TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Podatek u źródła w Polsce – zachowanie należytej staranności

Co warto pamiętać w zakresie zachowania należytej staranności w odniesieniu do podatku u źródła w Polsce? Stworzyliśmy kolejną infografikę wyjaśniającą ten skomplikowany problem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, pamiętaj , że możesz skontaktować się z nami w każdej chwili.

Przykład: rygor podatkowy w zakresie bardziej surowszych wymogów zachowania należytej staranności w wypłacaniu należności podlegających podatkowi u źródła.

Wynik: Podczas weryfikacji warunków uprawniających do stosowania zwolnienia z podatku u źródła lub preferencyjnej stawki podatku u źródła, polska spółka jest zobowiązana teraz do zachowania specjalnej należytej staranności, która będzie oceniana zgodnie z naturą i rozmiarem prowadzonego przedsiębiorstwa.

Wymagane czynności weryfikacyjne:

  • otrzymane dokumenty w zakresie ich zgodności ze stanem faktycznym;
  • rezydencja podatkowa (miejsce opodatkowania zysku) odbiorcy należności (spółka zagraniczna);
  • status spółki zagranicznej otrzymującej należności jako „beneficial owner”, w tym poprzez pryzmat prowadzenia rzeczywistej działalności tego przedsiębiorstwa.

Sankcje

Niedopełnienie szczególnego wymogu należytej staranności może skutkować nałożeniem dodatkowego zobowiązania podatkowego na rzecz płatnika w wysokości 10% każdorazowo stosowanej podstawy opodatkowania, w stosunku do której płatnik zastosował nieprawidłowo zwolnienie podatkowe lub preferencyjną stawkę podatkową.

Podatek u zrodlaa - dochowanie nalezytej starannosci

Autorzy:
Łukasz Dachowski, LL.M., Radca prawny/Doradca podatkowy/Partner
Magdalena Stefaniak-Odziemska, Doradca podatkowy

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony