TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Biała Lista podatników VAT

Od 01.01.2020 podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania przelewów na rachunek bankowy wskazany w tzw. białej liście, jeżeli kwota faktury przekracza 15.000 zł brutto. Zapłata na rachunek nieujęty w tym wykazie będzie miała następujące konsekwencje:

  • wydatki nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych i w ramach podatku dochodowego od osób prawnych,
  • nabywca może odpowiadać razem ze sprzedawcą w zakresie zapłaty podatku VAT na niewykazany w wykazie numer rachunku bankowego.

Zwolnienie z tej odpowiedzialności może nastąpić poprzez terminowe (w ciągu 3 dni roboczych od dnia zapłaty) formalne powiadomienie właściwego Urzędu Skarbowego. Zalecamy, aby przed dokonywaniem przelewów sprawdzać dane rachunków bankowych swoich partnerów biznesowych. Szczegóły te można sprawdzić na następującej stronie internetowej: www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Na Państwa życzenie sprawdzimy odpowiednie informacje i w razie potrzeby prześlemy odpowiednie zawiadomienie do Urzędu Skarbowego.

Autorka:
dr Małgorzata Stępień, MBA, Radca prawny/Doradca podatkowy

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony