TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Podatek u źródła – kolejne istotne zmiany od 01.07.2020

Podatek u źródła jest podatkiem, który na ogół jest potrącany przez polskie spółki (płatników podatku) w Polsce w związku z wypłatą na rzecz spółek zagranicznych niektórych świadczeń, w tym wypłatą dywidend (19%), odsetek (pożyczki lub kredytu) lub wynagrodzenia za usługi doradcze (20%). Poprzednie przepisy zezwalały na zwolnienie takich płatności z podatku u źródła w Polsce lub podlegały obniżonej stawce podatku u źródła (np. 5% lub 15%), pod warunkiem spełnienia określonych wymogów prawnych. Od 01.07.2020 r. obowiązywać będą analogiczne zasady, ale z innymi ważnymi zmianami.

W przypadku, gdy kwota wypłacona na rzecz tego samego podatnika (tj. tej samej spółki zagranicznej) przekroczy w ciągu roku podatkowego 2 000 000,00 PLN, podatnik będzie co do zasady zobowiązany w pierwszej kolejności do pobrania bez zwolnienia podatku u źródła według nieobniżonej polskiej stawki podatku u źródła (co do zasady 19% lub 20%) i zapłacenia go polskiemu urzędowi skarbowemu w przypadku nadwyżki powyżej 2 000 000,00 PLN.

Podatek u źródła może być następnie zgłoszony do zwrotu w ramach specjalnej procedury. Zgodnie z nowymi przepisami, istnieją obecnie dwa sposoby odstąpienia od konieczności pobierania podatku u źródła, tj. uzyskanie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku u źródła lub złożenie deklaracji przez wszystkich dyrektorów zarządzających podatnika.

Chętnie udzielimy Państwu pomocy w trakcie uzyskiwania korzyści podatkowych.

Autorzy:
Łukasz Dachowski, LL.M., Radca prawny/Doradca podatkowy/Partner
Magdalena Stefaniak-Odziemska, Doradca podatkowy

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony