TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Zmiany w opodatkowaniu VAT transgranicznej sprzedaży wysyłkowej

Sprzedaż wysyłkowa dotyczy dostawy towarów na rzecz prywatnej osoby fizycznej (B2C), gdzie towar jest wysyłany lub transportowany z jednego państwa członkowskiego do innego. Przykładem takiej sytuacji może być sprzedaż towaru z magazynu położonego w Polsce na rzecz osoby fizycznej w Niemczech. Sprzedaż wysyłkowa z Polski podlega obecnie opodatkowaniu w państwie członkowskim wysyłki towaru, chyba że przekroczy się limit sprzedaży do państwa przeznaczenia lub złoży zgłoszenie w urzędzie skarbowym o dobrowolnym opodatkowaniu w tym państwie. W 2021 roku zasady te ulegną zmianie.

Jedna deklaracja VAT dla sprzedaży na całą UE

Nowe zasady zakładają rezygnację ze stosowania limitów sprzedaży wysyłkowej i przyjęcie ogólnej zasady, że sprzedaż wysyłkowa podlega opodatkowaniu w państwie, do którego wysłano towar tj. państwie konsumpcji. Zgodnie z planowanymi zmianami sprzedaż wysyłkowa (określana w dyrektywie jako wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość) będzie rozliczana w szczególny sposób tj. w systemie VAT-OSS. Sprzedawca będzie składał za jego pośrednictwem szczególną deklarację VAT do organów podatkowych właściwych ze względu na swoją siedzibę (dotyczy sprzedawców z siedzibą w UE). 

W tej deklaracji VAT podatnik będzie rozliczał m.in. wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość dokonaną w całej UE, podając wartość netto, stawkę VAT, podatek VAT z podziałem na poszczególne państwa konsumpcji. Ta deklaracja będzie składana raz na kwartał do końca miesiąca następującego po danym kwartale. Podatek VAT z tytułu tej sprzedaży będzie płacony w terminie do złożenia nowej deklaracji VAT na jeden rachunek bankowy.

Podmioty objęte nowymi przepisami

Zmiany obejmują podmioty dokonujące sprzedaży wysyłkowej towarów z jednego państwa członkowskiego na rzecz osób fizycznych w państwie członkowskim innym niż to, w którym sprzedawca ma siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładem może być spółka z siedzibą w Niemczech dokonująca sprzedaży swojego towaru, która wysyła produkty z magazynu w Polsce na rzecz osoby fizycznej w Austrii.

Nowe zasady będą stosować obowiązkowo przedsiębiorstwa, których obrót netto w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym przekroczył 10 000 EUR w zakresie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów lub usług na odległość. Pozostałe podmioty o niższym obrocie mogą dobrowolnie zdecydować się na szczególny sposób rozliczenia tej sprzedaży.

Ze szczególnej procedury VAT-OSS najprawdopodobniej będą mogły także korzystać podmioty dokonujące sprzedaży wysyłkowej towarów z danego państwa członkowskiego na rzecz osób fizycznych w innym państwie członkowskim, w którym sprzedawca ma siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładem może być spółka z siedzibą w Niemczech dokonująca sprzedaży towaru z magazynu w Polsce na rzecz osoby fizycznej w Niemczech.

Nowe przepisy wejdą w życie w 2021 r.

Nowe zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej mają ulec zmianie mocą Dyrektywy Rady UE 2017/2455 z 5 grudnia 2017 r. oraz Dyrektywy Rady UE 2019/1995 z 21.11.2019 roku. Akty te zgodnie z pierwotnym założeniem miały obowiązywać od 01 stycznia 2021. Zgodnie z decyzją Rady UE z 20 lipca 2020 roku termin ten został przesunięty na 01 lipca 2021.

Korzyści dla przedsiębiorców

Wskazane zmiany wprowadzają wiele uproszczeń dla podmiotów dokonujących transgranicznej sprzedaży wysyłkowej towarów B2C. W związku z tą sprzedażą podatnicy nie będą musieli się rejestrować dla celów VAT w każdym kraju konsumpcji lub kraju, z którego zostaje wysyłany towar. Nie zmienia to faktu, że obowiązek takiej rejestracji VAT może powstać w wyniku dokonania innych transakcji podlegających opodatkowaniu w państwie członkowskim, np. w wyniku dokonania wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia towarów.

Warto już teraz zaplanować możliwe korzyści płynące z nowych regulacji i zaplanować strategię działania, która pomoże rozwinąć prowadzoną działalność. Nasi specjaliści zajmujący się na co dzień podatkiem od towarów i usług chętnie pomogą przygotować się na rewolucyjne zmiany VAT w transgranicznej sprzedaży wysyłkowej.

Autorki:
dr Małgorzata Stępień, MBA Radca prawny/Doradca podatkowy
Paulina Kaźmierczak, Doradca podatkowy

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony