TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Słowo przeciwko mobbingowi: jakie kroki podejmujemy w walce z mobbingiem i dyskryminacją?

Mobbing i dyskryminacja to problemy, które dotykają społeczeństwo na wielu płaszczyznach, zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu codziennym. Walka z tymi zjawiskami nie spoczywa tylko na barkach jednostek czy pracodawców. Całe społeczeństwo, wspierane przez organizacje pozarządowe i ich inicjatywy, podejmuje aktywne kroki, aby zwiększyć świadomość i przeciwdziałać mobbingowi oraz dyskryminacji. W tym artykule przyjrzymy się tym działaniom i sprawdzimy, czy i jakie kroki podejmuje społeczeństwo w walce z tymi negatywnymi zjawiskami.

Organizacje pozarządowe głosem osób pokrzywdzonych

Organizacje pozarządowe odgrywają kluczową rolę w walce z mobbingiem i dyskryminacją. Działają one na wielu płaszczyznach, wspierając osoby dotknięte mobbingiem czy dyskryminacją, edukując społeczeństwo i lobbingując na rzecz zmian legislacyjnych. Przykładem takiej organizacji jest Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe, która działa na rzecz równości i walki z dyskryminacją i mobbingiem na wielu frontach, w tym niosąc bezpośrednią pomoc osobom mobbingowanym.

Państwowa Inspekcja Pracy

Jej działania i inicjatywy są skoncentrowane na zapewnieniu przestrzegania przepisów prawa pracy oraz promowaniu równości i szacunku w miejscu pracy. Działania i inicjatyw PIP skupiają się m.in. na:

  • kontrolach i inspekcjach w miejscu pracy;
  • bieżącym doradztwie i wsparciu – udostępnianie pracownikom i pracodawcom informacji i porad dotyczących praw pracowniczych i przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji;
  • monitorowaniu i raportowaniu – zbieranie danych dotyczących przypadków mobbingu i dyskryminacji oraz publikacja raportów na ten temat;
  • promowaniu dobrych praktyk – organizacja kampanii społecznych, promocja skutecznych programów antymobbingowych oraz organizacjach zaangażowanych w te kwestie.

A co z pracodawcami?

Coraz więcej firm rozumie, że walka z mobbingiem i dyskryminacją nie tylko przynosi korzyści moralne, ale także ekonomiczne. Dlatego coraz więcej organizacji podejmuje inicjatywy w swoich miejscach pracy. Tworzą one polityki antymobbingowe, organizują szkolenia antydyskryminacyjne i tworzą atmosferę, która promuje szacunek i równość wśród pracowników.

Współpraca międzysektorowa się opłaca?

Walka z mobbingiem i dyskryminacją wymaga współpracy między różnymi sektorami. Inicjatywy międzysektorowe odgrywają istotną rolę w walce z mobbingiem i dyskryminacją, ponieważ łączą przedstawicieli różnych sektorów społeczeństwa, w tym pracodawców, pracowników, organizacje pozarządowe oraz rząd, aby wspólnie działać na rzecz tworzenia bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa. Jako przykład inicjatywy tego rodzaju można wspomnieć o działaniach Konfederacji Lewiatan, która zrzesza pracodawców i aktywnie angażuje się w walkę z mobbingiem i dyskryminacją.

Działania indywidualne

Nie możemy zapominać, że walka z mobbingiem i dyskryminacją zaczyna się od działań indywidualnych. Każdy z nas może być częścią rozwiązania, a nie problemu. To oznacza, że musimy być czujni na sytuacje mobbingu i dyskryminacji w naszym otoczeniu, a także działać w odpowiedzi na te sytuacje. Możemy być sojusznikami osób pokrzywdzonych, zgłaszać incydenty do przełożonych lub władz, i konsekwentnie sprzeciwiać się zachowaniom dyskryminacyjnym. Promowanie idei różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy poprzez organizacje takie jak Divercity+ wydaje się być kluczowe w walce z mobbingiem i dyskryminacją. Tylko tak można osiągnąć większy wpływ i skuteczność w tworzeniu środowiska pracy, które jest wolne od niesprawiedliwości i wykluczenia. To z kolei przyczynia się do budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, w którym każdy ma szansę na rozwijanie swojego potencjału zawodowego bez obawy przed mobbingiem czy dyskryminacją.

Co jeszcze możemy zrobić?

Możemy szerzyć wiedzę w tych tematach, podnosząc świadomość pracodawców, kadr zarządzających i pośrednio pracowników. Jednym z takich działań jest organizowana przez naszą kancelarię VON ZANTHIER & DACHOWSKI trzecia edycja konferencji pod tytułem „Mobbing, dyskryminacja i work-life balance – 3 wyzwania dla organizacji w praktyce”, która odbędzie się w czwartek 23 listopada 2023 r. w formule online, w godz. 10:00 – 14:45.

Wspólnie z prelegentkami i prelegentami przyjrzymy się mobbingowi i dyskryminacji z różnych perspektyw – prawnej i sądowej, psychologicznej, przeanalizujemy je także z punktu widzenia pracodawców. Szczegółowy program wydarzenia i informacje organizacyjne dostępne są na dedykowanej stronie konferencji.

Pamiętajmy, że walka z mobbingiem i dyskryminacją to zadanie, które wymaga zaangażowania całego społeczeństwa. Działania organizacji pozarządowych, kampanie społeczne, inicjatywy w miejscu pracy i działania indywidualne są kluczowe dla zmiany kultury i tworzenia bardziej sprawiedliwego i równego społeczeństwa. Każdy z nas może być częścią tej zmiany, a razem możemy osiągnąć wielkie rezultaty.

Autorka:
Paula Staszak-Urbańska, LL.M., Aplikantka radcowska

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony