TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Czym jest i dlaczego warto uzyskać numer REX?

REX (system zarejestrowanych eksporterów) jest systemem, w którym można udokumentować preferencyjne pochodzenie towarów przy pomocy dedykowanych oświadczeń o pochodzeniu. Warto to zrobić, aby samodzielnie sporządzać oświadczenia o pochodzeniu towarów.

Charakterystyka numeru REX

W przypadku posiadania numeru REX, oświadczenia o pochodzeniu po pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji w systemie mogą być sporządzane nie tylko przez eksporterów, lecz także przez ponownych nadawców, chcących sporządzić zastępczy dowód pochodzenia celem ponownej wysyłki towarów.

Każdy przedsiębiorca może posiadać tylko jeden numer REX, dlatego przed złożeniem wniosku, należy sprawdzić, czy numer ten nie został już wcześniej wydany.

Ważność wcześniej wydanego numeru REX można sprawdzić na stronie Komisji Europejskiej pod tym linkiem.

Jak uzyskać status zarejestrowanego eksportera?

Wniosek o uzyskanie numeru REX składa się elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

W celu uzyskania numeru należy przede wszystkim zarejestrować się na platformie i uzyskać numer EORI dla podmiotu, który chciałby otrzymać numer REX. Szczegóły w zakresie uzyskania numeru EORI omawiałam we wpisie „Numer EORI, czyli przepustka do sprzedaży i kupna towarów spoza Unii Europejskiej”.

Jeżeli podmiot posiada numer EORI, w celu uzyskania numeru REX należy przygotować wykaz pozycji lub działów towarów, które kwalifikują się do preferencyjnego traktowania.

Kto i jak może wystąpić o nadanie numeru REX?

O nadanie numeru REX przedsiębiorca może wystąpić samodzielnie, o ile jest właścicielem podmiotu lub osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji lub ustanowić pełnomocnika. Usługa uzyskania numeru REX jest bezpłatna.

Jeżeli zdecydują się Państwo na ustanowienie pełnomocnika do reprezentacji w sprawie o nadanie numeru REX, należy udzielić mu pisemnego pełnomocnictwa, a także uiścić od niego opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.

Skan pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku złożonego online poprzez platformę PUESC, a także przesłać w oryginale na adres Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
W przypadku pełnomocnictwa podpisanego podpisem elektronicznym należy przesłać je na adres pelnomocnictwa@mf.gov.pl.

Termin oczekiwania na uzyskanie numeru REX

Czas oczekiwania na uzyskanie numeru to w praktyce kilka dni roboczych. W przypadku ustanowienia pełnomocnika w sprawie czas oczekiwania liczy się od momentu otrzymania przez Organ oryginału udzielonego pełnomocnictwa.

Podsumowanie

Uzyskanie numeru REX to bez wątpienia ułatwienie dla eksporterów, którzy dzięki niemu mogą automatycznie skorzystać z preferencji celnych dla towarów importowanych, a także mają możliwość zmniejszenia opłat importowych w kraju przeznaczenia towarów.

Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie uzyskania numeru REX, zachęcamy do kontaktu z działem podatkowym naszej kancelarii. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Autor:
Aleksandra Philips, LL.B., specjalistka ds. podatku VAT

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony