TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) – pewność co do klasyfikacji towaru, określenia wielkości cła i innych opłat celnych

Wiążąca Informacja Taryfowa (tzw. WIT) to oficjalna decyzja o klasyfikacji taryfowej towarów znajdujących się na terenie Unii Europejskiej, która określa nie tylko właściwy kod taryfy celnej, lecz także wysokość cła i ewentualnych innych opłat celnych. Uzyskanie decyzji WIT daje podatnikom gwarancję zastosowania właściwego kodu taryfowego nomenklatury scalonej (CN) lub TARIC, prawidłowość deklarowania należności celnych czy skrócenie czasu odprawy celnej, dlatego warto ją uzyskać, aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami zastosowania niewłaściwego kodu taryfowego i ułatwić procedury związane z ocleniem towarów. Jak to zrobić?

Jak uzyskać WIT?

Organem właściwym w sprawie uzyskiwania decyzji WIT jest Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.

Proces uzyskania decyzji jest kilkuetapowy i dość skomplikowany, dlatego poniżej przedstawiamy pokrótce, co należy zrobić.

Etap pierwszy – konto PUESC

Pierwszym i niezbędnym krokiem jest założenie konta na Platformie Usług Elektronicznych Celno-Skarbowych (PUESC), za pomocą której można uzyskać najpierw numer EORI, potem powiązać reprezentację, a na koniec złożyć wniosek o wydanie WIT.

Etap drugi – numer EORI

Kolejnym krokiem jest uzyskanie tzw. numeru EORI, czyli numeru w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych, którym należy się posługiwać przy wszystkich operacjach celnych na obszarze Unii Europejskiej.

Dla podmiotów krajowych numer EORI składa się zazwyczaj z prefiksu „PL”, numeru NIP i ciągu pięciu zer. Każdy przedsiębiorca może posiadać tylko jeden numer EORI na całym obszarze UE, a jego brak nie pozwoli na import towarów spoza Unii.

Etap trzeci – eWIT

Po uzyskaniu numeru EORI należy zarejestrować lub zaktualizować reprezentację na platformie PUESC dodając uprawnienia do dostępu do usługi e-WIT. W przypadku korzystania z usług pełnomocnika, należy udzielić mu specjalnego pełnomocnictwa do reprezentacji w sprawie uzyskania WIT. Takie pełnomocnictwo należy również zarejestrować w Izbie Administracji Skarbowej.

Dopiero po zarejestrowaniu lub zaktualizowaniu reprezentacji na platformie PUESC zostanie odblokowana możliwość złożenia wniosku o wydanie WIT.

Formalności związane z wydaniem WIT

Jak wspomniano powyżej, jedyną skuteczną formą jest złożenie wniosku w formie elektronicznej poprzez platformę PUESC. Wniosek musi zawierać następujące dane:

  • dane i adres wnioskodawcy;
  • dane przedstawiciela celnego (pełnomocnika), jeżeli został ustanowiony;
  • adres miejsca, w którym przechowywana jest dokumentacja celna oraz adres prowadzenia księgowości, jeżeli znajdują się one w innym kraju niż siedziba wnioskodawcy;
  • informację, czy WIT wydawana jest ponownie;
  • rodzaj transakcji, do której ma być zastosowana decyzja o wydanie WIT (wywóz lub przywóz);
  • rodzaj kodu taryfowego, który ma być zastosowany w decyzji (CN lub TARIC);
  • kod taryfowy, który według wnioskodawcy jest właściwy do zakwalifikowania towaru;
  • szczegółowy opis towaru.

Organ może poprosić o przesłanie próbek lub zdjęć do precyzyjnej identyfikacji towaru.

Odmowa wydania WIT

Należy pamiętać, że Organ odmówi wydania WIT, jeżeli podatnik będzie chciał wykorzystać tę decyzję w obrocie wewnątrzwspólnotowym, ponieważ może ona dotyczyć tylko transakcji wywozu lub przywozu z krajów trzecich.

Opłaty i czas oczekiwania

Złożenie wniosku o wydanie WIT nie wymaga opłaty administracyjnej. Jedyne koszty, które podatnik będzie musiał ponieść to koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, jeżeli ustanowi pełnomocnika w sprawie.

Czas oczekiwania na wydanie WIT to 120 dni liczonych od dnia przyjęcia wniosku przez Izbę Administracji Skarbowej. Należy pamiętać, że ten termin jest liczony dopiero od momentu, w którym organ uzna, że posiada wszelkie niezbędne informacje w zakresie towaru a wniosek jest kompletny, a nie od momentu formalnego złożenia wniosku poprzez PUESC.

Ważność decyzji WIT

Decyzja jest ważna przez 3 lata w całej Unii Europejskiej, a jej posiadanie obliguje podatnika do podania kodu taryfowego wynikającego z WIT podczas odpraw celnych towarów. Posiadana decyzja może jednak stracić ważność wcześniej niż po 3 latach, jeżeli stanie się niezgodna z prawem w wyniku zmian w taryfie celnej lub w wyniku podania w niej nieprawidłowych lub niekompletnych informacji

Zalety posiadania WIT

Posiadanie Wiążącej Informacji Taryfowej przez podatnika to bez wątpienia pewność w zakresie stosowania dobrego kodu taryfowego
i gwarancja prawidłowości obliczenia należności celnych.

Proces uzyskania decyzji jest nie tylko czasochłonny lecz także trudny z uwagi na nieintuicyjność platformy PUESC, dlatego zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Nasi specjaliści z chęcią wesprą państwa w procesie uzyskania decyzji o WIT oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.

Autor:
Aleksandra Philips, LL.B., Specjalistka ds. podatku VAT

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony