TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Rozlicz VAT w Polsce na nowych zasadach bez zamrażania środków finansowych

Od 1 lipca 2020 roku podatek VAT z tytułu importu towarów do Polski można rozliczyć bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Wcześniej wymagało to uzyskania specjalnego zezwolenia. Celem nowelizacji jest poprawa konkurencyjności polskich portów, które do tej pory przegrywały walkę o klienta m.in. z portami niemieckimi, holenderskimi. W państwach tych już od dawna przewidziano możliwość bezgotówkowego rozliczenia importu dla wszystkich podatników. Nowe zasady rozliczania podatku od towarów i usług pozwolą uniknąć zamrożenia środków oraz wpłyną pozytywnie na płynność finansową firm.

Dotychczasowe zasady obniżały konkurencyjność polskich firm

Dotychczas należny podatek VAT od importu towarów do Polski należało co do zasady wpłacić w terminie 10 dni od odprawy celnej. Podatnicy mogli następnie odliczyć zapłacony podatek w odpowiedniej deklaracji podatkowej, co zamrażało środki finansowe przedsiębiorcy na około 90 dni. Podatnicy decydowali się w związku z tym często do przeprowadzenia procedury importowej w innym kraju członkowskim i późniejszego rozliczenia transportu wewnątrzwspólnotowego.

Obecnie każdy podatnik VAT czynny może uniknąć obowiązku wcześniejszej wpłaty podatku VAT od importu i rozliczyć go bezpośrednio w jednej deklaracji podatkowej VAT. Oznacza to w praktyce możliwość uniknięcia czasowego zamrożenia kwoty podatku VAT wpłaconej do urzędu celno-skarbowego, dzięki czemu import towarów do Polski staje się korzystniejszy.

Jakie warunki formalne należy spełnić?

Takie rozwiązanie będzie dostępne dla podatników, którzy dokonują zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego. Przedsiębiorcy będą musieli przedstawić odpowiednie i aktualne (nie starszych niż 6 miesięcy) zaświadczenie o braku zaległości w podatkach i wpłatach składek na ubezpieczenie społeczne oraz potwierdzenie zarejestrowania jako czynny podatnik VAT. Dla ułatwienia wymagane dokumenty można zastąpić także pisemnym oświadczeniem podatnika o odpowiedniej treści.

Nowe regulacje nie przewidują specjalnych wymogów dla podatników VAT zagranicznych, którzy są zarejestrowani w Polsce w związku z rozliczaniem VAT i nie opłacają przykładowo składek na ubezpieczenia społeczne. Naszym zdaniem wystarczające w takim przypadku będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia, co ostatecznie oceni właściwy urząd.

Dokumenty należy przedłożyć do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika. W przypadku podatników nieposiadających w Polsce miejsca zamieszkania lub siedziby właściwym jest Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

Podatnik jest również zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku VAT należnego od importu w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym przyjęto zgłoszenie celne do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego. Obowiązek ten zostanie jednak prawdopodobnie uchylony po 1 października 2020 r.

Kiedy firmy skorzystają z ułatwienia w rozliczaniu VAT?

Przepisy nie regulują wprost momentu, od którego można stosować uproszczenie. Wydaje się, że możliwe to będzie już w następnym okresie rozliczeniowym po spełnieniu warunków formalnych. W tym zakresie podatnicy muszą pamiętać o przedłożeniu odpowiednich dokumentów do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego. Uchybienia w tym wypadku będą bowiem skutkowały brakiem możliwości skorzystania z ułatwień.

Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z wprowadzonego uproszczenia lub masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z naszymi specjalistami w dziedzinie podatku VAT. Nasza Kancelaria pomoże Tobie dokonać odpowiedniego zgłoszenia, prawidłowo rozliczyć podatek, jak również zadbać o terminowe przekazywanie dokumentów do właściwego urzędu.

Autorzy:
dr Małgorzata Stępień, MBA, Radca prawny/Doradca podatkowy
Dominika Zbonik, LL.B., Radca prawny/Doradca podatkowy

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony