TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

SLIMVAT 3 wszedł w życie

Przepisy SLIMVAT 3 – kolejnej odsłony pakietu zmian w VAT już obowiązują. Większość zmian podatkowych przewidziana w pakiecie SLIMVAT 3 weszła w życie 1 lipca 2023 r.

W niniejszym wpisie przyglądamy się najważniejszym zmianom w podatku VAT dla obrotu międzynarodowego.

Odliczenie podatku VAT przy WNT bez faktury

Dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru stwarza dla przedsiębiorcy obowiązek rozliczenia podatku należnego z tytułu tej transakcji. Jednocześnie może on dokonać odliczenia podatku należnego. W konsekwencji transakcja powinna być dla podatnika neutralna podatkowo.

Polska ustawa o VAT umożliwia odliczenia podatku naliczonego tylko w przypadku posiadania faktury. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu faktury (co w obrocie międzynarodowym zdarza się często), podatnicy musieli przesunąć w czasie lub całkowicie tracili możliwość odliczenia podatku. Ustawodawca w SLIMVAT 3 rezygnuje z wymogu posiadania faktury dla odliczenia.

Okres wykazania WDT

SLIMVAT 3 zmienia moment wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w korektach deklaracji – w razie otrzymania dokumentów z opóźnieniem, transakcja wykazywana będzie w dacie powstania obowiązku podatkowego zamiast w dacie dokonania dostawy.

Reguły stosowania kursów walut przy fakturach korygujących

Kolejną odsłoną uproszczeń jest regulacja w zakresie kursów walut stosowanych przy fakturach korygujących. Dotychczas stosowanie właściwych kursów wynikało z praktyki i orzecznictwa. SLIMVAT 3 wprowadził następujące zasady:

  • faktury korygujące in plus/in minus – kurs przyjęty dla faktury pierwotnej;
  • zbiorcze faktury korygujące in minus (upust lub obniżka ceny) – kurs średni z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej.

Próg sprzedaży dla małego podatnika

SLIMVAT podnosi próg sprzedaży dla tzw. małego podatnika z 1.200.000 EUR do 2.000.000 EUR rocznie. Pozwoli to większej liczbie podatników na m.in. stosowanie kwartalnych rozliczeń oraz metody kasowej. Próg małego podatnika zrówna się z progiem małego podatnika stosowanym podatkach dochodowych.

Złagodzone sankcje VAT

SLIMVAT łagodzi sankcje dla błędnych rozliczeń VAT. Dotychczas organ mógł nałożyć sankcje w wysokości odpowiednio 30%, 20% lub 15% kwoty zaniżonego podatku. Stawki te zostały ustalone „na sztywno” bez możliwości dostosowania ich wysokości do konkretnej sprawy.

Ustawodawca wprowadził możliwość miarkowania nałożonej sankcji, w zależności od uwarunkowań konkretnego przypadku. Organ nie będzie już mógł nałożyć sankcji automatycznie, będzie musiał uzasadnić zarówno zasadność nałożenia sankcji, jak i sposób ustalenia jej wysokości.

Split payment i rachunek VAT

W zakresie płatności podzielonej SLIMVAT 3 przewiduje rozszerzenie zakresu dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT poprzez:

  • dodanie nowych podatków, które mogą być opłacane z rachunku VAT, w tym podatku od sprzedaży detalicznej, podatku tonażowego lub tzw. podatku od małpek;
  • umożliwienie członkom grupy VAT przelewów z rachunku VAT do przedstawiciela grupy, odpowiedzialnego za zapłatę VAT.

Korekty rozliczeń poza systemem VAT OSS/ MOSS

Podatnicy z Unii Europejskiej, którzy rozliczali się w systemie OSS a następnie zaprzestali rozliczeń w systemie OSS mają spory problem z korygowaniem rozliczeń wstecz. System OSS pozwala na rozliczenie wszystkich transakcji w państwie identyfikacji a zatem na uniknięcie rejestracji VAT w wielu krajach UE. W przypadku zaprzestania korzystania z OSS korekta wstecznych rozliczeń możliwa jest jednak wyłącznie w konkretnym państwie członkowskim konsumpcji.

Polska nie posiadała dotychczas formalnej możliwości przyjęcia korekt deklaracji w takim trybie. SLIMVAT umożliwią składanie deklaracji za pomocą aplikacji podatkowej. Obsługą deklaracji zajmie się Łódzki Urząd Skarbowy.

Zmiany przepisów dostosowują polskie prawo do aktualnego orzecznictwa TSUE oraz uzupełniają luki w przepisach. Były to głównie postulaty samych podatników. Nie znajdziemy tutaj rewolucyjnych uproszczeń, zmiany te będą jednak niewątpliwie przydatne dla podatników, którzy działają w obrocie międzynarodowym.

Autorka:
Dominika Zbonik, LL.B., Radca prawny/Doradca podatkowy

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony