TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Nowe terminy zwrotu VAT

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje znowelizowana Ustawa o podatku od towarów i usług, która wprowadziła m.in. krótsze terminy zwrotu podatku VAT. Jest to kolejne udogodnienie dla podatników po pakietach zmian zwanych SLIM VAT i SLIM VAT 2.

Czym jest nadwyżka podatku VAT

Każdemu podatnikowi w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług od podatku należnego z tytułu sprzedaży.

Gdy kwota podatku naliczonego jest większa od należnego, występuje nadwyżka podatku. Podatnik ma wówczas 2 możliwości:

 • przeniesienie nadwyżki na następny okres rozliczeniowy,
 • zawnioskowanie o zwrot nadwyżki bezpośrednio w deklaracji JPK VAT.

Terminy zwrotu

Co o zasady terminy zwrotu liczone są od dnia złożenia deklaracji.

Dodatkowo, terminy zwrotu są zależne od tego, na jakie konto ma nastąpić zwrot nadwyżki. Jeśli zwrot następuje na rachunek VAT, wtedy podatnik może skorzystać ze skróconego terminu zwrotu VAT, który wynosi 25 dni.

W przypadku zwrotu na rachunek bankowy należący do podatnika, prowadzony w polskim banku albo na rachunek SKOK do końca 2021 r., w grę wchodziły tylko 3 terminy:

 • 60 dni – termin podstawowy, dostępny dla większości podatników;
 • 180 dni – termin wydłużony, stosowany, gdy podatnik nie wykazuje sprzedaży w deklaracji;
 • 25 dni – termin skrócony, dostępny dla podatnika po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

Warunki skróconego 25-dniowego terminu zwrotu VAT

Skorzystanie ze skróconego terminu jest obarczone wieloma warunkami.

Obostrzenia zawarte w ustawie to:

 • odpowiednio udokumentowana kwota podatku naliczonego – w tym wypadku Ustawodawca zakłada obowiązek wykazania, że nadwyżka wynika z faktur dokumentujących należności opłacone za pomocą pośrednictwa rachunku bankowego podatnika na terytorium kraju albo SKOK, z faktur, których łączna należność nie przekracza 15 tysięcy zł, z opłaconych dokumentów celnych, deklaracji importowych oraz decyzji, z importu z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy świadczenia usług;
 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nie może przekraczać 3000 zł;
 • potwierdzenie zapłaty należności, które należy przesłać do urzędu skarbowego;
 • zarejestrowanie jako czynny podatnik VAT i składanie deklaracji za każdy okres rozliczeniowy w okresie 12 miesięcy poprzedzających okres rozliczenia.

Do końca 2021 r. termin 25 dni był najkrótszym terminem na zwrot nadwyżki VAT. Jednak od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy termin wynoszący tylko 15 dni.

Rewolucja dla podatników bezgotówkowych – termin 15 dniowy

Termin 15 dniowy jest dostępny dla tzw. podatników bezgotówkowych. Podatnikiem bezgotówkowym jest podatnik, u którego sprzedaż zaewidencjonowana na kasie fiskalnej wynosi równowartość lub więcej niż 80% w całkowitej sprzedaży brutto, w okresie 3 miesięcy (w przypadku miesięcznego rozliczenia) lub kwartału (w przypadku kwartalnego rozliczenia).

Warunki skorzystania z 15-dniowego terminu zwrotu VAT

Aby móc skorzystać z udogodnienia 15 dniowego zwrotu, należy spełnić następujące warunki:

 • w każdym z wyżej wymienionych okresów rozliczeniowych, płatności bezgotówkowe muszą stanowić co najmniej 65% płatności, a od 1 stycznia 2024 r. co najmniej 80%;
 • wartość sprzedaży wraz z podatkiem odnotowana na kasie fiskalnej przez okres 12 miesięcy w żadnym okresie rozliczeniowym nie może być niższa niż 50 tysięcy zł;
 • kwota podatku naliczonego lub podatek VAT nierozliczony w poprzednich okresach nie może przekraczać 3000 zł;
 • kwota różnicy podatku wykazana przez podatnika nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas rejestrujących;
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających okres rozliczenia, podatnik musi:
  • być zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT;
  • składać deklaracje za każdy okres rozliczeniowy;
  • prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.

Termin dla korzystających z Krajowego Systemu eFaktur

Podatnicy korzystający z faktury ustrukturyzowanej, czyli wystawionej za pośrednictwem dedykowanego systemu teleinformatycznego zwanego Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) mogą skorzystać z czasu zwrotu skróconego do 40 dni.

Niestety nie jest to jedyny warunek narzucony przez Ustawodawcę. Poza wymogiem stosowania faktury ustrukturyzowanej, z którego wyłącza się wystawienie faktury zwykłej z powodu braku zgodności z wzorem faktury ustrukturyzowanej lub paragonu z numerem NIP, należy spełnić następujące warunki:

 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach i wykazana w deklaracji nie może przekraczać 3000 zł;
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających okres rozliczenia, podatnik musi:
  • być zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT;
  • składać deklaracje za każdy okres rozliczeniowy;
  • posiadać rachunek bankowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej, który jest odnotowany na białej liście.

Podsumowanie

Ustawodawca stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom podatników i rozszerza wachlarz terminów zwrotu podatku VAT po spełnieniu określonych ustawą warunków. Przesłanki umożliwiające podatnikowi skorzystanie z określonego terminu zwrotu mogą być jednak problematyczne. W przypadku pytań dotyczących tego zagadnienia zachęcamy do kontaktu z działem VAT naszej kancelarii.

Autorzy:
Aleksandra Philips, LL.B., Specjalistka ds. podatku VAT
Maciej Gryka, Młodszy konsultant ds. podatkowych

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony