TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Procedura zwrotu podatku u źródła w Polsce

Procedura zwrotu podatku u źródła w Polsce – czy to naprawdę musi być takie trudne i skomplikowane? Niekoniecznie. Wyjaśniamy tę kwestię w naszej kolejnej infografice. Mamy nadzieję, że będzie to dla Państwa pomocne. Jeśli macie Państwo jakieś wątpliwości, prosimy o kontakt z nami. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Od 01/07/2020r. niektóre płatności (np. odsetki, dywidendy, należności licencyjne) dokonywane przez polską spółkę na rzecz zagranicznej spółki w wysokości powyżej 2.000.000 PLN w ciągu roku podatkowego będą co do zasady opodatkowane według niepreferencyjnej polskiej stawki podatkowej (19% lub 20%). W przypadku, gdy podatnik miał prawo do zastosowania preferencyjnej stawki (np. 5%) lub zwolnienia z podatku u źródła, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot podatku u źródła w następującej procedurze:

  • zebranie określonej dokumentacji w celu przygotowania wniosku (np. zaświadczenie o rezydencji podatkowej odbiorcy płatności, dokumentacja dotycząca przelewów bankowych, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności płatności);
  • przygotowanie formalnego wniosku o zwrot podatku u źródła przez spółkę polską lub zagraniczną;
  • złożenie wniosku w formie elektronicznej do polskich organów podatkowych;
  • w razie potrzeby, uzupełnienie wniosku o dodatkowe informacje i dokumenty wymagane przez polskie organy podatkowe.

Rezultat:

  1. uzyskanie decyzji o zwrocie podatku u źródła:
    • decyzja jest wydawana w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez polskie organy podatkowe;
    • polskie organy podatkowe mogą przedłużyć okres zwrotu podatku, w tym poprzez uprzednią kontrolę podatkową (również na terytorium zagranicznego przedsiębiorstwa) lub poprzez zwrócenie się do zagranicznych organów podatkowych o dodatkowe informacje;
  2. decyzja o odmowie rozliczenia podatku u źródła: w takim przypadku istnieje prawo do odwołania się od tej odmowy.
Procedura zwrotu podatku u źródła w Polsce

Autorzy:
Łukasz Dachowski, LL.M., Radca prawny/Doradca podatkowy/Partner
Magdalena Stefaniak-Odziemska, Doradca podatkowy

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony