TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Dyrektywa o obowiązku raportowania ESG – kogo czekają nowe obowiązki?

16 grudnia 2022 roku została opublikowana w Dziennik Urzędowym Unii Europejskiej dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Tekst mający znaczenie dla EOG). Wprowadza ona szereg kolejnych obowiązków obejmujących swoich zakresem poszczególnych przedsiębiorców.

Co mówi dyrektywa?

Przepisy nowo wprowadzonej dyrektywy rozszerzają obowiązek raportowania ESG (rozwinięcie skrótu – Environmental, Social, Governance – oznacza „środowisko, społeczeństwo i zarządzanie”, gdyż są to kryteria sporządzanego raportu). Od 1 stycznia 2025 roku obowiązek sporządzania raportu obejmuje dodatkowo m.in. informacje w zakresie:

 • sposobów zarządzania w firmie kwestiami związanymi z ryzykiem klimatycznym;
 • planu i strategii podejmowanych działań z równoczesnym wskazaniem opisu ich potencjalnych szans i ryzyk;
 • sposobu, w jakim firma będzie mierzyła cele i sposoby realizacji założonych działań;

i będzie dotyczyć już nie tylko spółek notowanych na giełdzie, które spełniały poszczególne kryteria wskazane w przepisach Unii Europejskiej.

Zakres objęcia obowiązkiem raportowania ESG

Ustawodawca europejski wskazał 3 grupy przedsiębiorców, które sukcesywnie będą włączane do grona podmiotów zobowiązanych do przygotowania raportu:

1) Duże przedsiębiorstwa – obowiązek raportowania za rok finansowy 2024 będzie dotyczył od 1 stycznia 2025 roku firm notowanych na rynkach regulowanych w UE i nienotowanych na giełdach, jeżeli spełniają one 2 z 3 poniższych przesłanek:

 • suma bilansowa wyższa niż 20 milionów euro;
 • obroty netto rocznie większe niż 40 milionów euro;
 • średnia liczba pracowników w czasie roku finansowego wynosi co najmniej 250.

Inne duże przedsiębiorstwa niespełniające 2 z 3 powyższych przesłanek będą zobowiązane do przygotowania od 1 stycznia 2026 roku raportu za rok finansowy 2025.

2) Małe i średnie przedsiębiorstwa – obowiązek raportowania za rok finansowy 2026 będzie dotyczył od 1 stycznia 2027 roku firm notowanych na rynkach regulowanych w UE, jeżeli spełniają one 2 z 3 poniższych przesłanek:

 • suma bilansowa wyższa niż 350 tysięcy euro;
 • obroty netto rocznie większe niż 700 tysięcy euro;
 • średnia liczba pracowników w czasie roku finansowego wynosi co najmniej 10.

3) Grupy kapitałowe – obowiązek raportowania za rok finansowy 2028 będzie dotyczył od 1 stycznia 2029 roku grup kapitałowych notowanych na rynkach regulowanych w UE i nienotowanych na giełdach, jeżeli spełniają następujące przesłanki:

 • obroty netto w UE całej grupy w 2 ostatnich latach finansowych większe niż 150 milionów euro;
 • minimum jedna spółka zależna będzie podlegała przepisom o obowiązku raportowania ESG lub minimum jeden odział spółki w UE osiągnie roczny obrót netto większy niż 40 milionów euro.

Podsumowanie

Dyrektywa o raportowaniu ESG stanowi ramy dla firm, inwestorów i instytucji finansowych, pomagając im uwzględniać kwestie zrównoważonego rozwoju w procesach decyzyjnych. Wprowadza również dodatkowe wymagania i standardy raportowania, umożliwiające ocenę i porównywanie praktyk zrównoważonych różnych podmiotów. Wprowadzenie zasad ESG ma na celu wspieranie bardziej zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych praktyk w biznesie i inwestycjach.

W celu zapoznania się ze szczegółami obowiązków nałożonych na przedsiębiorców serdecznie zapraszamy już 20 grudnia 2023 roku na webinar poświęcony dyrektywie ESG organizowany przez naszą Kancelarię.

Webinar jest bezpłatny, rejestracja>>

Autor:
Mateusz Turowski, Aplikant radcowski

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony