TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Podatek u źródła – kolejne istotne zmiany od 01.07.2020

Podatek u źródła jest podatkiem, który na ogół jest potrącany przez polskie spółki (płatników podatku) w Polsce w związku z wypłatą na rzecz spółek zagranicznych niektórych świadczeń, w tym wypłatą dywidend (19%), odsetek (pożyczki lub kredytu) lub wynagrodzenia za usługi doradcze (20%). Poprzednie przepisy zezwalały na zwolnienie takich płatności z podatku u źródła w Polsce lub podlegały obniżonej stawce podatku u źródła (np. 5% lub 15%), pod warunkiem spełnienia określonych wymogów prawnych. Od 01.07.2020 r. obowiązywać będą analogiczne zasady, ale z innymi ważnymi zmianami.

Mechanizm Podzielonej Płatności

Od 01.11.2019 obowiązują nowe zasady dotyczące mechanizmu podzielonej płatności „split payment”. Mechanizm ten polega na tym, że kupujący może przelać na rachunek rozliczeniowy sprzedającego jedynie kwotę netto. Podatek VAT zostaje przelany na specjalny rachunek bankowy VAT. Środki na rachunku bankowym VAT należą do sprzedawcy, ale nie może on nimi swobodnie dysponować. Środki te mogą być wykorzystane w szczególności na uregulowanie zobowiązań podatkowych lub innych zobowiązań publicznoprawnych. Rachunek bankowy VAT jest automatycznie otwierany przez Urząd Skarbowy, ale nie dotyczy to podmiotów zagranicznych, które nie posiadają rachunku bankowego w Polsce.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony