TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

TAX & LAW TELEGRAM

Let our experience be your guide 

Idź do treści strony

SARS-CoV-2 a ceny transferowe

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wiele przedsiębiorstw musi zmierzyć się z problemami takim jak zmniejszone przychody, przestoje w produkcji, opóźnienia w dostawach materiałów i surowców, niewypłacalność kontrahentów itp.

W praktyce mogą się pojawić w związku z tym sytuacje, w których konieczna będzie reorganizacja łańcucha dostaw w transakcjach z podmiotami powiązanymi związana z czasowym zamknięciem zakładu pracy, brakiem personelu, koniecznością dłuższego magazynowania towarów w związku z brakiem możliwości ich transportu itp.

Aspekty te mogą mieć istotny wpływ na ceny transferowe ustalane w rozliczeniach z podmiotami powiązanymi przykładowo na zmianę rozkładu funkcji, aktywów i ryzyk pomiędzy poszczególnymi stronami transakcji. Ponadto zmiany sposobu rozliczeń dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi, wydłużenia terminów płatności, rozłożenia płatności na raty itp. mogą się wiązać z koniecznością dokonania weryfikacji, czy zastosowana metoda i sposób kalkulacji odpowiada warunkom rynkowym.

Biorąc pod uwagę fakt, iż:

  • w określonych przypadkach w relacjach z podmiotami powiązanymi konieczne jest stosowanie cen rynkowych już w trakcie roku,
  • istotne zmiany relacji handlowych lub finansowych mogą być traktowane jako restrukturyzacje objęte przepisami o cenach transferowych

sugerujemy przeanalizowanie dokonywanych przez Państwo transakcji z punktu widzenia cen transferowych.

Autor:
Magdalena Stefaniak – Odziemska, Doradca podatkowy

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony