TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Pracownik w Wojskach Obrony Terytorialnej – o czym musi pamiętać pracodawca?

W ostatnim czasie otrzymujemy wzmożoną ilość pytań dotyczących aspektów związanych z powołaniem pracownika do terytorialnej służby wojskowej w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT). Powołanie do WOT powoduje powstanie szeregu obowiązków po stronie pracodawcy oraz uprawnień po stronie pracownika, o których należy pamiętać, a przede wszystkim – by wykonać je w określonych ustawowo terminach. W dzisiejszym wpisie na naszym blogu przedstawimy, o czym muszą pamiętać pracodawcy, których pracownicy zgłosili się do pełnienia służby w WOT.

Obowiązki pracodawcy

Ustawa z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny, która reguluje kwestie odbywania terytorialnej służby wojskowej przez pracownika, nakłada na pracodawców szereg obowiązków wynikających z faktu powołania zatrudnianego pracownika do pełnienia terytorialnej służby wojskowej. Zalicza się do nich:

  • Wypłacenie pracownikowi odprawy pieniężnej w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w określonym ustawowo terminie – przy czym pracodawcy przysługuje możliwość ubiegania się o zwrot wypłaconej odprawy;
  • Udzielanie na wniosek pracownika urlopu bezpłatnego na okres trwania szkolenia;
  • Zakaz rozwiązania stosunku pracy bez zgody pracownika w okresie od dnia doręczenia pracownikowi karty powołania do terytorialnej służby wojskowej, do jej zakończenia w określonych przepisami przypadkach;
  • Udzielenie pracownikowi zwolnienia od pracy w wymiarze 1 dnia po pełnieniu terytorialnej służby wojskowej nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni.

Powyższe obowiązki silnie wpływają na stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, a także jego realizację, jak np. udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego na okres pełnienia służby. Obowiązki te mogą wiązać się z poniesieniem przez pracodawcę dodatkowych kosztów. Możliwe jest jednak przyznanie świadczenia przez Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, w którego obszarze pracownik odbywa służbę, które to obejmuje zwrot poniesionych przez pracodawcę kosztów związanych z odbywaniem przez pracownika-żołnierza WOT służby wojskowej.

Uprawnienia pracownika

Wspomniana wyżej ustawa o obronie Ojczyzny reguluje również poszczególne uprawnienia przysługujące pracownikowi, który zdecydował się na pełnienie terytorialnej służby wojskowej w WOT. Należą do nich m.in.:

  • otrzymanie od pracodawcy odprawy pieniężnej w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy;
  • zachowanie prawa do wynagrodzenia w przypadku skierowania przez dowódcę jednostki wojskowej do odbycia kursów i specjalistycznych szkoleń;
  • złożenie wniosku do jednostki wojskowej o wypłatę utraconego wynagrodzenia wskutek udzielonego urlopu bezpłatnego na okres pełnienia terytorialnej służby wojskowej.

Warto również zaznaczyć, że pracownik jest zobowiązany do poinformowania pracodawcy o terminie odbywanie terytorialnej służby wojskowej, a także o ewentualnych zmianach tego terminu.

Podsumowanie

Powołanie pracownika do pełnienia terytorialnej służby wojskowej w Wojskach Obrony Terytorialnej powoduje, iż obydwie strony stosunku pracy muszą zwrócić uwagę na szereg nałożonych na nich ustawowo obowiązków, jak również mieć na uwadze przysługujące im uprawnienia. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów przy powołaniu pracownika do pełnienia służby w WOT – serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Autorzy:
Paula Staszak-Urbańska, LL.M., Aplikantka radcowska
Mateusz Turowski, Aplikant radcowski

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony