TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Zmiany w opodatkowaniu VAT transgranicznej sprzedaży wysyłkowej

Sprzedaż wysyłkowa dotyczy dostawy towarów na rzecz prywatnej osoby fizycznej (B2C), gdzie towar jest wysyłany lub transportowany z jednego państwa członkowskiego do innego. Przykładem takiej sytuacji może być sprzedaż towaru z magazynu położonego w Polsce na rzecz osoby fizycznej w Niemczech. Sprzedaż wysyłkowa z Polski podlega obecnie opodatkowaniu w państwie członkowskim wysyłki towaru, chyba że przekroczy się limit sprzedaży do państwa przeznaczenia lub złoży zgłoszenie w urzędzie skarbowym o dobrowolnym opodatkowaniu w tym państwie. W 2021 roku zasady te ulegną zmianie.

SLIM VAT- Ministerstwo Finansów ogłasza pakiet uproszczeń w rozliczaniu VAT

Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie pierwszego pakietu uproszczeń w podatku VAT- SLIM VAT (simple, local and modern). Planowane zmiany dotyczą czterech obszarów: fakturowanie, eksport, kursy walut, korzyści finansowe. Przedsiębiorcy powinni zapoznać się już teraz ze zmianami i wynikającymi z nich konsekwencjami dla funkcjonowania ich biznesu.

Jak uniknąć rejestracji w państwie członkowskim przeznaczenia towarów

Dnia 1 lipca weszły w życie przepisy implementujące postanowienia unijnej dyrektywy2018/1910 (tzw. pakietu quick fixes) dotyczącej m.in. sprzedaży towarów z zastosowaniem procedury magazynu typu call-of-stock. Wspomniana dyrektywa ujednoliciła przepisy państw UE m.in. w zakresie zasad opodatkowania dostawy towarów do innych państw UE. Dzięki nowym przepisom firmy przemieszczające produkty z jednego kraju UE do drugiego w celu późniejszej sprzedaży unikną obowiązku dodatkowego rejestrowania się jako podatnicy VAT w państwie przeznaczenia towarów.

Nowe terminy i formalności dotyczące cen transferowych w 2020 roku

Regulacje dotyczące cen transferowych obowiązujące od stycznia 2019 roku wprowadziły liczne zmiany, takie jak przykładowo:

  • nowe progi dokumentacyjne,
  • obowiązek złożenia Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez podmioty powiązane informacji o cenach transferowych TPR-C (osoby prawne) lub TPR-P (osoby fizyczne),
  • obowiązek złożenia oświadczenia, w którym zostanie potwierdzony fakt sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz przeprowadzania transakcji na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Rozlicz VAT w Polsce na nowych zasadach bez zamrażania środków finansowych

Od 1 lipca 2020 roku podatek VAT z tytułu importu towarów do Polski można rozliczyć bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Wcześniej wymagało to uzyskania specjalnego zezwolenia. Celem nowelizacji jest poprawa konkurencyjności polskich portów, które do tej pory przegrywały walkę o klienta m.in. z portami niemieckimi, holenderskimi. W państwach tych już od dawna przewidziano możliwość bezgotówkowego rozliczenia importu dla wszystkich podatników. Nowe zasady rozliczania podatku od towarów i usług pozwolą uniknąć zamrożenia środków oraz wpłyną pozytywnie na płynność finansową firm.

SARS-CoV-2 a ceny transferowe

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wiele przedsiębiorstw musi zmierzyć się z problemami takim jak zmniejszone przychody, przestoje w produkcji, opóźnienia w dostawach materiałów i surowców, niewypłacalność kontrahentów itp.

W praktyce mogą się pojawić w związku z tym sytuacje, w których konieczna będzie reorganizacja łańcucha dostaw w transakcjach z podmiotami powiązanymi związana z czasowym zamknięciem zakładu pracy, brakiem personelu, koniecznością dłuższego magazynowania towarów w związku z brakiem możliwości ich transportu itp.

Nowy projekt zmiany rozporządzenia odraczającego pobór WHT

Dnia 23 kwietnia 2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt przewiduje kolejne, już czwarte odroczenie wejścia w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła, tym razem do dnia 31 grudnia 2020 r.

Jak poprawnie rozliczyć się z polskim fiskusem za minione okresy w zakresie VAT?

Dokonujesz sprzedaży towarów lub usług w Polsce i nie zarejestrowałeś się jeszcze do VAT w Polsce? A może dokonujesz zakupów w Polsce i nie odliczyłeś podatku? Nie zwlekaj!

Podmiot prowadzący w Polsce działalność opodatkowaną VAT powinien ją uprzednio zgłosić. Brak terminowego dokonania takiego zgłoszenia nie zwalnia jednak z obowiązku złożenia deklaracji podatkowych i rozliczenia podatku VAT.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony