TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Sprzedaż wysyłkowa z Polski do innego kraju UE a VAT

Sprzedaż wysyłkowa z Polski to sprzedaż towaru transportowanego z tego kraju do osoby fizycznej (prywatnej) z innego państwa UE, która nie jest podatnikiem VAT. Taka sytuacja ma miejsce, gdy towar zostaje wysłany z magazynu położonego w Polsce do prywatnej osoby fizycznej przykładowo w Niemczech.

Przedsiębiorca świadczący powyższe usługi powinien pamiętać, że sprzedaż wysyłkowa podlega opodatkowaniu w Polsce, jeżeli:

  1. nie został przekroczony limit sprzedaży wysyłkowej netto do danego państwa UE;
  2. nie złożono zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Polsce o dobrowolnym opodatkowaniu tej sprzedaży w państwie UE przeznaczenia wysyłanego towaru mimo braku przekroczenia powyższego progu.

Przekroczenie progu lub złożenie odpowiedniego zawiadomienia skutkuje opodatkowaniem sprzedaży na terenie Unii Europejskiej w państwie przeznaczenia towarów.

Jak sprawdzić, czy został przekroczony limit?

Każde państwo UE określa własny limit sprzedaży wysyłkowej między 35 000 EUR a 100 000 EUR (np. Niemcy 100 000 EUR, Austria 35 000 EUR). Limit odnosi się do wartości netto sprzedaży wysyłkowej do danego państwa UE dokonanej w określonym roku kalendarzowym. Limit wyrażony w walucie obcej przelicza się w Polsce według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu 01.05.2004 roku.

Przykładowo limit sprzedaży wysyłkowej z Polski do Niemiec zgodnie z kursem EUR/PLN w wysokości 4,8122 PLN z 30.04.2004 roku wynosi 481.000 PLN (w zaokrągleniu do 1 000 PLN).

Kiedy sprzedaż wysyłkowa będzie opodatkowana w Polsce?

Sprzedaż wysyłkowa z Polski do państwa UE będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce do momentu przekroczenia limitu sprzedaży wysyłkowej ustalonego dla danego państwa UE. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pomimo wartości nieprzekraczającej powyższego progu, przedsiębiorca złoży stosowane zawiadomienie. Po przekroczeniu limitu lub odpowiednim zawiadomieniu Urzędu Skarbowego sprzedaż wysyłkowa podlega opodatkowaniu w państwie UE przeznaczenia towarów. Dotyczy to również sprzedaży do tego państwa w roku następującym po tym, w którym przekroczono limit. Powyższego nie zmienia fakt, że próg w tym następnym roku nie zostanie przekroczony.

Przykładowo, jeżeli w lipcu 2018 roku sprzedaż wysyłkowa z Polski do Niemiec przekroczyła limit 481 000 PLN, to część sprzedaży wysyłkowej do Niemiec w 2018 i całość w 2019 roku podlega opodatkowaniu w Niemczech. Jeśli w 2019 roku próg ten nie zostanie przekroczony, od 01.01.2020 roku sprzedaż wysyłkowa z Polski do Niemiec ponownie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Pamiętaj o dokumentacji

Należy mieć na uwadze, że pomimo przekroczenia limitu określonego państwa UE podatnik musi posiadać odpowiednią dokumentację, aby uniknąć dodatkowego opodatkowania tej sprzedaży w Polsce. W tym przypadku chodzi o dokumentację potwierdzającą jednoznacznie dostarczenie towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa UE przeznaczenia wysyłki. Powyższe dokumenty mogą mieć bardzo duże znaczenie w przypadku potencjalnej kontroli. Nie należy też zapominać, że organy mogą poprosić o przedstawienie szczegółów transakcji po kilku latach, gdy przedsiębiorca nie pamięta szczegółów danej sprzedaży.

Zmiany w 2021 roku

Należy zwrócić uwagę na fakt, że na 2021 rok planowane są zmiany w prawie, modyfikujące dotychczasowe regulacje w zakresie sprzedaży wysyłkowej. Dlatego na bieżąco będziemy informować o nowelizacjach i nowych przepisach. Znajomość otoczenia prawnego pozwala bowiem efektywnie zarządzać prowadzoną działalnością, co w kontekście niepewności na rynku ma istotne znaczenie dla prowadzenia biznesu.

Jeśli już teraz masz pytania do sprzedaży wysyłkowej, skontaktuj się z nami. Po zapoznaniu się z indywidualną sytuacją, wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i postaramy się znaleźć efektywne rozwiązania dostosowane do potrzeb firmy.

Autorki:
dr Małgorzata Stępień, MBA, Radca prawny/Doradca podatkowy
Paulina Kaźmierczak, Doradca podatkowy

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony