TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Dokumentacja pracy zdalnej – nie tak oczywista, jak się wydaje

Do wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej pozostał już zaledwie jeden dzień. Znowelizowany Kodeks pracy uchyla dotychczasową możliwość stosowania pracy zdalnej na podstawie tzw. ustawy COVID-19, co oznacza, że pracodawcy z dniem wejścia w życie nowych przepisów – czyli już 7 kwietnia, powinni wdrożyć odpowiednią dokumentację w zakresie pracy zdalnej w swojej organizacji.

Co składa się na dokumentację pracy zdalnej?

Choć znowelizowane przepisy mówią o obowiązku uregulowania pracy zdalnej w regulaminie, pamiętajmy, że poza regulaminem pracy zdalnej pracodawca musi przygotować co najmniej:

 • procedurę ochrony danych osobowych;
 • informację zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej;
 • wzór uzgodnienia z pracownikiem;
 • wzory odpowiednich oświadczeń dla pracowników;
 • uzupełnioną informację o warunkach zatrudnienia.

Poza powyższymi dokumentami pracodawcy powinni pamiętać również o odpowiednim udokumentowaniu konsultacji z przedstawicielami pracowników oraz o przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji w zakresie kosztów pracy zdalnej.

Co należy uregulować w regulaminie pracy zdalnej?

Znowelizowane przepisy dosyć jasno określają minimum informacji, które powinny znaleźć się w regulaminie pracy zdalnej. Do najważniejszych należą:

 • określenie grup pracowników objętych pracą zdalną;
 • zasady pokrywania kosztów pracy zdalnej;
 • zasady ustalania ryczałtu lub ekwiwalentu za pracę zdalną;
 • zasady porozumiewania się podczas pracy zdalnej;
 • zasady kontroli pracowników pracujących zdalnie.

Poza powyższymi kwestiami w naszej opinii istotne jest również uregulowanie w regulaminie pracy zdalnej następujących zagadnień:

 • miejsce pracy zdalnej oraz powiązane z nim podróże służbowe;
 • zasady powierzenia pracownikowi mienia pracodawcy;
 • zasady korzystania z mienia pracodawcy przekazanego pracownikowi do pracy zdalnej;
 • zasady wzywania pracownika zdalnego do siedziby pracodawcy;
 • zasady pracy zdalnej okazjonalnej.

Czego nie powinniśmy zamieszczać w regulaminie pracy zdalnej?

Na regulamin pracy zdalnej możemy spojrzeć również od strony negatywnej i zastanowić się, co możemy – a czasem nawet powinniśmy – przenieść do innego dokumentu, stanowiącego załącznik do regulaminu pracy zdalnej.

Ponieważ regulamin pracy zdalnej, jak każdy inny regulamin, powinien wejść w życie dwa tygodnie po dniu ogłoszenia go pracownikom w sposób przyjęty u pracodawcy, warto uregulować takie kwestie jak:

 • konkretną kwotę ryczałtu za pracę zdalną;
 • wskazanie miejsca pracy zdalnej przez pracowników;

w odrębnych regulacjach – tak by w przypadku zmiany w tych kwestiach, zmiany te weszły w życie od razu, bez konieczności odczekiwania dwóch tygodni.

Podsumowanie

Pomimo wielości informacji koniecznych do umieszczenia w regulaminie pracy zdalnej pamiętajmy, że ma on służyć nie tylko pracownikom, ale i pracodawcom. Właściwe uregulowanie wskazanych powyżej kwestii wypełnia ustawowe obowiązki, zabezpiecza interesy pracodawcy oraz kształtuje kulturę organizacji, wprowadzając jasne, klarowne i jednolite zasady wykonywania pracy zdalnej przez pracowników.

Zachęcamy do kontaktu – pomożemy Państwu przejść przez proces wdrożeniowy, gwarantując wysokiej jakości dokumentację pracy zdalnej oraz pełne wsparcie przy jej wdrażaniu. Chętnie odpowiemy również na wszelkie Państwa pytania lub wątpliwości.

Autorka:
Paula Staszak-Urbańska, LL.M., Aplikantka radcowska

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony