TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

SLIM VAT 2 czyli kolejne zmiany w VAT uchwalone

1 października br. wejdzie w życie większość zmian przewidzianych w drugiej odsłonie pakietu uproszczenia podatku VAT, tzw. SLIM VAT ( S- simple, L-local, M-modern). Prezydent podpisał już ustawę. We wpisie analizuję 6 najistotniejszych zmian, które wkrótce zaczną obowiązywać, dotyczących transakcji łańcuchowych, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług, ulgi na złe długi, odliczenia podatku naliczonego, dobrowolnego opodatkowanie sprzedaży nieruchomości, wydłużenia czasu na korektę importu w procedurze uproszczonej oraz mechanizmu podzielonej płatności.

Transakcje łańcuchowe- przyporządkowanie dostawy ruchomej

Ustawodawca wprowadził nowe regulacje, które precyzują zasady przyporządkowania dostawy ruchomej w transakcji łańcuchowej w przypadku, gdy transport organizuje pierwszy lub ostatni w kolejności podmiot.

Dotychczas regulacje określały zasady przyporządkowania transakcji ruchomej gdy wysyłkę lub transport organizował nabywca, który również je dostarczał (podmiot środkowy). W przypadku organizacji transportu przez pierwszy lub ostatni podmiot, należało za każdym razem analizować warunki dostawy.

Nowe przepisy wyraźnie określają zasady przyporządkowania. Warto podkreślić, że nowe regulacje nie zmieniają dotychczasowych zasad, ale potwierdzają to, co ugruntowano już w praktyce i orzecznictwie:

  • jeżeli transport organizuje pierwszy podmiot w łańcuchu – dostawą ruchomą jest dostawa dokonana przez niego na rzecz drugiego w kolejności podmiotu;
  • jeżeli transport organizuje ostatni w kolejności podmiot – dostawą ruchomą jest dostawa realizowana do ostatniego w kolejności nabywcy.

Usunięcie trzymiesięcznego limitu na rozliczenie podatku należnego w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i import usług

Z ustawy wykreślono zapis, który uzależniał dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Nowelizacja przywraca neutralność w podatku VAT w wewnątrzwspólnotowych transakcjach oraz imporcie usług. Jest to wynik wyroku TSUE, który zakwestionował polskie przepisy w tym zakresie. Przypominam, że podatnicy, którzy zapłacili odsetki z tytułu nieterminowego wykazania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w poprzednich latach, mają wciąż szanse na ich odzyskanie, o czym pisała Aleksandra Philips w artykule „Nadal można odzyskać zapłacone odsetki z tytułu nieterminowego zgłoszenia WNT” , również dostępnym na naszym blogu.

Szerszy zakres ulgi na złe długi

Spore zmiany zaszły w procedurze korygowania podatku VAT od niezapłaconych faktur, tzw. uldze na złe długi, którą można będzie stosować w szerszym zakresie. Ustawodawca wydłużył termin na skorzystanie z niej do 3 lat od zakończenia roku, w którym wystawiono fakturę.

Samo skorzystanie z procedury również będzie prostsze, ponieważ:

  • usunięto warunek, że dłużnik musi być czynnym podatnikiem VAT i nie może znajdować się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłości lub likwidacji;
  • przedsiębiorcy nie będą musieli sprawdzać statusu dłużnika przed dokonaniem odliczenia i martwić się, że nie zdążą z korektą podatku przed ogłoszeniem np. upadłości przez kontrahenta.

Co ważne, wierzyciel (podmiot, który chce skorzystać z ulgi) nadal musi posiadać status czynnego podatnika VAT. Chociaż usunięcie tego warunku postulowało środowisko przedsiębiorców, nie zdecydowano się na wprowadzenie takiego udogodnienia.

Dodatkowo, określono warunki, kiedy można skorzystać z ulgi na złe długi w przypadku gdy dłużnikiem jest konsument lub osoba niebędąca podatnikiem VAT.

Przedsiębiorcy będą musieli legitymować się dowodami, że dochodzili wierzytelności, np. prawomocnym orzeczeniem sądu lub wpisem do rejestru dłużników, co w praktyce może okazać bardzo kłopotliwe dla wierzycieli. Dodam, że podsumowanie i podpowiedzi, jak właściwie stosować ulgę na złe długi po zmianach przepisów planuję w osobnym wpisie.

Większa elastyczność w zakresie odliczania podatku naliczonego

Dotychczas, jeżeli podatnik nie dokonywał odliczeń podatku naliczonego „na bieżąco” czyli w terminie powstania prawa do odliczenia lub w jednym z trzech miesięcy następujących po jego upływie, mógł odliczyć ten podatek tylko poprzez korektę miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Od października podatnik będzie mógł wybrać korektę miesiąca, w którym powstało prawo do odliczenia lub jeden z dwóch okresów następujących.

Mniej formalności przy dobrowolnym opodatkowaniu sprzedaży nieruchomości

Podmioty, które chcą zrezygnować ze zwolnienia z VAT transakcji sprzedaży nieruchomości, mogą zrobić to poprzez złożenia zgodnego oświadczenia w akcie notarialnym. Dotychczasowo takie oświadczenie musiało zostać złożone w urzędzie skarbowym przed sprzedażą.

Wydłużenie czasu na korektę importu w procedurze uproszczonej

W obecnym brzmieniu przepisów, podatnik dokonujący rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, który nie rozliczył w całości lub w części tego podatku w deklaracji, tracił prawo do korzystania z procedury uproszczonej w odniesieniu do tej kwoty. Podatek należało wpłacić wraz z odsetkami do właściwego urzędu.

Po zmianach podatnik będzie miał 4 miesiące od powstania obowiązku podatkowego, na ewentualne rozliczenie bez konsekwencji podatku należnego z tytułu importu towarów.

Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności

Ustawa przewiduje również zmiany w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na tzw. rachunku VAT, w tym:

  • możliwość ich uwolnienia, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty;
  • umożliwienie przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach podatnika;
  • dodatkowo, od 1 stycznia z rachunku VAT będzie można zapłacić także składki KRUS.

Jednocześnie, zmodyfikowano zakres towarów, do których stosowany będzie mechanizm podzielonej płatności. Dotychczas obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności stosowano wyłącznie do komputerów i pozostałych urządzeń do automatycznego przetwarzania danych. Od 1 października zakres ten ulega poszerzeniu także o części i akcesoria do nich.

Ocena zmian i… kolejne, planowane zmiany

Choć Pakiet SLIM VAT 2, nie ustrzegł się przed pewnymi nieścisłościami, według mnie precyzuje i „czyści” przepisy ustawy o VAT, co ważne daje podatnikom chwilę oddechu, wydłużając część terminów.

Moje obawy budzi konstrukcja warunków skorzystania z ulgi na złe długi w przypadku dłużników, którzy nie są podatnikami VAT. Otwartym pozostaje również pytanie, dlaczego wierzyciel, który nie jest już czynnym podatnikiem VAT nie może dokonać korekty podatku naliczonego w tym zakresie.

Co najważniejsze, to nie koniec zmian podatkowych – wiceminister Jan Sarnowski idzie za ciosem, i już zapowiedział pakiet SLIM VAT 3, którego szczegóły mamy poznać już wkrótce. Dodatkowo, na przełomie roku podatników czekają obszerne zmiany podatkowe w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Jednym słowem, jesień zapowiada się więc w Polsce pod znakiem zmian w systemie podatkowym, które śledzi i analizuje zespół doradców podatkowych i w naszej Kancelarii – zachęcam do obserwowania naszego bloga, na którym będziemy prezentować podsumowania i konsekwencje zmian podatkowych.

Autorka:
Dominika Zbonik, LL.B., Radca prawny/Doradca podatkowy

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony