TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Kolejne zmiany w prawie pracy – czym jest dyrektywa Payroll?

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, wiele przedsiębiorstw zmierza w kierunku globalizacji. Firmy coraz częściej prowadzą działalność na międzynarodowym poziomie, co wiąże się z różnymi wyzwaniami, w tym z zarządzaniem zasobami ludzkimi. W odpowiedzi na te zmiany i aby zapewnić odpowiednie standardy ochrony pracowników, Unia Europejska wprowadziła dyrektywę 2023/970 z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania (nazywana „dyrektywą Payroll”), która ma na celu regulację kwestii płac i wynagrodzeń pracowników na szczeblu europejskim.

W tym artykule przyjrzymy się głównym aspektom tej dyrektywy i omówimy, jakie ma ona implikacje dla firm prowadzących działalność na terenie Unii Europejskiej.

Co to jest dyrektywa Payroll?

Dyrektywa Payroll została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w odpowiedzi na potrzebę uregulowania kwestii płac i wynagrodzeń pracowników w przekroju całej Unii Europejskiej. Jej celem jest zapewnienie uczciwych i równych warunków płacy dla pracowników w krajach członkowskich oraz zminimalizowanie różnic wynagrodzeń między różnymi regionami Unii Europejskiej.

Czego dotyczą regulacje dyrektywy?

Zagłębiając się w lekturę przepisów dyrektywy można odnieść wrażenie, iż od dnia jej wprowadzenia do polskiego porządku pranego – co nastąpić powinno do 7 czerwca 2026 roku – prawo pracy przejdzie kolejną znaczącą rewolucję z uwagi na założenia dyrektywy Payroll.

Jednym z głównych celów dyrektywy Payroll jest zapewnienie przejrzystości płac. Zgodnie z jej przepisami, pracodawcy będą zobowiązani do udostępnienia pracownikom szczegółowych informacji na temat wynagrodzeń w zakładzie pracy, włączając w to wszystkie składniki płacowe, takie jak premie, dodatki, czy inne świadczenia. Ma to na celu zapobieganie dyskryminacji i zapewnienie, że pracownicy otrzymują stosowne wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Ponadto zgodnie z przepisami dyrektywy Payroll firmy muszą informować pracowników o oczekiwanych podwyżkach w przyszłości.

Jednym z kluczowych celów dyrektywy jest zapewnienie równości płci w kwestiach płacowych. Pracodawcy muszą regularnie analizować swoje systemy wynagradzania i eliminować wszelkie niesprawiedliwości płacowe między płciami oraz regularnie przedkładać raporty na temat swoich praktyk płacowych i podlegać audytom, aby zapewnić zgodność z przepisami w/w dyrektywy.

Wśród innych założeń dyrektywy warto wyróżnić m.in. przepis mówiący o tym, iż pracodawca nie będzie mógł zadawać osobom starającym się o zatrudnienie pytania o ich wynagrodzenie ani w obecnym miejscu pracy ani w poprzednich miejscach pracy.

Podsumowanie

Dyrektywa Payroll jest kolejnym aktem prawnym Unii Europejskiej, który wymaga zmian w prawie pracy państw członkowskich (po niedawno przyjętej dyrektywie work-life balance), jednakże jej potencjalne skutki i efekty należy wstępnie ocenić jako pozytywne. Pomimo dosyć znaczących zmian, które mogą zostać różnie odebrane przez pracodawców, należy uznać, że mogą one przyczynić się do wzrostu kultury miejsca pracy oraz poszanowania obydwu stron stosunku pracy, co wpłynęłoby na poprawę atmosfery w miejscu pracy.

Autor:
Mateusz Turowski, Aplikant radcowski

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony