TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

Mechanizm Podzielonej Płatności

Od 01.11.2019 obowiązują nowe zasady dotyczące mechanizmu podzielonej płatności „split payment”. Mechanizm ten polega na tym, że kupujący może przelać na rachunek rozliczeniowy sprzedającego jedynie kwotę netto. Podatek VAT zostaje przelany na specjalny rachunek bankowy VAT. Środki na rachunku bankowym VAT należą do sprzedawcy, ale nie może on nimi swobodnie dysponować. Środki te mogą być wykorzystane w szczególności na uregulowanie zobowiązań podatkowych lub innych zobowiązań publicznoprawnych. Rachunek bankowy VAT jest automatycznie otwierany przez Urząd Skarbowy, ale nie dotyczy to podmiotów zagranicznych, które nie posiadają rachunku bankowego w Polsce.

Mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy od 1 stycznia 2020 r. dla transakcji udokumentowanych fakturami wystawionymi na kwotę powyżej 15.000 zł brutto i dotyczących m.in:

  • robót budowlanych;
  • surowców wtórnych i odpadów;
  • urządzeń elektrycznych;
  • węgla;
  • benzyny silnikowej, olejów napędowych, olejów opałowych i olejów smarowych;
  • stali i wyrobów metalowych.

Niezastosowanie się do nowych reguł może skutkować nałożeniem dodatkowego zobowiązania podatkowego lub poniesieniem odpowiedzialności karno-skarbowej. Na Państwa życzenie chętnie sprawdzimy, czy podlegają Państwo obowiązkowej procedurze zastosowania mechanizmu podzielonej płatności i czy Państwa szablony faktur i procesy płatności są do tego dostosowane.

Autor:
dr Małgorzata Stępień, MBA, Radca prawny/Doradca podatkowy

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony