TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Mechanizm Pay and Refund

Od 2022 r. płatników podatku u źródła (WHT) obowiązuje mechanizm pay and refund. Zmiana wprowadzona w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) pozwala na wystąpienie o opinię o stosowaniu preferencji WHT podatnikowi lub płatnikowi w celu pominięcia stosowania wyżej wymienionego mechanizmu. Z takim wnioskiem należy zwrócić się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, a wysokość opłaty od jej wydania to 2000 zł. Opinia musi zostać wydana nie później niż w ciągu 6 miesięcy od wpływu wniosku do urzędu.

W ramach opinii o stosowaniu preferencji WHT urząd może potwierdzić możliwość stosowania zwolnienia z poboru tego podatku na podstawie przepisów szczególnych lub nawet niepobrania podatku albo pobrania w niższej stawce na podstawie odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wystawiona opinia jest ważna przez 36 miesięcy od dnia jej wydania.

Podatnicy mogą uniknąć mechanizmu pay and refund

Alternatywą do wydania opinii jest złożenie oświadczenia na formularzu WH-OSC. Reprezentant spółki wypłacającej należności zaświadcza w nim, że posiada dokumenty niezbędne do zastosowania preferencyjnego opodatkowania WHT oraz że przeprowadzono odpowiednią pod tym względem weryfikację kontrahenta. W przeciwieństwie do opinii o stosowaniu preferencji formularz pozwala zwolnić z mechanizmu pay and refund tylko transakcje do jednego kontrahenta.

Przedłużenie terminów

Pierwotnie, z wykładni literalnej art. 26 ust. 7c i 7g ustawy o CIT, wynikało, że oświadczenie WH-OSC można złożyć jedynie 2 razy w roku kalendarzowym.

W pierwszej kolejności, tzw. oświadczenie pierwotne, obejmujące swoją mocą miesiąc przekroczenia 2 mln zł w wypłatach. Oświadczenie wtórne mogło być złożone po upływie drugiego miesiąca następującego po złożeniu oświadczenia pierwotnego.

Taka interpretacja przepisów zapewniała zwolnienie z obowiązku stosowania mechanizmu pay and refund tylko na kilka miesięcy w roku.

Wprowadzona nowelizacją zmiana wydłuża skuteczność oświadczenia pierwotnego do końca roku podatkowego. W związku ze zmianą długości obowiązywania zwolnienia wnikającego ze złożenia pierwotnego oświadczenia WH-OSC, zmieniono termin na złożenie oświadczenia następczego. Termin został przesunięty na ostatni dzień miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego płatnika.

Znowelizowano również termin, w którym należy złożyć oświadczenie pierwotne. Przed nowelizacją, by oświadczenie miało skutek prawny, musiało zostać złożone nie później niż do dnia wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln zł. Po zmianie, oświadczenie trzeba złożyć najpóźniej do ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln zł.

Stosowanie nowych przepisów zgodnie z przepisami przejściowymi, dotyczących przedłużenia mocy oświadczenia WH-OSC, dotyczy płatności następujących po 31 grudnia 2021 r. Przepisy te weszły w życie 26 października 2022 r. Pozostałe zapisy ustawy nowelizującej obowiązują od początku 2023 r.

W przypadku wątpliwości w zakresie tematów związanych z poborem podatku u źródła, zachęcamy do kontaktu z działem podatkowym naszej kancelarii.

Autorzy:
Aleksandra Philips, LL.M., Specjalistka ds. podatku VAT
Maciej Gryka, Młodszy konsultant ds. podatkowych

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony