TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Polski Ład a wynagrodzenie pracownika w 2022 r.

Polski Ład stanowi jedną z większych zmian systemu podatkowego w Polsce, która ostatecznie została przegłosowana. W obliczu nadchodzącej rewolucji na niekorzyść podatników szczególnie wpływa czas, którego nie mają zbyt wiele, ponieważ planowane zmiany będą obowiązywać już od 1 stycznia 2022r.

Jednym ze sztandarowych założeń Polskiego Ładu są zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej. Nowelizacja będzie miała znaczący wpływ na to, ile pieniędzy zostanie w portfelu przedsiębiorców, pracowników, wspólników i członków zarządu spółek. W związku z tym warto dowiedzieć się, jakie zmiany nas czekają. Poniżej przedstawiam kluczowe aspekty nowelizacji, które zmienią sposób opodatkowania i oskładkowania pracowników zatrudnionych na umowie o pracę oraz na umowie zlecenie:

1. Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku będzie wynosić 30 000 PLN dla wszystkich. Dotychczas w Polsce obowiązywała degresywna kwota wolna od podatku, tj. malejąca wraz z wzrostem dochodów. W praktyce oznacza to, że osoby zarabiające powyżej 127 000 PLN rocznie nie miały żadnej kwoty wolnej.

2. Podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 000 PLN

Zmiany dotkną osoby rozliczające się wg. skali podatkowej. II próg podatkowy dla opodatkowania stawką 32% obowiązywał powyżej 85 528 zł, w myśl zmian nastąpi jego podwyższenie do 120 000 PLN.

3. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Składka zdrowotna pracowników wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru (wynagrodzenie brutto – składki na ubezpieczenie społeczne). Dodatkowo dotychczas znaczna jej część pomniejszała kwotę podatku, mianowicie z zapłaconych 9% aż 7,75% było odliczone od podatku. Nowelizacja sprawi, że opłacona składka zdrowotna nie będzie już pomniejszała podatku. Oznacza to w praktyce podniesienie obciążeń wszystkich płacących składki zdrowotne o 7,75%.

4. Ulga dla klasy średniej w ramach rekompensaty

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku zostanie zrekompensowane dla części pracowników poprzez zastosowanie tzw. ulgi dla klasy średniej. Będzie ona przysługiwała osobom rozliczającym się wg skali podatkowej, których przychody brutto będą wynosiły w danym roku pomiędzy 68 412 PLN a 133 692 PLN. Co istotne, ulga nie będzie przysługiwać osobom zatrudnionym na umowie zlecenie. Będzie także obliczana wg specjalnego wzoru ulgi dla klasy średniej, w zależności od przychodów:

  • przychód pomiędzy 68 412 PLN a 102 588 PLN: (przychód x 6,68 proc. – 4566 zł) ÷ 0,17,
  • przychód pomiędzy 102 588 PLN a 133 692 PLN: (przychód x (-7,35 proc.) + 9829 zł) ÷ 0,17.

Ulga może zostać zastosowana przy rozliczeniu rocznym. Jeżeli przychody pracownika w danym miesiącu będą wynosić od 5 701 zł do 11 141 zł płatnik zastosuje ulgę już przy obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy.

Ulga w zaliczkach miesięcznych również wyliczana będzie według konkretnego wzoru oraz w zależności od przychodu:

  • przychód pomiędzy 5 701 zł a 8 549 zł (przychód x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17,
  • przychód pomiędzy 8 549 a 11 141 zł (przychód x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że jeżeli w ciągu roku pracownik straci prawo do ulgi (np. duża podwyżka spowoduje, że przekroczy górny próg dochodowy dla ulgi lub odwrotnie, utrata pracy w ciągu roku spowoduje, że pracownik nie osiągnie minimalnego progu dla ulgi) wówczas zastosowana ulga w ciągu roku będzie podlegała zwrotowi wraz z odsetkami. Aby uchronić się przed ewentualną dopłatą, pracownik może również złożyć oświadczenie o zaniechaniu korzystania z ulgi przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku.

5. Opodatkowanie korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych

Zmianie ulegną również zasady opodatkowania aut służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych. Do tej pory za korzystanie w celach prywatnych z auta służbowego do przychodu doliczany był ryczałt w wysokości 250 PLN lub 400 PLN – w zależności od pojemności silnika. Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu, wysokość ryczałtu pozostanie bez zmian, jednak zmienią się kryteria jego stosowania. Mianowicie ryczałt w wysokości 250 PLN będzie naliczany pracownikom korzystającym z pojazdów o mocy do 60 kW, aut elektrycznych i napędzanych wodorem. Z kolei 400 PLN będzie doliczane za korzystanie z samochodów służbowych, które nie spełniają tych kryteriów. W praktyce, obecnie niewiele pojazdów służbowych będzie kwalifikowało się do mniejszego ryczałtu. Oznacza to, że zdecydowana większość pracowników zapłaci wyższy podatek za korzystanie z aut służbowych.

6. PIT-0 dla rodzin 4+

Rodzic wychowujący czworo lub więcej dzieci, będzie zwolniony z opłaty podatku dochodowego. Niemniej jednak, wyłączenie z opodatkowania ma ograniczone zastosowanie i nie dotyczy m.in. osób na umowie o dzieło, kontrakcie menadżerskim oraz uzyskujących przychody z przeniesienia praw autorskich.

Dodatkowo PIT-0 będzie obowiązywał e dla dochodów do określonego limitu – po przekroczeniu dochodu w wysokości:

  • 115 528 zł – dla podatników rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej),
  • 231 056 zł – dla podatników rozliczających się wspólnie małżonków z czwórką dzieci.

Dochody powyżej tych limitów zostaną opodatkowane.

Kto zyska a kto straci?

W obliczu zmian najwięcej zyskają osoby zarabiające w granicach do 4000 PLN brutto (150-100 PLN miesięcznie/1800-1200 PLN rocznie). W przedziale wynagrodzeń od 4000 do 5500 brutto zmiany będą korzystne dla pracownika, ale raczej symboliczne (poniżej 100 zł miesięcznie/1200 PLN rocznie). W neutralnej grupie znajdą się osoby zarabiające pomiędzy 5500 a 15000 PLN brutto.

Zarabiający więcej, stracą więcej

Negatywne skutki Polskiego Ładu bez wątpienia dotkną grupy osób najlepiej zarabiających. Dla wynagrodzenia powyżej 15 000 PLN brutto strata w ciągu roku wyniesie niecałe 2 000 PLN. Jeżeli będzie korzystał z samochodu służbowego, którego użytkowanie dla celów prywatnych będzie objęte ryczałtem 400 PLN – tracąc dodatkowo w granicach 130 PLN rocznie. Z kolei pracownik zarabiający 20 000 PLN brutto straci na Polskim Ładzie już około 6500 PLN rocznie, a osoba otrzymująca miesięczne wynagrodzenie rzędu 25 000 PLN brutto straci już około 11 000 PLN rocznie.

Autorka:
Dominika Zbonik, LL.B., Radca prawny/Doradca podatkowy

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony