TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Nadal można odzyskać zapłacone odsetki z tytułu nieterminowego zgłoszenia WNT

18 marca 2021 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał korzystny wyrok dla polskich podatników (C-895/19) w sprawie opodatkowania podatkiem VAT od Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT). O samym wyroku informowałam już na łamach bloga w kwietniu br., we wpisie „Korzystny wyrok TSUE w sprawie podatku VAT od WNT”, w którym szczegółowo analizowałam istotę sporu podatnika z dyrektorem Krajowej Izby Skarbowej (KIS). Po publikacji uzasadnienia wyroku TSUE w maju 2021 r., podatnicy masowo zaczęli składać wnioski o stwierdzenie nadpłaty, aby zdążyć przed 9 czerwca 2021 r., ponieważ tego dnia upłynął termin do złożenia wniosku wraz z należnym oprocentowaniem nadpłaty. Warto pamiętać, że upływ tego terminu nie zamyka jednak drogi do odzyskania zapłaconych odsetek od nieterminowo złożonego WNT.

Istota sporu podatnika i Dyrektora KIS

Jak analizowałam we wpisie „Korzystny wyrok TSUE w sprawie podatku VAT od WNT”, spór powstał na gruncie indywidualnej interpretacji podatkowej, o którą zawnioskował podatnik, aby potwierdzić, czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego w tym samym okresie co wykazany podatek VAT należny od tej samej transakcji po upływie ustawowego 3 miesięcznego terminu.

Dyrektor KIS uznał zdanie podatnika za nieprawidłowe a spór trafił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skład orzekający postanowił zadać pytanie prejudycjalne do TSUE i zbadać, czy przepisy krajowej ustawy o podatku od towarów i usług nie stoją w sprzeczności z dyrektywą 2006/12/WE. Podatnicy z niecierpliwością czekali na wyrok TSUE, który ostatecznie potwierdził sprzeczność polskich przepisów z przepisami unijnymi.

Mimo upływu terminu, złóż wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku do urzędu skarbowego

Zgodnie z wyrokiem TSUE fiskusowi nie należały się odsetki od zaległości z tytułu WNT, które były wpłacane przez podatników z uwagi na niedochowanie ustawowego terminu do zgłoszenia neutralnego WNT.

Po publikacji uzasadnienia wyroku TSUE w maju 2021 r. podatnicy masowo zaczęli składać wnioski o stwierdzenie nadpłat, aby zdążyć przed 9 czerwca 2021 r. – dniem, w którym upływał termin do złożenia wniosku wraz z należnym oprocentowaniem nadpłaty. Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku jest związane z koniecznością skorygowania deklaracji za wszystkie okresy rozliczeniowe objęte wnioskiem, co może być czasochłonną czynnością. Nie ma jednak powodów do obaw, ponieważ w dalszym ciągu można jeszcze odzyskać zapłacone odsetki od nieterminowo złożonego WNT.

W przypadku wniosków o stwierdzenie nadpłat złożonych po 9 czerwca 2021 zmniejszy się wysokość należnych odsetek od powstałej nadpłaty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami złożenie wniosku po 30 dniach od publikacji wyroku TSUE (czyli po 9 czerwca 2021 r.) spowoduje, że odsetki będą naliczane tylko do 9 czerwca 2021 r., a nie do faktycznego dnia zwrotu.

Sporne przepisy ustawy o VAT nadal w obiegu prawnym

Chociaż podatnik może powoływać się bezpośrednio na wyrok TSUE i z niego wywodzić swoje prawa, z niecierpliwością czekam na usunięcie spornego przepisu dotyczącego neutralnego WNT z ustawy o podatku od towarów i usług. Do sejmu trafił już projekt nowelizacji ustawy o VAT, który dostosuje przepisy do korzystnego dla podatników wyroku TSUE.

Z mojego doświadczenia wynika, że fiskus nie kwestionuje zasadności zwrotów nadpłat. Klienci Kancelarii, którym doradzam otrzymali już zwrot nienależnie zapłaconych odsetek, dlatego zachęcam do kontaktu ze specjalistami z naszego działu podatkowego. Skorzystanie z pomocy doświadczonego doradcy podatkowego pozwoli na dokładną weryfikację dokumentacji i skuteczne ubieganie się o zwrot nadpłaty.

Autorka:
Aleksandra Philips, LL.B., Specjalistka ds. podatku VAT

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony