TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Niewinnie wyglądający mobbing w białych rękawiczkach

Krzyki, krytyczne uwagi i spojrzenia, wyzwiska w towarzystwie współpracowników – to zwykle najczęstsze przejawy mobbingu, które zwracają uwagę nie tylko świadków tych sytuacji, ale przede wszystkim osoby dotkniętej takimi zachowaniami. Nie zawsze mobbing jest manifestowany tak dobitnie – jak w takiej sytuacji udowodnić, że dzieje się coś złego?

Obalamy 7 mitów pracy zdalnej

Rok 2020 przyniósł falę cyfrowej transformacji. Organizacje – będąc w obliczu szalejącej pandemii – chętniej wprowadzały pracę zdalną, widząc w tym rozwiązaniu nie tylko korzyści biznesowe, ale często także przymus organizacyjno-społeczny. Niewątpliwym skutkiem rosnącej popularności takiej formy świadczenia pracy – zarówno w środowiskach pracowników, jak i pracodawców, stało się wprowadzenie pracy zdalnej na stałe do polskiego porządku prawnego. Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej została już podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw, co oznacza, że od 7 kwietnia pracodawcy mogą oficjalnie implementować rozwiązania przewidziane nowelizacją. Nadchodzące zmiany oraz liczne obawy pracodawców z tym związane wykreowały wiele pytań i jednocześnie wiele odpowiedzi, z których spora część znacząco mija się z prawdą. W tym artykule obalamy 7 najczęściej pojawiających się mitów dotyczących pracy zdalnej.

Ochrona przed mobbingiem i dyskryminacją osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych

Już ponad dwa miesiące minęły od czasu ostatniej konferencji „Dyskryminacja i mobbing w pracy”, organizowanej przez naszą Kancelarię. Liczny udział w wydarzeniu oraz szerokie zainteresowanie
tematem po raz kolejny udowodniły, jak ważnych zagadnień dotknęliśmy, a przede wszystkim – jak istotne jest podnoszenie świadomości pracodawców i osób zatrudnionych w tym obszarze. W trakcie spotkania padło również wiele pytań o to, jak chronić przed mobbingiem i dyskryminacją osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Praca zdalna i badanie trzeźwości wreszcie w Kodeksie pracy

2023 rok to rok zmian w Kodeksie pracy. Najważniejszymi z nich są wprowadzone do polskiego porządku prawnego zapisy o pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości, które zostały uchwalone nowelizacją z 13 stycznia 2023 r., podpisane przez Prezydenta RP 27 stycznia 2023 r. Nowelizacja dotycząca kontroli trzeźwości wejdzie w życie 2 tygodnie po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z kolei nowelizacja dotycząca pracy zdalnej – w ciągu 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Koniecznych do wprowadzenia zmian będzie sporo, warto przygotować się z wyprzedzeniem.

Urlopy związane z rodzicielstwem w dyrektywie work-life balance

Prawo pracy przewiduje kilka rodzajów urlopu dla pracujących rodziców: urlop macierzyński, rodzicielski i urlop wychowawczy. Dodatkowo, pracownicy-ojcowie mogą wykorzystać tzw. urlop ojcowski w wymiarze dwóch tygodni. Statystki pokazują jednak, że o ile urlop ojcowski wykorzystywany jest coraz częściej, o tyle urlop rodzicielski jest wykorzystywany zaledwie przez 1 proc. mężczyzn. Być może, zmieni to dyrektywa work-life balance.

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), wprowadzająca dobrowolny, prywatny system długotrwałego oszczędzania, wchodzący w skład tzw. trzeciego filaru polskiego systemu emerytalnego. PPK to system tworzony wspólnie przez pracownika, pracodawcę i państwo, nad którym nadzór sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Kto i jakich zasadach może korzystać z PPK? Jak wdrożyć go w firmie? I dlaczego warto, myśląc o nim w kontekście budowania wizerunku pracodawcy – rekrutacji i utrzymania pracowników.

Zmiany w PPK – na co należy zwrócić uwagę?

Ustawa z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022, poz. 1079, ze zm.) wprowadziła liczne zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) (Dz. U. 2020, poz. 1342, ze zm.) oraz w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) (Dz. U. 2019, poz. 1251, ze zm.). Wprowadzone z dniem 4 czerwca 2022 r. modyfikacje obejmują m.in. zmiany w zakresie terminu zapisu do PPK osoby nowo zatrudnionej, transferu środków, definicji podmiotu zatrudniającego, wpłat do PPK oraz nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Komisja antymobbingowa – element prewencji antymobbingowej i antydyskryminacyjnej

Obowiązkiem każdego pracodawcy, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników, jest przeciwdziałanie mobbingowi. Obowiązek powstrzymywania się od praktyk mobbingowych nie odnosi się jedynie do zachowań własnych pracodawcy, lecz także do egzekwowania od pozostałych członków organizacji zachowań etycznych, nienaruszających godności pozostałych współpracowników. Jednym z rozwiązań możliwych do wprowadzenia w firmie, jako element działań prewencyjnych, jest komisja antymobbingowa. Należy jednak pamiętać, że jej powołanie nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności.

Zmiany w prawie pracy w 2022 r.

Rok 2022 upłynie pod znakiem zmian w prawie pracy. W najbliższym czasie czekają nas m.in. implementacje dyrektyw europejskich, w zakresie urlopu opiekuńczego i uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony oraz uregulowanie pracy zdalnej i prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Przed pracodawcami konieczność dostosowania obowiązujących, ale także wprowadzenia zupełnie nowych regulacji.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony