TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Szwajcarski przemysł wyrobów medycznych – utrata bezbarierowego dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej

26 maja 2021 r., w wyniku braku kompromisu odnośnie niektórych istotnych punktów projektowanego porozumienia, władze szwajcarskie podjęły decyzję o niepodpisaniu z Unią Europejską porozumienia instytucjonalnego. Tym samym negocjacje pomiędzy Unią Europejską a Szwajcarią zakończyły się fiaskiem, a umowa instytucjonalna, której celem było zabezpieczenie bezbarierowego dostępu Szwajcarii do rynku wewnętrznego UE i umożliwienie jej ekspansji nie została podpisana.

Unia Europejska wielokrotnie podkreślała, że podpisanie porozumienia instytucjonalnego jest warunkiem dla zawierania nowych umów dotyczących dostępu Szwajcarii do rynku wewnętrznego. Tym samym, pod znakiem zapytania stoi aktualizacja umowy o wzajemnym uznawaniu (Mutual Recognition Agreement, MRA) w odniesieniu do wyrobów medycznych. Co to oznacza? Brak aktualizacji umowy o wzajemnym uznawaniu spowoduje znaczne ograniczenia w eksporcie szwajcarskich wyrobów medycznych na teren Unii Europejskiej. W tym zakresie Szwajcaria będzie miała status państwa trzeciego, które w celu wprowadzenia wyrobów medycznych na rynek wewnętrzny UE będzie musiało spełnić rygorystyczne unijne wymogi wynikające m.in. z obowiązującego od 26 maja 2021 r. rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych. Szwajcaria utraci zatem dotychczasowy nieograniczony dostęp do rynku Unii Europejskiej.

Szwajcarski przemysł technologii medycznych stoi zatem sporym wyzwaniem dostosowania się do nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej.

Jednym z rozwiązań mającym na celu ułatwienie dostępu szwajcarskich firm do rynku wewnętrznego mogłoby być założenie spółki-córki na terenie Unii Europejskiej, której zadaniem byłaby reprezentacja przedsiębiorstwa na rynku wewnętrznym, uzyskanie ewentualnych zezwoleń administracyjnych i spełnienie wymogów prawa Unii Europejskiej, jak również dalsza sprzedaż towarów na rynku wewnętrznym. Zawiązanie spółki w jednym z krajów Unii Europejskiej rozwiązałoby przynajmniej część problemów, które pojawiły się w związku z brakiem aktualizacji MRA i pozwoliłoby wyjść z trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się obecnie szwajcarskie przedsiębiorstwa technologii medycznych.

Autorka:
Katarzyna Kowalewska-Glegoła, LL.M., Radca prawny

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony