TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Podatek u źródła w Polsce – zastosowanie zwolnienia podatkowego

Procedura uzyskiwania opinii w sprawie zwolnienia z podatku u źródła w Polsce jest bardzo ważną i skomplikowaną kwestią. Krótko wyjaśniamy ten problem w naszej kolejnej infografice . Jeśli masz bardziej szczegółowe pytania, nie wahaj się z nami skontaktować.

Od 01/07/2020 r. wypłata dywidend lub odsetek na rzecz zagranicznej (np. niemieckiej lub holenderskiej) spółki powiązanej przez polską spółkę w wysokości powyżej 2.000.000 zł w ciągu roku podatkowego będzie opodatkowana według niepreferencyjnej polskiej stawki podatkowej (19% lub 20%). Zastosowanie zwolnienia podatkowego będzie możliwe po uzyskaniu specjalnej opinii z polskiego urzędu skarbowego, tj. opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła w następującej procedurze:

  • przygotowanie formalnego wniosku przez polską lub zagraniczną spółkę;
  • opłata za złożenie wniosku w wysokości 2.000 PLN;
  • złożenie wniosku w formie elektronicznej do polskich organów podatkowych;
  • w razie potrzeby, uzupełnienie wniosku o dodatkowe informacje i dokumenty wymagane przez polskie organy podatkowe.

Rezultat:

  1. uzyskanie opinii na temat zwolnienia z podatku u źródła:
    • opinia jest wydawana w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez polskie organy podatkowe;
    • opinia wygasa po upływie 36 miesięcy od daty jej wydania lub w związku z istotną zmianą okoliczności będących przedmiotem wniosku;
  2. odmowa wydania opinii w sprawie zwolnienia z podatku u źródła (np. ze względu na niespełnienie określonych warunków, wątpliwości organów podatkowych co do niektórych informacji lub dokumentów, unikanie opodatkowania): w takim przypadku istnieje prawo odwołania się od odmowy do polskiego sądu administracyjnego.
Podatek u źródła w Polsce - zastosowanie zwolnienia podatkowego

Autorzy:
Łukasz Dachowski, LL.M., Radca prawny/Doradca podatkowy/Partner
Magdalena Stefaniak-Odziemska, Doradca podatkowy

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony