TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Czy nowe przepisy przyczynią się do korzystania przez pracowników-ojców z uprawnień rodzicielskich?

Omawiana przez nas szeroko na blogu nowelizacja prawa pracy, obejmująca wprowadzenie możliwości kontroli trzeźwości, pracy zdalnej oraz implementacji dyrektywy work-life balance przedstawiana jest przede wszystkim w pozytywnym świetle dla pracowników, którzy zyskują szereg nowych uprawnień. Na pierwszy rzut oka wydaje się to być dla nich korzystne – ustawodawca (zarówno europejski, jak i polski) wzmacnia ich pozycję jako podmiotu stosunku pracy i wspiera realizację przysługujących im praw. Czy to oznacza, że pracownicy-ojcowie zaczną w większym zakresie korzystać z urlopów rodzicielskich? Czy może są narażeni na zachowania dyskryminujące z tego powodu?

Nowe uprawnienia pracowników-ojców

Dzięki przepisom dyrektywy work-life balance pracownicy, którzy zostali ojcami, mogą skorzystać z urlopu ojcowskiego na nowych zasadach, o których wspominaliśmy na łamach naszego bloga, m.in. w artykule „Uprawnienia rodzicielskie w dyrektywie work-life balance”.

Zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy, pracownikowi będzie przysługiwał również nieprzenoszalny 9-tygodniowy urlop rodzicielski, w czasie którego będzie otrzymywał zasiłek w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Pracownik-ojciec może skorzystać również z takich uprawnień jak:

  • elastyczna organizacja czasu pracy;
  • bezpieczniejsze i bardziej przewidywalne warunki pracy;
  • urlop opiekuńczy;
  • praca zdalna.

Cel dyrektywy work-life balance

Pomijając kwestie celowościowe dyrektywy work-life balance, takie jak:

  • zachęcenie pracowników, którzy zostali ojcami, do przebywania z narodzonym dzieckiem na początku jego życia;
  • wyrównanie szans kobiet na rynku pracy;
  • ułatwienie kobietom-matkom powrotu do życia zawodowego;

powstaje wątpliwość, czy skorzystanie przez pracownika-ojca z w/w uprawnień będzie pozytywnie odbierane w jego środowisku pracy.

Do grona osób, które mogą potencjalnie nieprzychylnie spojrzeć na takiego pracownika mogą zaliczać się:

  • przełożeni;
  • współpracownicy;
  • kontrahenci.

Stosownym wydaje się pytanie – dlaczego ktoś miałby ograniczać pracownika w skorzystaniu przez niego z przysługujących mu na podstawie przepisów uprawnień?

Realia rynku pracy oraz przyjętego systemu

Niestety nie każda osoba współpracująca z pracownikiem, który został ojcem, może spojrzeć przychylnie na fakt korzystania z uprawnień przewidzianych w znowelizowanym Kodeksie pracy.

W społeczeństwie utarło się mocne przekonanie, zgodnie z którym to kobieta korzysta z uprawnień związanych z rodzicielstwem, zaś mężczyzna powinien skupić się w tym czasie na życiu zawodowym, pozwalającym utrzymać (nowo założoną) rodzinę. Czy taki pracownik-mężczyzna będzie chciał wykorzystywać przysługujące mu uprawnienia z obawy przed utratą pozycji w pracy, czy nawet utraty samej pracy?

Przypomnijmy, że statystyki ZUS nie napawają optymizmem – na urlopy związane z rodzicielstwem udaje się tylko 1% mężczyzn. Czy ostatnie nowelizacje prawa pracy są w stanie zmienić te proporcje?

Odpowiedź uzyskamy zapewne w ciągu najbliższych lat, jednak już teraz wydaje się, że zmiana Kodeksu pracy w oderwaniu od zmiany podejścia pracodawców, współpracowników, czy nawet szerzej – całego społeczeństwa – niewiele pomoże, a korzystne rozwiązania pozostaną wyłącznie na papierze.

Podsumowanie

Z pewnością zmiany wprowadzane przez ustawodawcę należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia pracownika-ojca, ponieważ zyskał on większą niż do tej pory możliwość uczestniczenia w życiu nowo narodzonego potomstwa, i korzystania z uprawnień rodzicielskich.

Niemniej, chociaż pracownicy-ojcowie w świetle nowelizacji przepisów prawa pracy są „wygranymi” wprowadzanych zmian, nie jest wcale pewne, iż częściej będą korzystali z przysługujących  im uprawnień.

Chociażby z tego powodu warto wzmacniać świadomość zarówno pracowników-ojców, jak i ich pracodawców, o prawach i obowiązkach każdej ze stron stosunku pracy, aby wzmacniać kulturę i organizację pracy w społeczeństwie, tak aby pozwolić pracownikom-ojcom spokojnie cieszyć się rodzicielstwem, a pracownicom-matkom ułatwić powrót do pracy oraz godzenie życia prywatnego z zawodowym.

Autorzy:
Mateusz Turowski, Aplikant radcowski
Paula Staszak-Urbańska, LL.M., Aplikantka radcowska

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony