TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Nowy plik JPK_V7 wraz z deklaracją obowiązuje już od 1 lipca 2021 r.

1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe wymogi dotyczące rozliczania podatku VAT. Wyjątkiem są uregulowania związane z pakietem e-commerce oraz z obowiązkiem oznaczenia w ewidencji sprzedaży terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w uldze na złe długi, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Zmiany w JPK_V7 wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, znowelizowanego 30 czerwca 2021 r. Brak vacatio legis, które stanowi okres upływający między datą ogłoszenia zmiany a datą jej wejścia w życie, w tym wypadku nie można ocenić pozytywnie. Należy pamiętać, że wdrożenie przez podatników nawet drobnych zmian w strukturze JPK_VAT oraz w ewidencji VAT, z reguły wiąże się ze sporym obciążeniem organizacyjnym, kosztowym i czasowym.

Zmiany wynikające z rozporządzenia

  1. Możliwość zbiorczego rozliczania faktur uproszczonych do kwoty 450 PLN. Ułatwienie to dotyczy również faktur dokumentujących przejazd autostradą lub przejazd w innej formie, wykonywany przez podatników uprawnionych do świadczenia usług komunikacyjnych;
  2. Zmiana oznaczeń grup towarów i usług (GTU) z formatu „01-13” na „GTU_01-GTU_013” oraz uszczegółowienie listy towarów podlegających oznaczeniu GTU;
  3. Obowiązek wykazywania w ewidencji sprzedaży daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w związku z ulgą na złe długi;
  4. Możliwość oznaczania korekty podatku naliczonego oznaczeniem „WEW”, w przypadku, gdy nabywca nie otrzymał jeszcze faktury korygującej dokumentującej zdarzenie, które umożliwia dokonanie korekty;
  5. Brak obowiązku stosowania oznaczenia MPP” do transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności w ewidencji sprzedaży i zakupów;
  6. Brak obowiązku wskazywania kodów GTU dla oznaczeń RO” (zbiorczy dokument wewnętrzny dot. sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej) oraz „WEW” (dokument wewnętrzny), a także brak konieczności stosowania oznaczeń dodatkowych dla kodu „RO”;
  7. Brak konieczności stosowania oznaczenia TP” – dla podmiotów powiązanych przy transakcjach dokumentujących należność powyżej 15 000 PLN w przypadku, gdy jednym z podmiotów powiązanych jest Skarb państwa, jednostka lub związek samorządu terytorialnego;
  8. Dodanie oznaczenia związanego z pakietem e-commerce mówiącego, że podatnik ułatwiał poprzez interfejs elektroniczny (taki jak platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki) dostawę towarów lub świadczenie usług;
  9. Zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym oznaczeniem WSTO_EE” – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. będzie obowiązywać tymczasowo w tym zakresie – oznaczenie „EE”) oraz dodanie oznaczenia „IED” wobec podatników prowadzących platformy elektroniczne, niekorzystających z procedur szczególnych w zakresie dostaw towarów na terytorium kraju;
  10. Doprecyzowanie, że imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera podaje się w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji, a nie deklaracji importowej.

W celu właściwego przygotowania się na zmiany oraz wyeliminowania wątpliwości związanych z nowymi wymogami w zakresie JPK_VAT zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Autor:
Maciej Kozub, Specjalista ds. podatku VAT

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony