TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Pakiet VAT e-commerce – zmiany w opodatkowaniu coraz bliżej

Kilkukrotnie informowaliśmy Państwa o zasadach opodatkowania transgranicznej sprzedaży wysyłkowej. Zgodnie z założeniami unijnego pakietu dotyczącego opodatkowania handlu elektronicznego od 1 lipca 2021 nastąpi modyfikacja zasad opodatkowania podatkiem VAT w segmencie e-commerce. Państwa członkowskie Unii Europejskiej prowadzą prace nad implementacją tych zmian, aby mogły one stać się częścią krajowego porządku prawnego.

Przedsiębiorcy już teraz powinni zapoznać się z opublikowanym przez Ministerstwo Finansów projektem zmian w polskich przepisach. Świadomość kształtu przyszłych zmian pozwoli planować z wyprzedzeniem odpowiednie procedury celem zachowania lub zwiększenia rentowności prowadzonej działalności.

Nowe definicje transakcji w ramach sprzedaży wysyłkowej

Dotychczas obowiązujące nazewnictwo związane ze sprzedażą wysyłkową nie jest przejrzyste. Nowe regulacje mają wprowadzić wspólną definicję wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), która ma stanowić dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz. Dotyczy to sytuacji, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w dostarczaniu lub wysyłce towarów z terytorium państwa członkowskiego innego niż miejsce nadania lub transportu do nabywcy indywidualnego (niebędącego przedsiębiorcą lub podatnikiem).

Sprzedaż na odległość towarów importowanych

Nowe przepisy mają zdefiniować również sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI). Po nowelizacji przepisów krajowych nowe wyjaśnienie powyższego terminu będzie się opierać na założeniach definicji wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość. Pojęcie to należy rozumieć jako dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Jednolity próg obrotu i zmniejszenie limitu dla obowiązku rejestracji dla celów VAT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy dokonujący sprzedaży wysyłkowej na rzecz konsumentów z innych krajów Wspólnoty muszą dokonać rejestracji dla celów VAT. Takie działanie jest niezbędne w celu opodatkowania sprzedaży w kraju nabycia towarów przez konsumenta, o ile wartość sprzedanych towarów przekroczyła obowiązujące w danym kraju progi do rejestracji. Dotychczas państwa członkowskie Unii Europejskiej mogły dobrowolnie kształtować wysokość tego progu.

Jednakże zgodnie z planowaną implementacją przepisów unijnych, uprawnienie to ulegnie zmianie. Pakiet e-commerce zakłada jednolity próg obrotu dla wszystkich państw członkowskich w wysokości 10 tysięcy euro, po którego przekroczeniu sprzedawca będzie musiał zarejestrować swoją działalność dla celów VAT w kraju konsumpcji lub skorzystać z procedury VAT-OSS.

VAT-OSS uchroni przed rejestracją podatnika VAT w wielu krajach członkowskich

Zmniejszenie limitu spowoduje, że tylko nieliczni przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży wysyłkowej będą mogli rozliczać VAT z tej transakcji w kraju, w którym wykonują działalność gospodarczą. Aby uniknąć obowiązku rejestracji dla celów VAT w wielu krajach członkowskich i zminimalizować koszty z tym związane, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczenia w raportowaniu VAT poprzez system VAT-OSS (VAT One Stop Shop). Rozliczenie VAT w każdym kraju konsumpcji na dotychczasowych zasadach również pozostanie możliwe.

VAT-IOSS przy sprzedaży produktów importowanych z krajów trzecich

Podatnicy będą mogli skorzystać również z procedury VAT-IOSS (VAT Import One Stop Shop). Będzie ona stanowiła uproszczenie dla tych podmiotów, które dokonają sprzedaży wysyłkowej towarów uprzednio importowanych z krajów trzecich. Możliwość ta wymaga jednak, aby towary spełniały dodatkowy warunek. Nie mogą być one objęte podatkiem akcyzowym, a ich wartość nie może przekroczyć 150 euro.

Brak zwolnień z VAT dla małych przesyłek

Jednym z założeń nowego pakietu e-commerce jest także rezygnacja ze zwolnień dla przesyłek importowanych z państw trzecich, których łączna wartość nie przekracza 22 euro. Zmiana ta ma przywrócić równowagę konkurencyjności dla dostawców z Unii Europejskiej. Od 1 lipca 2021 roku operatorzy pocztowi przejmą część zadań należących do służby celno-skarbowej. W efekcie będą oni odpowiedzialni za egzekwowanie od kupujących podatku VAT od przesyłek importowanych z krajów trzecich i przekazywanie go do administracji skarbowej.

Nowe obowiązki platform sprzedażowych

Zmiany obejmą również platformy pośredniczące w internetowych zakupach pomiędzy konsumentem z UE a dostawcą z kraju trzeciego lub dostawcą z UE, który importuje towary z kraju trzeciego. Powyższe przedsiębiorstwa muszą szykować się na przejęcie nowych obowiązków. Zgodnie z założeniami pakietu e-commerce platformy internetowe mogą zostać potraktowane jako dostawca towarów, które zostały zakupione za ich pośrednictwem, o ile zostaną spełnione warunki takie jak:

  • sprzedaż na odległość towaru importowanego z kraju trzeciego, którego wartość jest mniejsza niż 150 euro, lub
  • dostawa towaru niezależnie od jego wartości realizowana przez dostawcę z kraju trzeciego za pośrednictwem platformy internetowej na terenie UE.

Jeżeli zaistnieje któryś z powyższych warunków, platforma internetowa zostanie potraktowana jako podatnik i będzie musiała pobrać oraz rozliczyć należny podatek VAT w transakcjach z konsumentami. W związku z tym będzie ona zobligowana do zbierania dodatkowych informacji, które umożliwią weryfikację strony każdej zawartej transakcji.

Pakiet VAT e-commerce – uproszczenia czy niekorzystne zmiany

Nowe regulacje już teraz powinny zainteresować przedsiębiorców z segmentu e-commerce. Warto sprawdzić, czy zmiany mogą wpłynąć na prowadzony biznes oraz przygotować się do nich odpowiednio wcześnie. Podatnicy powinni zweryfikować indywidualny wpływ projektowanych zmian na ich dotychczasowy model biznesowych. Pakiet VAT e-commerce oprócz uproszczeń zawiera także liczne zmiany, które muszą być uwzględnione podczas analizowania rentowności sprzedaży poszczególnych produktów. Odpowiednio zaplanowane procedury wewnątrzfirmowe oraz właściwa polityka podatkowa to podstawa optymalnego przygotowania przedsiębiorstwa na nadchodzące zmiany.

Jeżeli już teraz chcieliby Państwo otrzymać szczegółowe informacje w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu z działem VAT naszej kancelarii.

Autorka:
Aleksandra Philips, LL.B., Specjalistka ds. podatku VAT

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony