrowany m.in. z Platformą Elektronicznego Fakturowania, stosowaną w zakresie obsługi zamówień publicznych. System został w Polsce wprowadzony na początku 2022 r., jednak jego stosowanie obligatoryjnie planowane jest dopiero od 1 stycznia 2024 r. W międzyczasie, ustawodawca kolejny raz aktualizuje założenia projektu.

Nowe obowiązki

Zgodnie z projektem ustawy e-faktura będzie obowiązywała podatników VAT mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Podatnicy zagraniczni, zarejestrowani dla celów podatku VAT w Polsce, będą mogli stosować e-fakturę fakultatywnie.

Takim samym obowiązkom będą podlegały faktury korygujące. Korekty in minus wystawione w formie ustrukturyzowanej będą ujmowane przez sprzedawcę w okresie wystawienia faktury, a przez nabywcę – w okresie jej otrzymania. Znikną nieprecyzyjne dotychczasowe przepisy o konieczności gromadzenia dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie warunków korekty.

Dodatkowo, KSeF usuwa możliwość wystawienia noty korygującej. Jeśli nabywca dostanie fakturę z błędami, będzie mógł wprowadzić do systemu propozycję faktury korygującej, która po zatwierdzeniu propozycji przez sprzedawcę stanie się fakturą korygującą.

Ponadto, projekt zakłada że od początku 2025 r. nie będzie możliwości wystawienia faktury uproszczonej przy użyciu kasy fiskalnej.

Korzyści płynące ze stosowania e-faktury

Poza nowymi obowiązkami, projekt wprowadzający KSeF zawiera również pewne ułatwienia i benefity, w tym:

  • likwidację 60-dniowego terminu zwrotu VAT i zastąpienie go terminem 40-dniowym;
  • wyeliminowanie problemu duplikatów faktur – oryginały będą zawsze dostępne w bazie danych;
  • udostępnienie w przyszłości mobilnej aplikacji obsługującej portal KSeF, umożliwiającej wystawianie i odbieranie e-Faktur oraz zarządzanie nimi.

Kary za niedopełnienie obowiązków dot. faktury ustrukturyzowanej

Kary mogą dosięgnąć podatników, którzy przykładowo wciąż będą wystawiać tradycyjne faktury lub fakturę niezgodną z obowiązującą strukturą.

Wysokość kary może sięgnąć nawet 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na fakturze lub, w przypadku braku kwoty wykazanego podatku na fakturze, do 18,7% wysokości należności wykazanej na fakturze.

Minimalna kara za niewystawienie faktury przy użyciu KSeF albo wystawienie niezgodnie ze strukturą logiczną może wynieść 1000 zł, a w przypadku nieterminowego przesłania faktury po awarii systemu 500 zł.

Biorąc pod uwagę, że to wciąż tylko projekt ustawy mający wprowadzić innowacyjne rozwiązania dla olbrzymiej ilości podmiotów zachęcamy do dalszego śledzenia naszego bloga, gdzie będziemy Państwa na bieżąco informować o możliwych zmianach w temacie KSeF.

Autorzy:
Aleksandra Philips, LL.M., Specjalistka ds. podatku VAT
Maciej Gryka, Młodszy konsultant ds. podatkowych

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony