TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Nowy projekt zmiany rozporządzenia odraczającego pobór WHT

Dnia 23 kwietnia 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt przewiduje kolejne, już czwarte odroczenie wejścia w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła, tym razem do dnia 31 grudnia 2020 r.

Co do zasady planowane zmiany w przepisach w zakresie poboru podatku u źródła przewidywały, że w przypadku, gdy kwota wypłat należności na rzecz tego samego podatnika (tj. tego samego przedsiębiorstwa zagranicznego) przekroczy kwotę 2.000.000 PLN w roku podatkowym, płatnik będzie w pierwszej kolejności zasadniczo zobowiązany do poboru podatku u źródła od nadwyżki powyżej 2.000.000 PLN – stosując nieobniżoną, polską stawkę podatku u źródła (co do zasady 19% lub 20%) i przekazania kwoty podatku u źródła do polskiego urzędu skarbowego. Dopiero po sprawdzeniu przez organ podatkowy, czy warunki zwolnienia lub zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła zostały spełnione, następuje zwrot przekazanego urzędowi skarbowemu podatku.

Odroczenie terminu wejścia w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła uzasadniono ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i koniecznością ograniczenia obowiązków związanych z poborem podatku u źródła dla przedsiębiorców, a także potrzebą zapewnienia właściwej wydolności po stronie administracji skarbowej. Z uwagi na brak możliwości precyzyjnego określenia terminu odwołania stanu epidemii oraz załagodzenia dla przedsiębiorców skutków tego stanu, zaproponowano odroczenie wejścia w życie nowych zasad dotyczących poboru podatku u źródła do dnia 31 grudnia 2020 r.

Dodatkowo należy wskazać, że opublikowany projekt pozostaje zasadniczo bez wpływu na zakres zastosowania regulacji innych niż art. 26 ust. 2e ustawy, np. obowiązku dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków zastosowania niższej stawki czy też kwalifikacji odbiorcy należności jako odbiorcy rzeczywistego.

Autorzy:
Łukasz Dachowski, LL.M., Radca prawny/Doradca podatkowy/Partner
Magdalena Stefaniak-Odziemska, Doradca podatkowy

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony