TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Aktualizacja założeń e-faktury

Trwają dalsze prace związane z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wprowadzenia e-faktur do obrotu prawnego. O trwających konsultacjach w tym zakresie informowaliśmy już na łamach naszego bloga we wpisie „Nowa e-faktura – faktura ustrukturyzowana i Krajowy System e-faktur”. E-Faktury będą służyć dalszemu uszczelnianiu systemu podatkowego i przeciwdziałaniu oszustwom podatkowym.

E-fakturowanie jednak nie w tym roku

Pierwotny projekt ustawy zakładał, że e-faktura będąca fakturą ustrukturyzowaną, jako jedna z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i elektronicznych w formacie PDF, będzie mogła być stosowana dobrowolnie przez podatników już od 1 października 2021 r. Nowy projekt ustawy zakłada wejście w życie nowych przepisów dopiero od 1 stycznia 2022 r. Równocześnie wraz z projektem ustawy nowelizacyjnej pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-faktur, który określa rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-faktur, sposób ich nadania i odbierania, sposób uwierzytelniania podmiotów korzystających z tego systemu czy dane faktury ustrukturyzowanej.

Zmiany po konsultacjach z przedsiębiorcami

Nowy projekt ustawy zmienia definicję faktury ustrukturyzowanej. Faktura ustrukturyzowana nie będzie uważana za rodzaj faktury elektronicznej i nie będą miały do niej zastosowania przepisy dotyczące faktur elektronicznych. Zgodnie z definicją z nowego projektu ustawy faktura ustrukturyzowana będzie fakturą wystawioną przez Krajowy System e-faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w systemie. Doprecyzowano również kwestię daty wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej. Zgodnie z projektem za datę wystawienia faktury ustrukturyzowanej przyjmuje się dzień jej wysłania do Krajowego Systemu e-faktur a za dzień jej otrzymania przez nabywcę nadanie numeru identyfikującego tę fakturę przez Krajowy System e-Faktur, chyba że nabywca nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych. W takim przypadku zastosowanie będą miały przepisy ogólne.

Warto już teraz przyjrzeć się zmianom

Choć e-faktura ma być początkowo dobrowolna, Ministerstwo Finansów planuje, że od 2023 r. stanie się ona obowiązkową metodą raportowania transakcji. Podatnicy powinni już teraz wziąć pod uwagę konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych
z dostosowaniem użytkowanych systemów do wystawiania faktur czy innych obowiązków administracyjnych.

Robocza struktura e-faktury

Ministerstwo Finansów opublikowało roboczą wersję struktury logicznej e-faktury w celu umożliwienia dostosowania systemów informatycznych do projektowanych zmian wraz z dokumentacją do struktury w języku angielskim jako materiał pomocniczy. Z dokumentami można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod linkiem https://www.gov.pl/web/kas/krajowy-system-e-faktur.

System e-faktur może być rewolucyjną zmianą nie tylko dla podatników krajowych, lecz także dla podmiotów zagranicznych. Jeżeli potrzebują Państwo wsparcia w temacie e-faktur czy dostosowania swoich systemów informatycznych do wymogów nowych przepisów, zachęcamy do kontaktu z działem podatkowym naszej kancelarii.

Autorka:
Aleksandra Philips, LL.B., Specjalistka ds. podatku VAT

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony