TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Grupy VAT w Polsce – konsultacje w sprawie implementacji nowych przepisów

Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie tzw. grup VAT. Zgodnie z dyrektywą VAT 2006/112/WE państwa członkowskie mogą uznać za jednego podatnika kilka podmiotów mających siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego, będących prawnie niezależnych wobec siebie, pozostających jednak pod ścisłym powiązaniem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym. Pomimo, że grupy VAT funkcjonują już w niektórych krajach, Polska jest jednak dopiero teraz na etapie wprowadzenia regulacji w tym zakresie.

Założenia dotyczące grup VAT na poziomie wspólnotowym

W myśl nowych przepisów grupę VAT może tworzyć kilka niezależnych podmiotów mających siedzibę na terytorium tego samego państwa członkowskiego, powiązanych ze sobą finansowo, ekonomicznie lub organizacyjnie. Korzystne rozwiązania odnośnie grupowania podatników polegają m.in. na:

  • utworzeniu jednego podatnika VAT przez kilka podmiotów i występowaniu jako jeden podatnik przed organami administracji skarbowej i kontrahentami spoza grupy;
  • założeniu, że dostawa towarów i świadczenie usług między podmiotami jednej grupy nie stanowi czynności opodatkowanej;
  • wspólnym wykonywaniu prawa do odliczenia.

Każdy kraj członkowski może wprowadzić oddzielnie dodatkowe warunki, które będą determinować funkcjonowanie grup VAT. Powinny być one każdorazowo konsultowane z komitetem VAT przy Komisji Europejskiej w celu zapobieżenia dyskryminacji zainteresowanych podmiotów.

Grupy VAT w Polsce – założenia

Zgodnie z projektem Ministerstwa Finansów grupy VAT mogłyby być wykorzystywane przez podmioty będące podatnikiem CIT. Dotyczy to podmiotów, które spełniają poniższe warunki:

  • grupa kapitałowa jest utworzona wyłącznie ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych mających siedzibę w Polsce;
  • kapitał zakładowy każdej ze spółek mających przystąpić do grupy nie jest mniejszy niż 500.000 PLN;
  • roczny udział dochodów w przychodach grupy wynosi minimum 2 %;
  • spółka matka posiada minimum 75% udziałów w spółkach będących w grupie;
  • spółki zależne nie mają udziałów w innych spółkach grupy.

Polski projekt grup VAT z negatywną oceną Komisji Europejskiej

Komitet VAT przy Komisji Europejskiej negatywnie zaopiniował niektóre z założeń projektu polskiego Ministerstwa Finansów. Wskazano, że projektowana nowelizacja jest niezgodna z założeniami grup VAT na poziomie wspólnotowym. Rygorystyczność planowanych przepisów spowoduje natomiast, że tylko nieliczne podmioty będą mogły skorzystać z tego rozwiązania.

Wobec powyższego Ministerstwo Finansów prowadzi aktualnie prace nad ewentualnym złagodzeniem warunków dotyczących powiązań między podmiotami mającymi tworzyć grupę VAT. Analizowane są między innymi zmiany związane z obniżeniem kapitału zakładowego każdej ze spółek.

Od kiedy zaczną obowiązywać przepisy dotyczące grup VAT

Polska miała w planie implementować zmiany dotyczące grup VAT na początku 2021 roku. Termin ten może jednak ulec wydłużeniu. Dla części podatników skorzystanie z nowych przepisów może okazać się bardzo atrakcyjną formą zarządzania przedsiębiorstwami. Wraz z postępem prac legislacyjnych będziemy dzielić się z Państwem kolejnymi informacjami na temat grup VAT na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia kolejnych wpisów, w których zaprezentujemy nasze obserwacje na temat przebiegu konsultacji oraz przedstawimy szanse i zagrożenia wynikające z nowego prawa.

Autorka:
Aleksandra Philips, LL.B., Specjalistka ds. podatku VAT

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony