TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) – ochrona podatnika przy stosowaniu odpowiednich stawek podatku VAT

Już od ponad 2 lat obowiązuje nowa matryca stawek VAT, będąca katalogiem towarów i usług, które mogą skorzystać z preferencyjnej stawki podatku VAT. Zdarza się jednak, że ustalenie właściwej stawki VAT dla towaru albo usługi nie jest proste. Ustawodawca postanowił ułatwić podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT i zapewnić im odpowiednią ochronę.

Czym jest WIS?

Wiążąca Informacja Stawkowa, w skrócie WIS, jest decyzją administracyjną wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), która – na podstawie złożonego przez podatnika wniosku, zawierającego wyczerpujący opis, z czego składa się dany towar albo usługa, określa właściwą dla niego stawkę VAT.

Zalety WIS

WIS ma moc wiążącą dla wszystkich organów podatkowych wobec podmiotu, który złożył wniosek i otrzymał decyzję określającą stawkę podatku. Będąc w posiadaniu WIS podatnik nie może zostać ukarany sankcjami za zastosowanie stawki, która wynika z otrzymanej decyzji.

Dla podatników dodatkową zaletą WIS jest możliwość powołania się na nie w przypadku wcześniejszego wydania takiej decyzji dla innego podatnika w analogicznym stanie faktycznym.

Elementy WIS

Wydana decyzja zawiera następujące informacje:

  • opis towaru albo usługi, który został opisany we wniosku o wydanie decyzji;
  • klasyfikację towaru według wybranych klasyfikacji takich jak Nomenklatura Scalona (CN), Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) czy Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU);
  • właściwą dla towaru albo usługi stawkę podatku VAT.

Jakie dane są potrzebne do złożenia wniosku o wydanie WIS?

Wniosek składa się na rządowym formularzu WIS-W, który musi zawierać dane takie jak:

  • dane identyfikacyjne podatnika i dane pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony;
  • opis towaru lub usługi w celu właściwego przyporządkowania;
  • wskazanie klasyfikacji, na podstawie której towar lub usługa powinny zostać sklasyfikowane;
  • potwierdzenie złożenia opłaty w wysokości 40 zł za wydanie decyzji i opłaty 17 zł jako opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli ustanowiono pełnomocnika w sprawie).

Jak złożyć wniosek o wydanie WIS?

Wniosek można złożyć:

  • w formie elektronicznej poprzez portal;
  • za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając wniosek na adres Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsko-Białej;
  • osobiście w biurze podawczym tego urzędu.

Terminy

Czas oczekiwania na wydanie decyzji WIS to co do zasady 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku przez Krajową Informację Skarbową.

Termin ten może zostać wydłużony jeżeli wniosek będzie niekompletny lub jeżeli do wydania decyzji będzie konieczne przeprowadzenie szczegółowych badań.

WIS – dlaczego warto?

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to bez wątpienia decyzja dająca podatnikom ochronę podatkową i pewność stosowania właściwej stawki podatku VAT w odniesieniu do sprzedawanych towarów lub usług.

Jeżeli są państwo zainteresowani złożeniem wniosku o wydanie WIS, zachęcamy do kontaktu z działem podatku VAT naszej kancelarii, który pomoże Państwu w uzyskaniu decyzji.

Autor:
Aleksandra Philips, LL.B, Specjalistka ds. podatku VAT

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony