TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Nowe terminy i formalności dotyczące cen transferowych w 2020 roku

Regulacje dotyczące cen transferowych obowiązujące od stycznia 2019 roku wprowadziły liczne zmiany, takie jak przykładowo:

  • nowe progi dokumentacyjne,
  • obowiązek złożenia Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez podmioty powiązane informacji o cenach transferowych TPR-C (osoby prawne) lub TPR-P (osoby fizyczne),
  • obowiązek złożenia oświadczenia, w którym zostanie potwierdzony fakt sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz przeprowadzania transakcji na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Podatnicy muszą zatem zwrócić szczególną uwagę na nowe przepisy, pamiętając jednocześnie o wywiązaniu się z ustawowych terminów w tym zakresie. Terminy te z powodu pandemii koronawirusa uległy wydłużeniu dla większości podatników upłyną dnia 31 grudnia 2020 r.

Termin na złożenie informacji TPR-C lub TPR-P w 2020 roku

Termin na złożenie wspomnianej informacji TPR-C (TPR-P) oraz oświadczeń mija co do zasady 30 września 2020 roku dla podmiotów, których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Jednak w związku z pandemią COVID-19 został wydłużony do 31 grudnia 2020 roku. Za niedochowanie terminów na realizację przedmiotowych obowiązków lub poświadczenie w złożonych dokumentach nieprawdy ustawodawca przewidział dotkliwe kary. Z tego względu istotne jest nie tylko dopełnienie formalności w określonym czasie, ale także rzetelne sporządzenie wymaganej dokumentacji.

Przygotowanie potrzebnych danych może być czasochłonne

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy wprowadzającej wskazane powyżej obowiązki celem nowych regulacji jest pozyskanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej szczegółowych informacji o warunkach transakcji kontrolowanych, które są zawierane przez podatników zobowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Gromadzone dane mają służyć analizom statystycznym i ekonomicznym oraz analizie ryzyka zaniżenia dochodu przez podatników poprzez zachowania nierynkowe.

Dodatkowo należy wskazać, że kluczowym elementem informacji o cenach transferowych TPR jest prawidłowe uzupełnienie informacji na temat:

  • realizowanego wyniku na transakcji,
  • danych z przygotowanych analiz cen transferowych,
  • podanie wartości wskaźników, takich jak: osiągnięta marża operacyjna, marża zysku brutto, rentowność aktywów czy też rentowność kapitału własnego.

Nie należy zwlekać z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu terminowego i rzetelnego wywiązania się z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków w zakresie cen transferowych sugerujemy podjęcie już teraz odpowiednich kroków. Podatnicy zyskali dodatkowy czas na dopełnienie formalności, nie oznacza to jednak, że mogą przełożyć powyższy temat na ostatnią chwilę. Identyfikacja transakcji, a następnie przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz spełnienie formalności w zgodzie z nowymi regulacjami mogą okazać się czasochłonne.

Autor:
Magdalena Stefaniak-Odziemska, Doradca podatkowy

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony