TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Nowa e-faktura – faktura ustrukturyzowana i Krajowy System e-faktur

Zakończyły się konsultacje Ministerstwa Finansów dotyczące projektu zmiany ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzającego e-fakturę. Polska dołączy do krajów członkowskich takich jak Hiszpania, Portugalia czy Włochy, które wdrożyły tę innowację. Oznacza to nie tylko ułatwienia dla przedsiębiorców, ale także większą kontrolę dokonywanych przez nich transakcji.

Nowa e-faktura – założenia

Ministerstwo Finansów planuje kolejne zmiany w obrębie wystawiania faktur przez podatników VAT. W aktualnie obowiązujących przepisach istnieje możliwość wystawienia faktury w wersji papierowej i faktury elektronicznej występującej najczęściej w formacie PDF, którą można przesłać do kontrahenta pocztą elektroniczną. Planowana e-faktura ma być szczególną formą faktury elektronicznej, nazywaną fakturą ustrukturyzowaną, czyli wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-faktur.

Krajowy System e-faktur

Krajowy System e-faktur ma być platformą informatyczną, przy pomocy której podatnicy będą mogli wystawiać, przesyłać i otrzymywać faktury w formie ustandaryzowanej. Dzięki niej skorzystają nie tylko podatnicy, lecz także ministerstwo finansów, które będzie mogło kontrolować i analizować dane z faktur ustrukturyzowanych. Dzięki temu wystawianie dokumentów zostanie usprawnione, jednak równocześnie rozszerzona zostanie kontrola nad transakcjami dokonywanymi przez przedsiębiorców.

Korzyści dla podatników wynikające z faktury ustrukturyzowanej

Ministerstwo Finansów zapowiada, że korzystanie z e-faktury będzie początkowo dobrowolne. Podatnik, który zdecyduje się na wystawianie faktur ustrukturyzowanych, może liczyć na ułatwienia, takie jak na przykład:

  • zwolnienie z obowiązku przechowywania i archiwizacji faktur;
  • wprowadzenie jednolitego formatu e-faktury;
  • pewność, że nabywca otrzyma fakturę.

Jednocześnie benefitem zachęcającym do skorzystania z Krajowego Systemu e-faktur będzie skrócony okres oczekiwania na zwrot nadwyżki podatku naliczonego z 60 do 40 dni. Niewątpliwie jest to korzystny bonus dla podatnika, który decydując się na wystawianie faktur ustrukturyzowanych, będzie mógł szybciej otrzymać należny zwrot. Nie będzie to jednak proste.

Krótszy termin zwrotu VAT

Zgodnie z uzasadnieniem projektu zmiany ustawy o VAT w celu uzyskania zwrotu w terminie 40 dni koniecznym będzie spełnienie łącznie następujących warunków:

  • wystawienie wyłącznie faktur ustrukturyzowanych z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-faktur w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik chce otrzymać zwrot na preferencyjnych warunkach;
  • rejestracja jako podatnik VAT czynny i składanie deklaracji VAT za każdy okres rozliczeniowy przez 12 miesięcy poprzedzających okres rozliczeniowy, w którym podatnik chce otrzymać zwrot w terminie 40 dni;
  • posiadanie przez podatnika rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w okresie 12 miesięcy poprzedzających okres wykazania nadwyżki w podatku naliczonym;
  • kwota nadwyżki VAT wykazana w deklaracji do zwrotu nie przekraczająca 3000 zł.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków będzie skutkowało odmową zwrotu VAT w terminie 40 dni. Jeżeli zasadność zwrotu na preferencyjnych warunkach będzie wymagała dodatkowej weryfikacji, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł przedłużyć termin zwrotu aż do zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika.

Termin wejścia w życie przepisów o e-fakturze

Ministerstwo Finansów zakłada, że przepisy dotyczące faktur ustrukturyzowanych wejdą w życie 1 października 2021 roku. Jak wspomniano powyżej, początkowo stosowanie e-faktur będzie dobrowolne, natomiast docelowo po okresie przejściowym stanie się obligatoryjne prawdopodobnie już w 2023 roku.

Kto zyska na fakturach ustrukturyzowanych

Każdy podatnik powinien już teraz przeanalizować, czy w okresie przejściowym korzystne dla niego będzie skorzystanie z nowego rozwiązania. W celu maksymalizacji zysku z wystawiania nowych e-faktur warto zweryfikować dotychczasowe procedury wewnątrzfirmowe i dostosować je do wymogów prawnych. Dzięki temu możliwe będzie otrzymanie wcześniejszego zwrotu podatku VAT. Przedsiębiorcy, którzy odpowiednio przystosują swoje firmy do nadchodzących zmian, mogą odczuć pozytywne skutki planowanej nowelizacji.

Autorka:
Aleksandra Philips, LL.B., Specjalistka ds. podatku VAT

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony