TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Numer EORI, czyli przepustka do sprzedaży i kupna towarów spoza Unii Europejskiej

Tzw. numer EORI, Economic Operators Registration and Identyfication, to numer identyfikacyjny przedsiębiorców, wykorzystywany do kontaktu z organami celnymi na terenie Unii Europejskiej. Jest potrzebny, jeżeli przedsiębiorca chce sprzedawać lub kupować towary spoza UE. Należy go zdobyć przed planowaną pierwszą operacją celną. Z czego się składa, a przede wszystkim jak go zdobyć?

Z czego składa się EORI?

W przypadku przedsiębiorców z Polski numer EORI składa się z prefiksu „PL”, numeru NIP i pięciu zer.

Jeżeli podmiot spoza Unii Europejskiej chce dokonać pierwszej operacji celnej na obszarze Unii Europejskiej i operacja ta będzie miała miejsce na terenie Polski, to jego numer EORI składać się będzie z prefiksu „PL” i ciągu czternastu cyfr oraz litery Z na końcu.

Należy pamiętać, że przedsiębiorca może posiadać tylko jeden numer EORI na terenie całej Unii Europejskiej, dlatego przed złożeniem wniosku o nadanie numeru należy sprawdzić, czy nie został on już w przeszłości nadany.

Ważność numeru EORI można zweryfikować na dedykowanej stronie Komisji Europejskiej.

Osoby fizyczne, które dokonują importu i eksportu towarów na swój własny użytek nie są zobowiązane do posiadania numeru EORI.

Jak uzyskać numer EORI?

Wniosek o nadanie numeru EORI należy złożyć elektronicznie do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu poprzez Platformę Usług Elektronicznych Celno-Skarbowych (PUESC).

Na samym początku należy zarejestrować swoje konto na platformie PUESC i zawnioskować o nadanie identyfikatora ID SISC (identyfikatora Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego). Konto może posiadać wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.

Po otrzymaniu ID SISC przez osobę fizyczną należy powiązać konto osoby fizycznej z firmą, która ma otrzymać numer EORI. Jeżeli osoba fizyczna nie jest związana z firmą – czyli nie jest:

  • właścicielem firmy,
  • członkiem zarządu uprawnionym do samodzielnej reprezentacji,
  • czy prokurentem samoistnym,

do powiązania jej konta z firmą należy do wniosku przedłożyć skan udzielonego pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej należy dodatkowo przesłać pocztą tradycyjną na adres Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu lub jeżeli pełnomocnictwo zostało podpisane podpisem elektronicznym, można je przesłać na adres pelnomocnictwo@mf.gov.pl. Bez przedłożenia oryginału pełnomocnictwa Organ nie rozpocznie procedury nadania numeru EORI.

Jakie dane podać we wniosku?

We wniosku o nadanie numeru EORI należy podać następujące dane:

  • rodzaj podmiotu oraz jego obszar działania;
  • numer NIP i inne numery identyfikacyjne;
  • formę prawną działalności gospodarczej;
  • kod PKD głównej działalności;
  • nazwę podmiotu oraz datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
  • adres siedziby i adres do korespondencji;
  • oświadczenie w zakresie poniesienia odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń w sprawie danych podanych we wniosku.

W przypadku, gdy numer EORI ma otrzymać przedsiębiorca zagraniczny, do wniosku należy dołączyć odpis z rejestru działalności gospodarczej w kraju, w którym przedsiębiorca ma siedzibę, celem potwierdzenia uprawnienia do ustanowienia pełnomocnika w sprawie.

Zasady uzyskania numeru EORI

Uzyskanie numeru EORI jest czynnością bezpłatną, a czas oczekiwania na zakończenie sprawy i wydanie numeru to zazwyczaj kilka dni.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika w sprawie czas oczekiwania na nadanie numeru liczy się od momentu otrzymania oryginału pełnomocnictwa przez Organ.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika w sprawie należy uiścić jedynie opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, która jest płatna na konto Urzędu Miasta Poznania.

Dlaczego warto postarać się o numer EORI?

Numer EORI jest przydatny nie tylko w przypadku faktycznego importu
i eksportu towarów, lecz także jest podstawą do możliwości złożenia wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Taryfowej, o której pisaliśmy w artykule tutaj [tutaj wkleimy link do artykułu o WIT].

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w procesie uzyskania tego numeru, zachęcamy do kontaktu ze specjalistami z naszej kancelarii.

Autor:
Aleksandra Philips, LL.B., Specjalistka ds. podatku VAT

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony